Έγκριση διεξαγωγής έρευνας σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc272eb73-c7c2-429e-ae9b-7d944b4c4f70 272737

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση διεξαγωγής έρευνας σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και απευθύνεται σε ερευνητές μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, Κοινωνικών Εταίρων, Ερευνητικών Κέντρων, καθώς και προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι δύνανται να υλοποιήσουν έρευνα στα Ευκαιρίας ΣΔΕ, ύστερα από σχετική έγκριση που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης - Τμήμα Α΄ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ


Παρατηρήσεις

Η διαδικασία, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκριση δεν προβλέπονται σε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ερευνητή/τριας

Σημειώσεις

Στην αίτηση προσδιορίζονται:

α) πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση), β) δομή πραγματοποίηση έρευνας (π.χ. σε ποια ΣΔΕ), γ) χρονικό διάστημα (από - έως)

δ) είδος ερευνητικών «εργαλείων» (π.χ. συνέντευξη, ερωτηματολόγιο, παρατήρηση).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση διεξαγωγής έρευνας σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Ο ερευνητής να είναι φοιτητής/φοιτήτρια

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Ο ερευνητής να είναι μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας (πλην των φοιτητών)

       Ναι Ναι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Η έρευνα να πραγματοποιείται τις περιόδους που τα ΣΔΕ είναι ανοικτά και εν λειτουργία.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Ο ερευνητής να ανήκει σε φορέα (π.χ. κοινωνικοί εταίροι, Ερευνητικά Κέντρα) που θεσμικά - καταστατικά δραστηριοποιείται και στις έρευνες.

       Ναι Ναι

      • 1 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα ερευνητή Βιογραφικό σημείωμα

       Σύντομο βιογραφικό σημείωμα ερευνητή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 2 Βεβαίωση ερευνητικού ή εκπαιδευτικού φορέα ή του επιβλέποντα/ουσας καθηγητή/τριάς φοιτητών/τριών. Βεβαίωση

       Βεβαίωση ερευνητικού ή εκπαιδευτικού φορέα ή του επιβλέποντα/ουσας καθηγητή/τριάς φοιτητών/τριών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκτός των περιπτώσεων των πανεπιστημίων, για τις περιπτώσεις φορέων με ερευνητική δραστηριότητα απαιτείται κατάθεση καταστατικού που προβλέπει τη δραστηριότητα της έρευνας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Σύντομη περιγραφή της έρευνας Σχέδιο δράσης/υλοποίησης

       Σύντομη περιγραφή της έρευνας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περιγραφή προσδιορίζονται: σκοπός έρευνας, θεωρητική προσέγγιση, ερευνητικά ερωτήματα, μεθοδολογία έρευνας, ζητήματα Δεοντολογίας, χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής της έρευνας, προσδοκώμενα αποτελέσματα και συμβολή της έρευνας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7230

      • 4 Κατάθεση κατά περίπτωση: ερωτηματολόγιο, άξονες συνέντευξης με τις ερωτήσεις τους, φύλλο παρατήρησης Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Κατάθεση κατά περίπτωση: ερωτηματολόγιο, άξονες συνέντευξης με τις ερωτήσεις τους, φύλλο παρατήρησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 1 Παραλαβή και προώθηση αίτησης ερευνητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα (πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) διαβιβάζει την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά του ενδιαφερομένου ερευνητή στη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης - Τμήμα Α Οργάνωσης και Εφαρμογής Εκπαίδευσης Ενηλίκων για προώθηση του θέματος.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος υποβληθέντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Υπάλληλος του Τμήματος Α Οργάνωσης και Εφαρμογής Εκπαίδευσης ενηλίκων αναλαμβάνει τον έλεγχο της πληρότητας και της ορθότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με την αίτηση του ερευνητή.

       Όχι Όχι


      • 3 Επικοινωνία με τον αιτούντα ερευνητή για τυχον ελλείψεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Α Οργάνωσης και Εφαρμογής Εκπαίδευσης Ενηλίκων επικοινωνεί με την αιτούντα ερευνητή μόνον σε περιπτώσεις ελλείψεων, λαθών ή ανάγκης διορθώσεων επί των δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Αναμένονται διορθώσεις εκ μέρους του ερευνητή με απευθείας αποστολή στο αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαμόρφωση εγκριτικού εγγράφου και υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το εγκριτικό έγγραφο ετοιμάζεται και υπογράφεται από τον προϊστάμενο του Τμήματος Α Οργάνωσης και Εφαρμογής Εκπαίδευσης Ενηλίκων

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή εγκριτικού εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το εγκριτικό έγγραφο mail αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο στον ερευνητή και κοινοποιείται στις Διευθύνσεις του ή των σχετικών με την υλοποίηση της έρευνας ΣΔΕ

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.