Έγκριση αναπαραγωγής ποικιλιών εκτός Εθνικού Καταλόγου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcec01c68-3833-4ce6-aa0d-0af09389a83f 887044

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

249,45 €

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση έγκρισης αναπαραγωγής ποικιλιών (φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων, κηπευτικών και κονδύλων πατάτας για φύτευση) μη εγγεγραμμένων στον Εθνικό Κατάλογο. Παρέχεται σε Νομικά και φυσικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η χορήγηση έγκρισης αναπαραγωγής ποικιλιών (φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων, κηπευτικών και κονδύλων πατάτας για φύτευση) μη εγγεγραμμένων στον Εθνικό Κατάλογο αφορά σε::

α) ποικιλίες υπό εγγραφή στον Εθνικό κατάλογο, β) εγγεγραμμένες ποικιλίες στον κοινό κατάλογο και

γ) εγγεγραμμένες ποικιλίες σε κατάλογο Τρίτης Χώρας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την χορήγηση έγκρισης αναπαραγωγής ποικιλιών εκτός καταλόγου


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση Αναπαραγωγής: α) ποικιλιών υπό εγγραφή στον Εθνικό κατάλογο, β) εγγεγραμμένων ποικιλιών στον κοινό κατάλογο και γ) εγγεγραμμένων ποικιλιών σε κατάλογο Τρίτων Χωρών

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση αναπαραγωγής ποικιλιών εκτός Εθνικού Καταλόγου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Για κάθε αιτούμενη ποικιλία: α) εγγεγραμμένη στον κοινό κατάλογο ή β) εγγεγραμμένη σε κατάλογο Τρίτης Χώρας, απαιτείται ξεχωριστό παράβολο. Για αιτούμενες ποικιλίες υπο εγγραφή στον Εθνικό κατάλογο δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου. 249.45 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4801

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 1 Βεβαίωση του Τμήματος ελέγχου ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτών της Δ/νσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών πόρων του ΥΠΑΑΤ ότι εχει κατατεθεί σε αυτό δείγμα αναφοράς καθώς και η επισημη περιγραφή της ποικιλίας Βεβαίωση

       Βεβαίωση του Τμήματος ελέγχου ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτών της Δ/νσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών πόρων του ΥΠΑΑΤ ότι εχει κατατεθεί σε αυτό δείγμα αναφοράς καθώς και η επισημη περιγραφή της ποικιλίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται όταν η αίτηση έγκρισης αναπαραγωγής αφορά ποικιλία: α) εγγεγραμμένη στον κοινό κατάλογο ή β) εγγεγραμμένη σε κατάλογο τρίτης χώρας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Βεβαίωση του Τμήματος ελέγχου ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτών της Δ/νσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών πόρων του ΥΠΑΑΤ ότι έχουν περατωθεί οι απαιτούμενες για την εγγραφή δοκιμές του πρώτου έτους και με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών η ποικιλία προκρίνεται για εγγραφή , ότι ο αιτών την εγγραφή και τον αναπολλαλασιασμό είναι διατηρητής της ποικιλίας ή ο αντιπροσωπός του. Βεβαίωση

       Βεβαίωση του Τμήματος ελέγχου ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτών της Δ/νσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών πόρων του ΥΠΑΑΤ ότι έχουν περατωθεί οι απαιτούμενες για την εγγραφή δοκιμές του πρώτου έτους και με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών η ποικιλία προκρίνεται για εγγραφή , ότι ο αιτών την εγγραφή και τον αναπολλαλασιασμό είναι διατηρητής της ποικιλίας ή ο αντιπροσωπός του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται όταν η αίτηση έγκρισης αναπαραγωγής αφορά ποικιλία υπό εγγραφή στον εθνικό κατάλογο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9703

      • Υπουργική Απόφαση 1650/89094/22-06-2018 2018 2478 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της αριθμ. 258623/19.8.2003 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας "Προϋποθέσεις χορήγησης έγκρισης αναπαραγωγής ποικιλιών φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων, κηπευτικών και κονδύλων πατάτας για φύτευση μη εγγεγραμμένων στον Εθνικό Κατάλογο" (Β΄1212) .

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/polylikomenu/550-nomothesia-polyliko/emporia-polylikou/2764-anaparagogipoikilion-polyliko

      • Υπουργική Απόφαση 336647/9466/15-10-2008 2008 2250 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 258623/19-8-2003 «Προϋποθέσεις χορήγησης έγκρισης αναπαραγωγής ποικιλιών φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων, κηπευτικών και κονδύλων πατάτας για φύτευση, μη εγγεγραμμένων στον Εθνικό Κατάλογο» (Β’ 1212) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας.

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/polylikomenu/550-nomothesia-polyliko/emporia-polylikou/2764-anaparagogipoikilion-polyliko

      • Υπουργική Απόφαση 258623/19-08-2003 2003 1212 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις χορήγησης έγκρισης αναπαραγωγής ποικιλιών φυτών μεγάλης καλλιέργειας, κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων, κηπευτικών και κονδύλων πατάτας για φύτευση μη εγγεγραμμένων στον Εθνικό Κατάλογο.

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/polylikomenu/550-nomothesia-polyliko/emporia-polylikou/2764-anaparagogipoikilion-polyliko

      • 1 Παραλαβή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Δίδεται αριθμός πρωτοκόλλου

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση της αίτησης σε υπάλληλο του Τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Χρεώνεται η αίτηση σε υπάλληλο του Τμήματος για έλεγχο και σύνταξη της έγκρισης

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη και ψηφιακή υπογραφή της έγκρισης αναπαραγωγής

       Όχι Όχι


      • 4 Υπογραφή εγγράφου από τον τελικό διατάκτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Έλεγχος και ψηφιακή υπογραφή της έγκρισης αναπαραγωγής από τον αρμόδιο τμηματάρχη

       Όχι Όχι


      • 5 Δημιουργία ακριβούς αντιγράφου του εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Δημιουργείται το ακριβές αντίγραφο της έγκρισης αναπαραγωγής

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή του παραγόμενου εγγράφου στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστολή με email του ακριβούς αντιγράφου της έγκρισης εισαγωγής στον ενδιαφερόμενο με κοινοποίηση στις ελεγκτικές αρχές

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.