Έγκριση Εξαιρέσεων, Απαλλαγών, Ισοδυναμιών και Παρατάσεων Πιστοποιητικών επί Θεμάτων Τηλ/κού Τομέα Πλοίων υπό Ελληνική Σημαία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb27faae7-9712-4bfb-a49e-b80415052506 811830

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα εξαιρέσεων, απαλλαγών, ισοδυναμιών και παρατάσεων πιστοποιητικών επί θεμάτων τηλεπικοινωνιακού τομέα πλοίων υπό ελληνική σημαία στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης εξαιρέσεων-απαλλαγών-ισοδυναμιών.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στη Γραμματεία του Κλάδου και πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους είναι αδύνατη η προσωρινή ή μόνιμη συμμόρφωση του πλοίου ως προς τις εφαρμοστέες διατάξεις, καθώς επίσης και τα προτεινόμενα ισοδύναμα μέτρα.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση εξαιρέσεων, απαλλαγών, ισοδυναμιών και παρατάσεων πιστοποιητικών επί θεμάτων τηλεπικοινωνιακού τομέα πλοίων υπό ελληνική σημαία


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • Υπουργική Απόφαση 2903.5/37543/2021 2021 2333 Β

       Περιγραφή Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επί θεμάτων του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων σε υπηρεσιακά όργανα του Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210202333

       ΑΔΑ Ψ9ΙΡ4653ΠΩ-Λ1Β

      • Υπουργική Απόφαση 2070.0/43184/2020 2020 3117 Β

       Περιγραφή Καθορισμός κατανομής των αρμοδιοτήτων του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203117

      • Υπουργική Απόφαση 2070.0/43187/2020 2020 3129 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των ελάχιστων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που διαθέτουν οι επιθεωρητές κράτους σημαίας του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων (Κ.Ε.Π.), της διαδικασίας ελέγχου και επιθεωρήσεων πλοίων από επιθεωρητές του Κ.Ε.Π..

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203129

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία του Κλάδου πρωτοκολλεί την αίτηση και την χρεώνει στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων.

       Σημειώσεις Ο Οργανισμός που παρακολουθεί το πλοίο από πλευράς κυβερνητικής πιστοποίησης και εκδίδει το Πιστοποιητικό Ασφαλείας ή το Πιστοποιητικό Ασφάλειας Ραδιοεπικοινωνιών Φ/Γ Πλοίου υποβάλλει αίτημα προς έγκριση προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα εξαίρεσης, απαλλαγής, ισοδυναμίας και παράτασης πιστοποιητικού. Η αίτηση υποβάλλεται στη γραμματεία του Κλάδου και πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους είναι αδύνατη η προσωρινή ή μόνιμη συμμόρφωση του πλοίου ως προς τις εφαρμοστέες διατάξεις, καθώς επίσης και τα προτεινόμενα ισοδύναμα μέτρα. Αν το πλοίο παρακολουθείται από τη Διεύθυνση Ελέγχου Πλοίων, το αίτημα κατατίθεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας απευθείας στη γραμματεία.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση αίτησης σε αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Διευθυντής χρεώνει την αίτηση στο αρμόδιο Τμήμα Εξοπλισμού.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο εισηγητής εξετάζει το αίτημα και συντάσσει το απαντητικό έγγραφο της αποδοχής (έγκρισης) ή απόρριψης αυτού.

       Όχι Όχι


      • 4 Χορήγηση Εξαίρεσης/Απαλλαγής/Ισοδυναμίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το έγγραφο εφόσον αφορά θέμα προσωρινού χαρακτήρα υπογράφεται από τον Τμηματάρχη Εξοπλισμού και τον Διευθυντή Επιθεώρησης Πλοίων ως τελικό υπογράφοντα. Για θέματα μόνιμου χαρακτήρα τελικός υπογράφων είναι ο Διευθυντής του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων.

       Ναι Ναι


      • 5 Μη Χορήγηση Εξαίρεσης/Απαλλαγής/Ισοδυναμίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.