Έγκριση αιτήματος Περιφέρειας για διενέργεια διαδικασιών ανάδειξης προμηθευτών πετρελαιοειδών και τροφίμων ν.π.δ.δ. και ιδρυμάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηdcb14eda-94d8-4850-bd0c-3da2c0e4698f 149484

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 ημέρες έως 1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έγκριση αιτήματος Περιφέρειας για διενέργεια διαδικασιών ανάδειξης προμηθευτών πετρελαιοειδών και τροφίμων ν.π.δ.δ. και ιδρυμάτων

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτημα Περιφέρειας

Σημειώσεις

Η Περιφέρεια (ή οι Περιφερειακές Ενότητες) αποστέλλει εγγράφως αίτημα στο ΥΠΕΣ προκειμένου να προβεί στην κατ’ εξαίρεση εξουσιοδότηση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων της χωρικής της αρμοδιότητας να διενεργήσουν αυτοτελώς τις διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών για πετρελαιοειδή και τρόφιμα

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Δεν προβλέπεται ειδικότερη διαδικασία.
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση αιτήματος Περιφέρειας , σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 2503/1997 (Α΄107), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 26 του ν.4483/2017 (Α΄107), για την κατ’ εξαίρεση εξουσιοδότηση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων της χωρικής της αρμοδιότητας προκειμένου να διενεργούν αυτοτελώς τις διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών για πετρελαιοειδή και τρόφιμα


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Η περιφέρεια (ή Περιφερειακή Ενότητα θα πρέπει να στοιχειοθετεί τους λόγους για τους οποίους οι διαγωνισμοί πρέπει να εκτελεστούν από τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή ιδρύματα στην χωρική της αρμοδιότητα, καθώς και να προκύπτει η δυνατότητα αυτών να εκτελέσουν την προμήθεια.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 26 4483 2017 107 Α

       Περιγραφή Προμήθειες πετρελαιοειδών και τροφίμων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100107

      • Προεδρικό Διάταγμα 141 2017 180 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100180

      • Νόμος 13: Προμήθειες - Τ.Ε.Δ.Κ.-Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.-Επιχειρήσεις 2503 1997 107 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παρ. 6, για τις ανάγκες σε πετρελαιοειδή και τρόφιμα των νομικών προσώπωνδημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους, οι διαδικασίες ανάδειξηςπρομηθευτών και θεώρησης τιμολογίων για την κανονικότητα της τιμής μόνο των πετρελαιοειδών, διενεργούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και πλέον Περιφερειών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100107

      • Νόμος 37 4622 2019 133 Α

       Περιγραφή Εξουσία τελικής υπογραφής Υπηρεσιακών Γραμματέων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100133

      • 1 Πρωτοκόλληση Αίτηματος Περιφέρειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Περιφέρεια αποστέλλει εγγράφως αίτημα στο ΥΠΕΣ προκειμένου να προβεί στην κατ’ εξαίρεση εξουσιοδότηση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων της χωρικής της αρμοδιότητας να διενεργήσουν αυτοτελώς τις διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών για πετρελαιοειδή και τρόφιμα το οποίο ακολούθως πρωτοκολλείται

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος αιτήματος Περιφέρειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης του ΥΠΕΣ ελέγχει το αίτημα που έχει υποβληθεί προκειμένου να διαπιστώσει αν τηρούνται ή όχι οι προϋποθέσεις έγκρισης του, ζητάει επιπλέον στοιχεία αν απαιτούνται και ακολούθως συντάσσει σχέδιο απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 3 Έγκριση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο (η) Υπηρεσιακός (ή) Γραμματέας εγκρίνει το σχετικό αίτημα για την κατ’ εξαίρεση εξουσιοδότηση των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων της χωρικής της αρμοδιότητας, τα οποία προσδιορίζονται στο υποβληθέν αίτημα προκειμένου αυτά να διενεργήσουν αυτοτελώς τις διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών για την προμήθεια πετρελαιοειδών, για το έτος που ζητείται από την Περιφέρεια (ή Περιφερειακή Ενότητα).

       Όχι Όχι


      • 4 Γνωστοποίηση της έγκρισης του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρεια (ή Περιφερειακής Ενότητας) γνωστοποιούν την Απόφαση Έγκρισης της εξουσιοδότησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων χωρικής αρμοδιότητας της για αυτοτελή διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών των ειδών του άρθρου 26 του ν. 4483/2017(Α΄107)

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.