Έγκριση Κανονισμών Λειτουργίας Κέντρων Επανελέγχου Φιαλών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηda420b5f-66d8-4424-8d9b-cfbf4e27d8b1 425668

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

14 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αποσκοπεί στην έγκριση του κανονισμού λειτουργίας των Κέντρων Επανελέγχου Φιαλών δοχείων πίεσης και συσκευών αερίων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία απευθύνεται σε εγκεκριμένους φορείς που εποπτεύουν τη λειτουργία του κέντρου επανελέγχου φιαλών και διενεργούν δειγματοληπτικούς τεχνικούς ελέγχους σε τακτά χρονικά διαστήματα, βάσει των οποίων εκδίδουν Πιστοποιητικό Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Επανελέγχου Φιαλών δοχείων πίεσης και συσκευών αερίων. Τα αποτελέσματα του ελέγχου, ο φάκελος Κανονισμός λειτουργίας καθώς και η εισήγηση υποβάλλεται από τον εκάστοτε εγκεκριμένο φορέα στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση Έγκρισης/Ανανέωση Έγκρισης του εν λόγω Κανονισμού λειτουργίας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έγκρισης κανονισμού λειτουργίας κέντρων επανελέγχου φιαλών δοχείων πίεσης


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Κανονισμών Λειτουργίας Κέντρων Επανελέγχου Φιαλών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Πιστοποίησης Οι αιτούντες την έγκριση κανονισμού λειτουργίας κέντρων επανελέγχου φιαλών δοχείων πίεσης και συσκευών αερίων είναι εγκεκριμένοι φορείς, μεταξύ άλλων, για το αντικείμενο: Έγκριση και εποπτεία του Κανονισμού λειτουργίας εγκαταστάσεων περιοδικού επανελέγχου επαναπληρούμενων δοχείων πίεσης όγκου μικρότερων των 450 lt υπό την προϋπόθεση της διαπίστευσης του εγκεκριμένου φορέα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO /IEC17020 για το εν λόγω πεδίο. Πιστοποιητικό Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Επανελέγχου Φιαλών δοχείων πίεσης και συσκευών αερίων. Τα αποτελέσματα του ελέγχου, καθώς και ο φάκελος Κανονισμός λειτουργίας υποβάλλεται από τον εκάστοτε εγκεκριμένο φορέα στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση Έγκρισης/Ανανέωση Έγκρισης του εν λόγω Κανονισμού λειτουργίας.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Επανελέγχου Φιαλών δοχείων πίεσης και συσκευών αερίων. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Έγκρισης Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Επανελέγχου Φιαλών δοχείων πίεσης και συσκευών αερίων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πιστοποιητικό εκδίδεται από τον εγκεκριμένο φορέα μετά από έλεγχο στο κέντρου επανελέγχου φιαλών

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Κανονισμός λειτουργίας κέντρων επανελέγχου φιαλών Κανονισμός λειτουργίας

       Κανονισμός λειτουργίας κέντρων επανελέγχου φιαλών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5658

      • 3 Άδεια λειτουργίας κέντρου επανελέγχου φιαλών Άδεια

       Άδεια λειτουργίας κέντρου επανελέγχου φιαλών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η Άδεια λειτουργίας εκδίδεται από τις περιφέρειες Ελλάδος στις οποίες υπάγεται το κέντρο επανελέγχου φιαλών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 4 Εισήγηση του πιστοποιημένου φορέα για την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του κέντρου επανελέγχου φιαλών Εισήγηση

       Εισήγηση του πιστοποιημένου φορέα για την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του κέντρου επανελέγχου φιαλών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9779

      • Υπουργική Απόφαση 14165/Φ.17.4/373/1993 1993 673 Β

       Περιγραφή Θέσπιση κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930200673

      • Υπουργική Απόφαση Β 10451/929/88 1988 370 Β

       Περιγραφή Όροι ίδρυσης και λειτουργίας εμφιαλωτηρίων πεπιεσμένων αερίων, μονάδων παραγωγής ασετυλίνης ως και όροι διακίνησης, αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών συσκευασίας τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980200370

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ.01.2/56790/ΔΠΠ 1828/31-5-2016 2016 1897 Β

       Περιγραφή Κανονιστικό πλαίσιο για τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που δραστηριοποιούνται σε πεδία της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης ή/και σε πεδία αμιγώς εθνικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, που εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160201897

      • 1 Παραλαβή αίτησης και απαραίτητων δικαιολογητικών -πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο εγκεκριμένος φορέας καταθέτει στο πρωτόκολλο του Υπουργείου τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της απόφασης Έγκρισης του Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Επανελέγχου Φιαλών.

       Σημειώσεις Τα αποτελέσματα του ελέγχου, καθώς και ο φάκελος Κανονισμός λειτουργίας υποβάλλεται από τον εγκεκριμένο φορέα στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση στην αρμόδια Διεύθυνση / Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση ελέγχει την πληρότητα του φακέλου Κανονισμός λειτουργίας που υποβάλλεται από τον εγκεκριμένο φορέα.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση απόφασης έγκρισης του Κανονισμού λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.