Έγκριση Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5fe70f06-bc07-4f25-a232-3025bd1564b1 190466

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έγκριση Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Παρατηρήσεις

Τα Προγράμματα και οι Εκδηλώσεις Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο.) υλοποιούνται με την κεντρική ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού δια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και άλλους φορείς, όπως αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητικά σωματεία, μορφωτικούς συλλόγους, πολιτιστικούς συλλόγους, αθλητικά κέντρα, φορείς διοργάνωσης προγραμμάτων εργασιακής άθλησης, φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κ.λ.π. και απευθύνονται σε όλους τους πολίτες.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Πρόταση

Σημειώσεις

Αίτηση - Πρόταση, ηλεκτρονικά έντυπα καταγραφής των προγραμμάτων που αιτείται ο φορέας προς έγκριση τα οποία και εξάγονται από την ηλεκτρονική βάση που τους έχει αποσταλεί. Αρμόδιος φορέας παροχής της Υπηρεσίας είναι το Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Αθλητισμού για Όλων. Στην ιστοσελίδαhttps://gga.gov.gr/athlitismos/athlhsh-gia-olous παρέχεται η δυνατότητα είτε της της ψηφιακής υποβολής των αιτημάτων/διακιολογητικών είτε η δυνατότητα εκτύπωσης των σχετικών εντύπων για συμπλήρωση και απσοτολή ταχυδρομικώς ή δια ζώσης. Ως προς την ψηφιακή υποβολή των διακιολογητικών

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση και Έγκριση προς επιχορήγηση Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Το έγγραφο Πιστοποίησης του φορέα

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Τα ηλεκτρονικά έντυπα καταγραφής των προγραμμάτων που αιτείται ο φορέας προς έγκριση τα οποία και εξάγονται από την ηλεκτρονική βάση που τους έχει αποσταλεί.

       Όχι Όχι

      • 3 Διοικητικές Βεβαίωσης Οικονομικής Υπηρεσίας του φορέα, στο οποίο γίνεται σαφής προσδιορισμός των θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) και ότι έχει προϋπολογιστεί ανάλογη δαπάνη μισθοδοσίας των Π.Φ.Α. για την υλοποίηση των ΠΑγΟ.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Απόφαση του οικείου συμβουλίου που θα αφορά το αίτημα πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των αναγκαίων θέσεων Π.Φ.Α., να περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού, καθώς και η ανάλυση της διαδικασίας εσόδων, βάσει της οποίας θα καλύπτεται η δαπάνη μισθοδοσίας των Π.Φ.Α.

       Όχι Όχι

      • 1 Το έγγραφο Πιστοποίησης του φορέα Βεβαίωση

       Το έγγραφο Πιστοποίησης του φορέα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Βεβαίωσης Οικονομικής Υπηρεσίας του φορέα, στο οποίο γίνεται σαφής προσδιορισμός των θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) και ότι έχει προϋπολογιστεί ανάλογη δαπάνη μισθοδοσίας των Π.Φ.Α. για την υλοποίηση των ΠΑγΟ. Βεβαίωση

       Βεβαίωσης Οικονομικής Υπηρεσίας του φορέα, στο οποίο γίνεται σαφής προσδιορισμός των θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) και ότι έχει προϋπολογιστεί ανάλογη δαπάνη μισθοδοσίας των Π.Φ.Α. για την υλοποίηση των ΠΑγΟ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Απόφαση του οικείου συμβουλίου που θα αφορά το αίτημα πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των αναγκαίων θέσεων Π.Φ.Α., να περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού, καθώς και η ανάλυση της διαδικασίας εσόδων, βάσει της οποίας θα καλύπτεται η δαπάνη μισθοδοσίας των Π.Φ.Α. Απόφαση

       Απόφαση του οικείου συμβουλίου που θα αφορά το αίτημα πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των αναγκαίων θέσεων Π.Φ.Α., να περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού, καθώς και η ανάλυση της διαδικασίας εσόδων, βάσει της οποίας θα καλύπτεται η δαπάνη μισθοδοσίας των Π.Φ.Α.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Υπουργική Απόφαση 4 690972670170 2020 461 Β

       Περιγραφή Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους.Αρ.Πραξης:ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/69097/2670/170

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200461

      • Νόμος 39 2725 1999 121 Α

       Περιγραφή Οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100121

      • Προεδρικό Διάταγμα 4 2018 7 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100007

      • 1 Εγκύκλιος για αποστολή αιτημάτων για την έγκριση Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο. και Ε.Α.γ.Ο) καθώς και των αντίστοιχων θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την υλοποίησή τους βάσει του ισχύοντος Οργανωτικού Πλαισίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 2 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση


       Περιγραφή Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταγραφή Έλεγχος και Αξιολόγηση των αιτημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Εγκριτικών και Επιχορηγούμενων Σημειωμάτων Προγραμμάτων Άθλησης για 'Ολους

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.