Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του ΔΣ Επιμελητηρίων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0060a570-23bb-43bf-8436-41dbbf36542c 557738

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τη θέσπιση του ενιαίου κανονισμού αρμοδιοτήτων και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων, που εκδίδεται με Προεδρικό διάταγμα, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Υποβολή πρότασης προς έγκριση του κανονισμού αρμοδιοτήτων και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων.

Σημειώσεις

Αίτηση-πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του ΔΣ Επιμελητηρίων/ Κανονισμού Λειτουργίας ΠΕΣ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Διοικητικές Προϋπόθεση για τη θέσπιση του κανονισμού αρμοδιοτήτων και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι η συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων κατόπιν εκλογικής διαδικασίας.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 69 παρ. 7 4497 2017 171 Α

       Περιγραφή Με προεδρικό διάταγμα, κατόπιν πρότασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και γνώμης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, θεσπίζεται ο ενιαίος κανονισμός αρμοδιοτήτων και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του στη Διοικητική Επιτροπή. Απαγορεύεται η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του Επιμελητηρίου, στη σύσταση εταιρειών ή στη συμμετοχή σε εταιρείες και στην πρόσληψη προσωπικού. Η μεταβίβαση των λοιπών αρμοδιοτήτων ισχύει μέχρι την ανάκλησή της.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100171

      • 1 Αίτηση-πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων υποβάλει την πρότασή της σχετικά με τη θέσπιση ενιαίου κανονισμού αρμοδιοτήτων και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος από την Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος της υποβληθείσας πρότασης και διατύπωση γνώμης σχετικά με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος και υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τη θέσπιση του ενιαίου κανονισμού αρμοδιοτήτων και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων και υπογραφή από όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες μέχρι και τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαβίβαση του σχεδίου ΠΔ στη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών θεμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος μετά την υπογραφή του από τον Υπουργό τυγχάνει επεξεργασίας από τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών θεμάτων, προκειμένου στη συνέχεια να διαβιβαστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

       Όχι Όχι


      • 5 Επεξεργασία σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος από το Συμβούλιο της Επικρατείας και σύνταξη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 6 Υπογραφή του ΠΔ από τον αρμόδιο Υπουργό και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 7 Δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) και γνωστοποίησή του στον ενδιαφερόμενο φορέα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.