Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0c68d387-760c-4bde-86d0-24365e1238a6 686784

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 + (
3
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την ετήσια έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών) για την έγκριση κατανομής θέσεων για πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών, που θα υλοποιήσουν τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους και για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτηση για καταγραφή όλων των προγραμμάτων και θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.).

Σημειώσεις

Αποστολή αίτησης δια ειδικής λειτουργικής ηλεκτρονικής βάσης. Η εγκύκλιος αναφέρει πιο συγκεκριμένα το σύνδεσμο της πλατφόρμας. Επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Δεν απαιτούνται κωδικοί για την εισαγωγή στην πλατφόρμα

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Δεν προβλέπεται
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Δεν προβλέπεταιΆλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α και Β Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο)

      Επίσημος τίτλος

      Κ.Υ.Α. για την έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Το έγγραφο της Πιστοποίησης του φορέα.

       Σύνδεσμος https://gga.gov.gr/

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Αποστολή αίτησης δια ειδικής λειτουργικής ηλεκτρονικής βάσης καταγραφής όλων των προγραμμάτων και θέσεων Π.Φ.Α.

       Σύνδεσμος https://gga.gov.gr/

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Βεβαίωσης Οικονομικής Υπηρεσίας του Φορέα, στο οποίο γίνεται σαφής προσδιορισμός των θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) που αιτείται ο Φορέας να συμπεριληφθούν στην προς έκδοση ΚΥΑ και παράλληλα βεβαιώνεται ότι έχει προϋπολογισθεί η ανάλογη δαπάνη μισθοδοσίας των ΠΦΑ για την υλοποίηση των ΠΑγΟ ή/και ΕΑγΟ.

       Σύνδεσμος https://gga.gov.gr/

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Απόφαση του οικείου συμβουλίου που θα αφορά το αίτημα πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των αναγκαίων θέσεων Π.Φ.Α., να περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού, καθώς και η ανάλυση της διαδικασίας εσόδων, βάσει της οποίας θα καλύπτεται η δαπάνη μισθοδοσίας των Π.Φ.Α.

       Σύνδεσμος https://gga.gov.gr/

       Όχι Όχι

      • 1 Το έγγραφο της Πιστοποίησης του φορέα Βεβαίωση

       Το έγγραφο της Πιστοποίησης του φορέα

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Αποστολή αίτησης δια ειδικής λειτουργικής ηλεκτρονικής βάσης καταγραφής όλων των προγραμμάτων και θέσεων Π.Φ.Α. Αίτηση

       Αποστολή αίτησης δια ειδικής λειτουργικής ηλεκτρονικής βάσης καταγραφής όλων των προγραμμάτων και θέσεων Π.Φ.Α.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 3 Βεβαίωσης Οικονομικής Υπηρεσίας του Φορέα, στο οποίο γίνεται σαφής προσδιορισμός των θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) που αιτείται ο Φορέας να συμπεριληφθούν στην προς έκδοση ΚΥΑ και παράλληλα βεβαιώνεται ότι έχει προϋπολογισθεί η ανάλογη δαπάνη μισθοδοσίας των ΠΦΑ για την υλοποίηση των ΠΑγΟ ή/και ΕΑγΟ. Βεβαίωση

       Βεβαίωσης Οικονομικής Υπηρεσίας του Φορέα, στο οποίο γίνεται σαφής προσδιορισμός των θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) που αιτείται ο Φορέας να συμπεριληφθούν στην προς έκδοση ΚΥΑ και παράλληλα βεβαιώνεται ότι έχει προϋπολογισθεί η ανάλογη δαπάνη μισθοδοσίας των ΠΦΑ για την υλοποίηση των ΠΑγΟ ή/και ΕΑγΟ.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Απόφαση του οικείου συμβουλίου που θα αφορά το αίτημα πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των αναγκαίων θέσεων Π.Φ.Α., να περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού, καθώς και η ανάλυση της διαδικασίας εσόδων, βάσει της οποίας θα καλύπτεται η δαπάνη μισθοδοσίας των Π.Φ.Α. Απόφαση

       Απόφαση του οικείου συμβουλίου που θα αφορά το αίτημα πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των αναγκαίων θέσεων Π.Φ.Α., να περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού, καθώς και η ανάλυση της διαδικασίας εσόδων, βάσει της οποίας θα καλύπτεται η δαπάνη μισθοδοσίας των Π.Φ.Α.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νόμος 39 2725 1999 121 Α

       Περιγραφή Αθλητικός Νόμος άρθρο 39 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100121

      • Νόμος 29 4151 2013 103 Α

       Περιγραφή Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προτείνει τις θέσεις των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των τμημάτων των Προγραμμάτων `Αθλησης για Όλους και Αναπτυξιακού Αθλητισμού, που υλοποιούν οι φορείς - Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο που αυτή εκδίδει. Για την έγκριση της πρόσληψης του προσωπικού αυτού και την κατανομή των εγκεκριμένων θέσεων ανά φορέα, εκδίδεται κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών. Η παράγραφος 6 του άρθρου 39 του Ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 3057/2001 (Α΄ 239), αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 34 του Ν. 4052/2012 (Α΄ 41) και με την παράγραφο 6 του άρθρου 55 του Ν. 4075/2012 (Α΄ 89).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100103

      • Προεδρικό Διάταγμα 70 4 2018 7 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100070

      • Υπουργική Απόφαση 6 69097 2020 461 Β

       Περιγραφή Οργανωτικό Πλαίσιο Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200461

       ΑΔΑ ΩΞΨΧ4653Π4-ΨΣΠ

      • 1 Εγκύκλιος για αποστολή αιτημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η εγκύκλιος αποστέλλεται μέσω e-mail και αφορά την έγκριση Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο) καθώς και των αντίστοιχων θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την υλοποίησή τους βάσει του ισχύοντος Οργανωτικού Πλαισίου

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος και Αξιολόγηση των αιτημάτων για την έγκριση θέσεων Π.Φ.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη ΚΥΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Οικονομικών) αφορά την έγκριση κατανομής θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό τη στελέχωση των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών, που θα υλοποιήσουν τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) και για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες.

       Σημειώσεις Το Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους της Δ/νσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων εκδίδει την Κ.Υ.Α.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση ΚΥΑ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ύστερα από την σύνταξη της ΚΥΑ υπογράφεται από την Ιεραρχία (Τελικός Υπογράφων Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού) και αποστέλλεται προς υπογραφή στο Υπουργείο Εσωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση ΚΥΑ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Από το Υπουργείο Εσωτερικών η ΚΥΑ μεταβιβάζεται στο Υπουργείο Οικονομικών προς υπογραφή.

       Όχι Όχι


      • 6 Διαβίβαση της ΚΥΑ στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αφού υπογραφεί από το Υπουργείο Οικονομικών η ΚΥΑ επιστρέφει στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προκειμένου να αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για την έκδοση ΦΕΚ.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.