Έγκριση Απολογισμού της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1e182c38-492c-4432-afa9-2e34d9629b29 163719

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, κατόπιν του ελέγχου νομιμότητας του απολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε). Η διαδικασία απευθύνεται στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Έγκριση Απολογισμού της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε)


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί έγκρισης του απολογισμού της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε)

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Απολογισμού της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Αίτημα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε) προς το Υπουργείο Εσωτερικών για τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας επί του απολογισμού της, του προηγούμενου οικονομικού έτους, και την σχετική προς τούτο έκδοση εγκριτικής απόφασης.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Απόφαση έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε), του απολογισμού, του προηγούμενου οικονομικού έτους.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Αναλυτική έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε), επί του απολογισμού.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε), περί έγκρισης της αναλυτικής έκθεσης του απολογισμού.

       Όχι Όχι

      • 1 Υπηρεσιακό έγγραφο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε) προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης περί έγκρισης του απολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Υπηρεσιακό έγγραφο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε) προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης περί έγκρισης του απολογισμού του προηγούμενου οικονομικού έτους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Αντίγραφο της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε) περί έγκρισης του απολογισμού, του προηγούμενου οικονομικού έτους. Απόφαση

       Αντίγραφο της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε) περί έγκρισης του απολογισμού, του προηγούμενου οικονομικού έτους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 3 Αντίγραφο της απόφασης του Εποπτικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, περί έγκρισης της Έκθεσης Απολογισμού. Απόφαση

       Αντίγραφο της απόφασης του Εποπτικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, περί έγκρισης της Έκθεσης Απολογισμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 4 Αντίγραφο της Έκθεσης απολογισμού του Εποπτικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας. Έκθεση

       Αντίγραφο της Έκθεσης απολογισμού του Εποπτικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΙΔ


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • Προεδρικό Διάταγμα 24 74 2011 181 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ανωτέρω άρθρου, προβλέπεται να αποστέλλεται ο απολογισμός της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, συνοδευόμενος από την ειδική έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου της, στον Υπουργό Εσωτερικών, για έλεγχο νομιμότητας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100181

      • 1 Υποβολή αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο φορέα (ΕΝ.Π.Ε)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αίτημα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε), μετά των συνημμένων δικαιολογητικών του, υποβάλλεται, είτε μέσω φυσικής αλληλογραφίας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@ypes.gr), στο γενικό πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, και χρεώνεται αρμοδίως για περαιτέρω ενέργειες.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος και εξέταση αιτήματος και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται ο αρχικός έλεγχος του αιτήματος, καθώς και η πληρότητα των απαραίτητων δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος νομιμότητας - Σύνταξη του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται έλεγχος νομιμότητας στον απολογισμό της ΕΝ.Π.Ε, και εφόσον διαπιστωθεί η ορθότητα ως προς το περιεχόμενο αυτού και των συνημμένων του, συντάσσεται το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 4 Προώθηση σχεδίου Υπουργικής Απόφασης για υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το σχέδιο της απόφασης προωθείται προς υπογραφή από τους υπηρεσιακούς και πολιτικούς προϊσταμένους του Υπουργείου.

       Όχι Όχι


      • 5 Επιστροφή σχεδίου - έκδοση Υπουργικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Μόλις το σχέδιο της απόφασης επιστραφεί υπογεγραμμένο, εκδίδεται η απόφαση, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία.

       Όχι Όχι


      • 6 Ανάρτηση της Υπουργικής Απόφασης στο Πρόγραμμα "Διαύγεια"

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Υπουργική Απόφαση αναρτάται στο Πρόγραμμα "Διαύγεια".

       Όχι Όχι


      • 7 Γνωστοποίηση της Υπουργικής Απόφασης στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται υπηρεσιακό έγγραφο με το οποίο γνωστοποιείται στην Ένωση Περιφρειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε) η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης, μετά των σχετικών στοιχείων της (αριθμός πρωτοκόλλου/ημερομηνία απόφασης και ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης), για ενημέρωσή της.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.