Έγκριση Μουσειολογικών - Μουσειογραφικών Μελετών Μονίμων Εκθέσεων Αρχαιολογικών Μουσείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση076dc389-ace3-47d8-9553-709f1b22f039 836781

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον έλεγχο των μελετών για τον νοηματικό (μουσειολογικό) και αρχιτεκτονικό-χωρικό (μουσειογραφικό) σχεδιασμό της μόνιμης έκθεσης ή επανέκθεσης ενός αρχαιολογικού μουσείου και απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Εγκριση Μουσειολογικών - Μουσειογραφικών Μελετών Μονίμων Εκθέσεων Αρχαιολογικών Μουσείων


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση μελετών οργάνωσης μόνιμης έκθεσης/επανέκθεσης αρχαιολογικών μουσείων

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση μουσειολογικών-μουσειογραφικών μελετών μόνιμων εκθέσεων αρχαιολογικών μουσείων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Η καταρχήν έγκριση ίδρυσης του μουσείου από το αρμόδιο Συμβούλιο Μουσείων, σε περίπτωση που το μουσείο ιδρύεται από το ΥΠΠΟΑ.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η με οποιονδήποτε τρόπο ίδρυση/σύσταση μουσείου, σε περίπτωση που το τελευταίο δεν ανήκει στο ΥΠΠΟΑ.

       Ναι Ναι

      • 3 Κτιριακές Η ύπαρξη κτηριακής υποδομής

       Όχι Όχι

      • 1 Τεύχος μουσειολογικής μελέτης. Μελέτη

       Τεύχος μουσειολογικής μελέτης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Περιλαμβάνονται τα κάτωθι στοιχεία: (α) Οι λόγοι και η σκοπιμότητα οργάνωσης της μόνιμης έκθεσης ενός νέου αρχαιολογικού μουσείου ή της επανέκθεσης ενός ήδη υφιστάμενου. (β) Αναφορά στον χαρακτήρα και τους στόχους της μουσειολογικής μελέτης. (γ) Περιγραφή του κτηρίου, στο οποίο θα χωροθετηθεί η προτεινόμενη έκθεση. (δ) Περιγραφή της υφιστάμενης μόνιμης έκθεσης, εάν οι μελέτες αφορούν σε επανέκθεση αρχαιολογικού μουσείου. (ε) Αναφορά στις βασικές εκθεσιακές αρχές ανάπτυξης της έκθεσης (εύληπτη και ορθά οργανωμένη εκθεσιακή αφήγηση, ιεράρχηση των επιπέδων πληροφορίας κ.ά.). (στ) Περιγραφή του διαθέσιμου αρχαιολογικού υλικού που θα αποτελέσει δυνάμει το εκθεσιακό υλικό του μουσείου (συνοπτικά: κατηγορίες και χρονολογικό εύρος των προς έκθεση αρχαιολογικών ευρημάτων, γεωγραφική προέλευση και τρόπος απόκτησης αυτών, εξέχοντα ευρήματα, άλλες κατηγορίες αντικειμένων, πλην των αρχαιολογικών ευρημάτων, που θα αποτελέσουν εκθέματα, φυσικά χαρακτηριστικά ομάδων ευρημάτων που απαιτούν ειδικές συνθήκες έκθεσης, δάνεια από άλλες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ). (ζ) Ανάλυση του εκθεσιακού αφηγήματος/σεναρίου της προτεινόμενης έκθεσης. Διατύπωση θεματικών αξόνων, ενοτήτων, υποενοτήτων έκθεσης με σύντομη κειμενική ανάπτυξη και αναφορά στα εκθέματα/ομάδες εκθεμάτων και τα ερμηνευτικά μέσα που θα πλαισιώνουν τον κάθε θεματικό άξονα ή ενότητα ή υποενότητα της έκθεσης. Μνεία στο περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά των ιδιαίτερων ερμηνευτικών μέσων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 2 Κατάλογος των προς έκθεση ευρημάτων. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Κατάλογος των προς έκθεση ευρημάτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Ο κατάλογος είναι οργανωμένος ανά θεματικό άξονα, ενότητα και υποενότητα. Κάθε λήμμα του καταλόγου, που αντιστοιχεί σε ένα εύρημα ή μια ομάδα ευρημάτων ή άλλου είδους αντικείμενο, περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή του προς έκθεση ευρήματος/αντικειμένου, την προέλευση, τις διαστάσεις και τη χρονολόγησή του, καθώς και ενδεικτική φωτογραφία αυτού (δεκτές και φωτογραφίες μικρής ανάλυσης). Τα εξέχοντα εκθέματα θα πρέπει να φέρουν ειδική σήμανση.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 3 Τεύχος μουσειογραφικής μελέτης. Άλλο

       Τεύχος μουσειογραφικής μελέτης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Τεχνική έκθεση όπου αναπτύσσεται το μουσειογραφικό σκεπτικό της προς οργάνωση μόνιμης έκθεσης/επανέκθεσης, με αναφορά σε ποικίλα ζητήματα αρχιτεκτονικού προσανατολισμού (πορεία επισκεπτών, υποδομές φυσικής προσβασιμότητας, τρόπος οργάνωσης του χώρου για κάθε θεματικό άξονα, ενότητα, υποενότητα, περιγραφή και τεχνικές λεπτομέρειες εκθεσιακών κατασκευών, σκηνογραφικών παρεμβάσεων κ.ά.).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • 4 Φάκελος αρχιτεκτονικών σχεδίων μελέτης. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Φάκελος αρχιτεκτονικών σχεδίων μελέτης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Περιλαμβάνονται: (α) Τοπογραφικό διάγραμμα σήμανσης του μουσείου και του περιβάλλοντος αυτού χώρου σε σχέση με την πόλη/τον οικισμό υπαγωγής του (β) Κάτοψη του εκθεσιακού χώρου με σήμανση της πορείας των επισκεπτών (γ) Κατόψεις και τομές (αναπτύγματα), όπου εμφανίζονται υπό κλίμακα τα προτεινόμενα εκθέματα και οι εκθεσιακές κατασκευές (βλ. προθήκες, βάθρα, ικριώματα, υποβάσεις εποπτικού υλικού, διαχωριστικά κ.λπ.), καθώς και όλα τα στοιχεία του χώρου, με σήμανση και των ερμηνευτικών μέσων της έκθεσης (εποπτικό και λοιπό ερμηνευτικό υλικό με τις υποβάσεις τους) (δ) Σχέδια κατασκευαστικών λεπτομερειών για προθήκες βάθρα και λοιπές κατασκευές (ε) Τεύχος φωτορεαλιστικών απεικονίσεων των χώρων της προτεινόμενης έκθεσης (προαιρετική κατάθεση)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 5 Φωτογραφική τεκμηρίωση του υφιστάμενου κτηριακού κελύφους και της υφιστάμενης έκθεσης του μουσείου. Φωτογραφία

       Φωτογραφική τεκμηρίωση του υφιστάμενου κτηριακού κελύφους και της υφιστάμενης έκθεσης του μουσείου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Η φωτογραφική τεκμηρίωση της υφιστάμενης έκθεσης του μουσείου απαιτείται σε περίπτωση υποβολής μελέτης για επανέκθεση μουσείου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • Νόμος 45 3028 2002 153 Α

       Περιγραφή Για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το άρθρο 45 τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4761/2020

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100153

      • Υπουργική Απόφαση 2 παρ. 2 ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΝΕΠΟΚ/Δ/93783/1682/30-09-2011 2011 2385 Β

       Περιγραφή Ίδρυση και αναγνώριση μουσείου κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 45 του Ν. 3028/2002.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=protocolNumber:%22%CE%A5%CE%A0%CE%A0%CE%9F%CE%A4%2F%CE%93%CE%94%CE%91%CE%A0%CE%9A%2F%CE%94%CE%99%CE%9D%CE%95%CE%A0%CE%9F%CE%9A%2F%CE%94%2F93783%2F1682%22&page=0

       ΑΔΑ 45ΒΧΓ-9ΧΜ

      • Άλλο ΕΔΕΠΟΛ/Β1/ΕΣΠΑ 14-20/908/01-06-2017 2017

       Περιγραφή Έγκριση 2ης Τροποποίησης Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με τη μέθοδο της Αυτεπιστασίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.


      • Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ40/12058/569/08-02-2007 2007

       Περιγραφή Έγκριση προδιαγραφών για τη σύνταξη μελετών ωρίμανσης που χρηματοδοτούνται από το μέτρο 3.3. του Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ


      • 1 Υποβολή των προς έλεγχο μελετών από την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ προς τη Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Περιφερειακή ή Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ αποστέλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων εισηγητικό έγγραφο, με το οποίο διαβιβάζει τις προς έλεγχο μελέτες για την οργάνωση της μόνιμης έκθεσης νέου αρχαιολογικού μουσείου ή για την επανέκθεση ήδη λειτουργούντος μουσείου της χωρικής της αρμοδιότητας. Συναρμοδιότητα για τον έλεγχο της μουσειογραφικής μελέτης έχει η Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων του ΥΠΠΟΑ.

       Σημειώσεις (1) Αρμόδιος για τη διεκπεραίωση του βήματος αυτού είναι μία από τις Περιφερειακές ή Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της ΓΔΑΠΚ. (2) Ο διαβιβασθείς φάκελος της υπόθεσης περιλαμβάνει, πλην των όσων στοιχείων αναφέρονται στα "Δικαιολογητικά", και οπτικό δίσκο με το σχετικό υλικό. (3) Το εισηγητικό έγγραφο και ο φάκελος στοιχείων δύναται να κατατεθούν και ψηφιακά, μέσω του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση υπόθεσης και ανάθεση σε υπάλληλο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την πρωτοκόλληση του εγγράφου, ο/η Προϊστάμενος/Προϊσταμένη της Διεύθυνσης χρεώνει την υπόθεση στο αρμόδιο Τμήμα Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών. Ο/Η Προϊστάμενος/Προϊσταμένη του προαναφερθέντος Τμήματος χρεώνει κατόπιν την υπόθεση σε υπάλληλο του Τμήματος, ο οποίος είναι είτε αρχαιολόγος-μουσειολόγος είτε αρχαιολόγος.

       Σημειώσεις Ο αρχαιολόγος ή αρχαιολόγος-μουσειολόγος είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της μουσειολογικής μελέτης. Ο έλεγχος της μουσειογραφικής μελέτης ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης σε υπάλληλο ειδικότητας ΠΕ Αρχιτέκτονος-Μηχανικού.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος πληρότητας φακέλου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τμήματος Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προβαίνει στον έλεγχο της πληρότητας του φακέλου των μελετών. Εάν ο φάκελος κριθεί ελλιπής, ζητώνται συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ ή τον φορέα λειτουργίας του μουσείου (εάν είναι άλλος από το ΥΠΠΟΑ) ή/και από τους εξωτερικούς συνεργάτες που ανέλαβαν την εκπόνηση των μελετών.

       Όχι Όχι


      • 4 Προετοιμασία φακέλου στοιχείων για την εισαγωγή της υπόθεσης έγκρισης ή μη των μελετών στο Συμβούλιο Μουσείων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προβαίνει στη σύνταξη σχετικού με την υπόθεση ενημερωτικού σημειώματος. Παράλληλα, προετοιμάζει τον φάκελο της υπόθεσης για την εισαγωγή της στο Συμβούλιο Μουσείων, το αρμόδιο για ζητήματα μουσείων και μουσειακής πολιτικής γνωμοδοτικό όργανο του ΥΠΠΟΑ.

       Σημειώσεις Στο ενημερωτικό σημείωμα του αρμόδιου χειριστή ενσωματώνεται και σχετικό εισηγητικό σημείωμα από τον αρχιτέκτονα της Διεύθυνσης στον οποίο ανατέθηκε ο έλεγχος της μουσειογραφικής μελέτης. Εισήγηση για την υπόθεση θα συνταχθεί και από την συναρμόδια Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων για ζητήματα αρμοδιότητάς της.

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή φακέλου υπόθεσης στη Γραμματεία του Συμβουλίου Μουσείων. Εισαγωγή και εξέταση του θέματος από το Συμβούλιο Μουσείων για την κατά νόμο γνωμοδότηση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο φάκελος αποστέλλεται στη Γραμματεία του Συμβουλίου Μουσείων, η οποία φέρει την ευθύνη εισαγωγής της υπόθεσης σε Συνεδρία του Συμβουλίου.

       Σημειώσεις Αρμόδιος για την αποστολή του φακέλου της υπόθεσης στο Αυτοτελές Τμήμα της Γραμματείας του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Μουσείων είναι το Τμήμα Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Ο/Η Προϊστάμενος/Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων εισηγείται στο Συμβούλιο Μουσείων το θέμα της έγκρισης ή μη των μελετών.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση γνωμοδότησης Συμβουλίου Μουσείων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Συμβούλιο Μουσείων γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης των μελετών του μουσείου. Η γνωμοδότηση συντάσσεται από το Αυτοτελές Τμήμα της Γραμματείας των Κεντρικών Συμβουλίων και υπογράφεται από τον εισηγητή του θέματος και τον/την Πρόεδρο/Προεδρεύοντα/Προεδρεύουσα του Συμβουλίου.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης του βήματος αυτού είναι το Τμήμα της Γραμματείας του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Μουσείων.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση Απόφασης έγκρισης των μελετών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το σχέδιο της εγκριτικής Απόφασης συντάσσεται από την αρμόδια Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και συνυπογράφεται από τους Προϊσταμένους της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων.

       Σημειώσεις Η Απόφαση δημοσιεύεται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Ναι Όχι


      • 8 Ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας ή του ενδιαφερόμενου φορέα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η εκδοθείσα Απόφαση αποστέλλεται, μέσω ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, στην αρμόδια Περιφερειακή ή Ειδική Περιφερειακή Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ που υπέβαλε προς έγκριση τις μελέτες μουσείου αρμοδιότητάς της ή στον ενδιαφερόμενο φορέα.

       Ναι Όχι


      • 9 Ολοκλήρωση διαδικασίας (έγκριση μελετών).       Ναι Ναι


      • 10 Αναβολή διατύπωσης γνώμης από το Συμβούλιο Μουσείων και έκδοση σχετικής γνωμοδότησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Συμβούλιο Μουσείων κρίνει ότι οι υποβληθείσες μελέτες έχουν σημαντικές ελλείψεις και γνωμοδοτεί υπέρ της αναβολής διατύπωσης γνώμης με σκοπό την συμπλήρωση του φακέλου της υπόθεσης από την αρμόδια Υπηρεσία ή από τον ενδιαφερόμενο φορέα και την επανεισαγωγή των μελετών σε προσεχή Συνεδρία/Πράξη του. Η σχετική γνωμοδότηση υπογράφεται από τον Γραμματέα του Συμβουλίου και υπογράφεται από τον εισηγητή του θέματος και τον/την Πρόεδρο/Προεδρεύοντα/Προεδρεύουσα του Συμβουλίου.

       Σημειώσεις Η περίπτωση της αναβολής διατύπωσης γνώμης παρέχει περιθώριο χρόνου στην αιτούμενη την έγκριση των μελετών Υπηρεσία ή στον ενδιαφερόμενο φορέα για να συμπληρώσει τις μελέτες και να θεραπεύσει τυχόν αδυναμίες τους. Οι συναρμόδιες Διευθύνσεις Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτηρίων δύνανται να κληθούν να παράσχουν τεχνογνωσία στην/στον ενδιαφερόμενη/νο Υπηρεσία/φορέα. Στην περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται Απόφαση.

       Ναι Όχι


      • 11 Ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας ή του ενδιαφερόμενου φορέα για την αναβολή διατύπωσης γνώμης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ενημερώνει εγγράφως την Υπηρεσία ή τον φορέα που υπέβαλε προς έγκριση τις μελέτες για την αναβολή διατύπωσης γνώμης.

       Ναι Όχι


      • 12 Ολοκλήρωση διαδικασίας (αναβολή διατύπωσης γνώμης).       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.