Έγκριση ανακλητικού κτηματολογίου μη συντελεσμένης απαλλοτρίωσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb37e60b3-34d4-4ce0-b9d8-6bddbd9cc5ad 376033

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25), ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις ενέργειες για την ανάκληση ή την αυτοδίκαιη άρση μη συντελεσμένης απαλλοτρίωσης μέχρι την έγκριση του κτηματολόγιου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25), ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ


Παρατηρήσεις

Η διαδικασία αναφέρεται σε απαλλοτριώσεις περιοχών εκτός σχεδίου πόλης.

Τελευταία ενημέρωση

05/11/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτηση για την έγκριση κτηματολογίου για την ανάκληση μη συντελεσμένης απαλλοτρίωσης.

Σημειώσεις

Στην αίτηση θα αναφέρονται υποχρεωτικά ο τίτλος και η απόφαση (ΦΕΚ) της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, ο Α/Α της ανάκλησης (για τα πρόσφατα κτηματολόγια), οι ιδιοκτησίες που ανακαλούνται καθώς και ο λόγος της ανάκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Εγκύκλιο 24 (ΑΔΑ: 4ΙΙ61-5)

email: d12@ggde.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Κτηματολόγιο για την ανάκληση ή την αυτοδίκαιη άρση μη συντελεσμένης απαλλοτρίωσης.

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση απόφασης έγκρισης ανακλητικού κτηματολογίου ή αυτοδίκαιης άρσης μη συντελεσμένης απαλλοτρίωσης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Το νομικό πρόσωπο που αιτείται την έκδοση της απόφασης πρέπει να είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου (προϊσταμένη αρχή ή διευθύνουσα υπηρεσία).

       Όχι Όχι

      • 1 Η μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει: 1)Ανακλητικό κτηματολογικό πίνακα 2)Ανακλητικό κτηματολογικό διάγραμμα 3)Τεχνική έκθεση σε έγχαρτη και ψηφιακή μορφή Μελέτη

       Η μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει: 1)Ανακλητικό κτηματολογικό πίνακα 2)Ανακλητικό κτηματολογικό διάγραμμα 3)Τεχνική έκθεση σε έγχαρτη και ψηφιακή μορφή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Το τοπογραφικό υπόβαθρο βάσει του οποίου συντάσσονται οι ανακλητικοί κτηματολογικοί πίνακες, θα είναι υποχρεωτικά στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87. Για τις απαλλοτριώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, οι υπηρεσίες σύνταξης είναι υποχρεωμένες να επανυποβάλλουν όλα τα εγκεκριμένα κτηματολόγια (αρχικό, διορθωτικό, ανακλητικό) με το κτηματογραφικό τους υπόβαθρο συνταγμένο στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87, σε περίπτωση που ήταν συνταγμένο σε άλλο γεωδαιτικό σύστημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο σύνταξης της μελέτης ανατρέξτε στην Εγκύκλιο 24 (ΑΔΑ: 4ΙΙ61-5).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 2 Πίνακες στοιχείων μεταγραφής των κτηματολογικών στοιχείων των ιδιοκτησιών που συμμετέχουν στην ανάκληση μετά την υπόψη ανάκληση, προκειμένου να γίνει η μεταγραφή της πράξης στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία / κτηματολογικά γραφεία. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Πίνακες στοιχείων μεταγραφής των κτηματολογικών στοιχείων των ιδιοκτησιών που συμμετέχουν στην ανάκληση μετά την υπόψη ανάκληση, προκειμένου να γίνει η μεταγραφή της πράξης στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία / κτηματολογικά γραφεία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο σύνταξης της μελέτης ανατρέξτε στην Εγκύκλιο 24 (ΑΔΑ: 4ΙΙ61-5).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 3 Βεβαίωση της υπηρεσίας κατασκευής του έργου για την καταστροφή των επικειμένων, σε περίπτωση καταστροφής τους με τη διαδικασία της επίταξης ή της προσορινής κατάληψης της εδαφικής έκτασης από τον ανάδοχο, συνοδευόμενη από το φάκελο των σχετικών στοιχείων. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της υπηρεσίας κατασκευής του έργου για την καταστροφή των επικειμένων, σε περίπτωση καταστροφής τους με τη διαδικασία της επίταξης ή της προσορινής κατάληψης της εδαφικής έκτασης από τον ανάδοχο, συνοδευόμενη από το φάκελο των σχετικών στοιχείων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Όχι 9703

      • Νόμος 11 2882 2001 17 Α

       Περιγραφή Ανάκληση και άρση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100017

      • Εγκύκλιος 24 2010

       Περιγραφή Οδηγίες σύνταξης κτηματολογικών πινάκων.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/4%CE%99%CE%9961-5

       ΑΔΑ 4ΙΙ61-5

      • Εγκύκλιος 30 1989

       Περιγραφή Αριθμός πρωτοκόλλου Δ12/30945/16-03-1989 Οδηγίες σύνταξης κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων.


      • Νόμος 653 1977 214 Α

       Περιγραφή Περί υποχρεώσεων των παρόδιων ιδιοκτητών για τη διάνοιξη εθνικών οδών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100214

      • Νόμος 947 1979 169 Α

       Περιγραφή Περί οικιστικών περιοχών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19790100169

      • Νόμος 960 1979 194 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του ν. 653/1977 (αρ. 9).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19790100194

      • Προεδρικό Διάταγμα 929 1979 259 Α

       Περιγραφή Περί της εκτελέσεως του αρ.1 του ν. 653/1977 περί υποχρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών για τη διάνοιξη οδών κλπ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19790100259

      • Νόμος 14 1349 1983 52 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του ν. 653/1977 περί αύξησης του πλάτους της ζώνης που ορίζεται από τις διατάξεις του αρ. 1 παρ. 1 και του αρ. 2 παρ.1.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100052

      • Νόμος 6 2052 1992 94 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση και συμπλήρωση των ν. 653/1977, ν. 960/1979 και ν. 1349/1983.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920100094

      • Προεδρικό Διάταγμα 46 123 2017 151 Α

       Περιγραφή Οργανισμός υπουργείου υποδομών και μεταφορών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100151

      • Νόμος 18 4949 2022 126 Α

       Περιγραφή Ν. 4949/22 (ΦΕΚ-126 Α/30-6-22) Άρθρο 18. Ανάκληση και άρση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 11 του ν. 2882/2001. Οι διατάξεις των άρθρων 14 - 21 του Ν. 4949/2022 επέφεραν τροποποιήσεις σε συγκεκριμένες διατάξεις του Ν. 2882/2001, ήτοι διατάξεις των παρακάτω άρθρων: 1 Τρόπος κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 3 Προϋποθέσεις κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 9 Μεταγραφή - Συνέπειες συντέλεσης 10 Παραγραφή 11Ανάκληση και άρση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης , 12 Ανάκληση συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 14 Διάδικοι 15 Εκτίμηση αξίας απαλλοτριωμένου ακινήτου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100126

      • Νόμος 39 παρ. 3 4024 2011 226 Α

       Περιγραφή Ν. 4024/11 (ΦΕΚ-226 Α/27-10-11)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100226

      • Νόμος 126 παρ. 5 4070 2012 82 Α

       Περιγραφή Ν. 4070/12 (ΦΕΚ-82 Α/10-4-12)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100082

      • 1 Παραλαβή της αίτησης - Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αίτημα για την έγκριση ανακλητικού κτηματολογίου μη συντελεσμένης απαλλοτρίωσης παραλαμβάνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας φακέλου αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Σημειώσεις Σύνταξη εγγράφου σε περίπτωση που παρατηρούνται ελλείψεις.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος κτηματολογίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος κτηματολογίου ως προς το νομότυπο και τους αναλογισμούς.

       Όχι Όχι


      • 4 Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη εγγράφου προς τον αιτούμενο φορέα με παρατηρήσεις για τη διόρθωση των στοιχείων του κτηματολογίου σε περίπτωση ύπαρξης σφαλμάτων.

       Όχι Όχι


      • 5 Εκτύπωση αντιγράφων κτηματολογίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη εγγράφου προς τον αιτούμενο φορέα για την αποστολή 12 με 15 αντιγράφων κτηματολογίου.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης έγκρισης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης έγκρισης κτηματολογίου.

       Όχι Όχι


      • 7 Ανάρτηση της απόφασης έγκρισης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την έγκριση η απόφαση αναρτάται στον δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.