Έγκριση διεξαγωγής εμπειρικών ερευνών σε Σ.Δ.Ε. και Δ.Ι.Ε.Κ. εντός Καταστημάτων Κράτησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση94cec150-e31c-4eab-b3cd-5bd19d58038d 941503

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 έως 5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση διεξαγωγής εμπειρικών ερευνών σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) που λειτουργούν εντός Καταστημάτων Κράτησης. Απευθύνεται σε ερευνητές μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, Κοινωνικών Εταίρων, Ερευνητικών Κέντρων, καθώς και σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι δύνανται να υλοποιήσουν έρευνα σε Σ.Δ.Ε. και Δ.Ι.Ε.Κ, ύστερα από σχετική έγκριση που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης - Τμήμα Γ του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

9 μήνες

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ερευνητή/τριας

Σημειώσεις

Στην αίτηση προσδιορίζονται: α) πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση), β) δομή πραγματοποίησης έρευνας (π.χ. σε ποια Σ.Δ.Ε. ή Δ.Ι.Ε.Κ.), γ) χρονικό διάστημα (από - έως) δ) είδος ερευνητικών «εργαλείων» (π.χ. συνέντευξη, ερωτηματολόγιο, παρατήρηση).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση διεξαγωγής έρευνας σε Σ.Δ.Ε. και Δ.Ι.Ε.Κ. εντός Καταστημάτων Κράτησης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Ο ερευνητής να είναι φοιτητής/φοιτήτρια.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Ο ερευνητής να ανήκει σε φορέα (π.χ. κοινωνικοί εταίροι, Ερευνητικά Κέντρα) που θεσμικά - καταστατικά δραστηριοποιείται και στις έρευνες.

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Ο ερευνητής να είναι μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας (πλην των φοιτητών).

       Ναι Ναι

      • 4 Χρονικής προθεσμίας Η έρευνα να πραγματοποιείται κατά τις περιόδους λειτουργίας των Σ.Δ.Ε και των Δ.Ι.Ε.Κ.

       Όχι Όχι

      • 1 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα ερευνητή. Βιογραφικό σημείωμα

       Σύντομο βιογραφικό σημείωμα ερευνητή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 2 Βεβαίωση ερευνητικού ή εκπαιδευτικού φορέα ή του επιβλέποντα/ουσας καθηγητή/τριας των φοιτητών/τριων. Βεβαίωση

       Βεβαίωση ερευνητικού ή εκπαιδευτικού φορέα ή του επιβλέποντα/ουσας καθηγητή/τριας των φοιτητών/τριων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκτός των περιπτώσεων των πανεπιστημίων, για τις περιπτώσεις φορέων με ερευνητική δραστηριότητα απαιτείται κατάθεση καταστατικού που προβλέπει τη δραστηριότητα της έρευνας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Σύντομη περιγραφή της έρευνας. Σχέδιο δράσης/υλοποίησης

       Σύντομη περιγραφή της έρευνας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περιγραφή προσδιορίζονται: σκοπός έρευνας, θεωρητική προσέγγιση, ερευνητικά ερωτήματα, μεθοδολογία έρευνας, ζητήματα Δεοντολογίας, χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής της έρευνας, προσδοκώμενα αποτελέσματα και συμβολή της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο με το οποίο σχετίζεται.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7230

      • 4 Κατάθεση των κατά περίπτωση μεθοδολογικών εργαλείων (π.χ. ερωτηματολόγιο, άξονες συνέντευξης με τις ερωτήσεις τους, φύλλο παρατήρησης κτλ.). Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Κατάθεση των κατά περίπτωση μεθοδολογικών εργαλείων (π.χ. ερωτηματολόγιο, άξονες συνέντευξης με τις ερωτήσεις τους, φύλλο παρατήρησης κτλ.).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • Επίσημο έγγραφο K1/78890 2016

       Περιγραφή Έγγραφο υπ αρ. πρωτ. Κ1/78890/17.05.2016 του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, με θέμα "Διαδικασία έγκρισης διεξαγωγής ερευνών σε δομές και προγράμματα της ΓΓΔΒΜΝΓ".


      • Νόμος 78, παρ. 2 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή Διατάξεις από τις οποίες προκύπτει η μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης σε Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • Προεδρικό Διάταγμα 68Β 18 2018 31 Α

       Περιγραφή Περιγραφή αρμοδιοτήτων (άρθρο 5) του Τμήματος Γ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας(εφαρμογή εκπαιδευτικής πολιτικής στα Καταστήματα Κράτησης/θέματα σπουδών και οργάνωσης της εκπαίδευσης των κρατουμένων κ.λ.π.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100031

      • 1 Παραλαβή και προώθηση αίτησης ερευνητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα (πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων) διαβιβάζει την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά του ενδιαφερομένου ερευνητή στη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης - Τμήμα Γ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων για εξέταση του αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος υποβληθέντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Υπάλληλος του Τμήματος Γ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων αναλαμβάνει τον έλεγχο της πληρότητας και της ορθότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με την αίτηση του ερευνητή.

       Όχι Όχι


      • 3 3 Επικοινωνία με τον αιτούντα ερευνητή για πιθανές ελλείψεις δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Γ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων επικοινωνεί με τον αιτούντα ερευνητή μόνον σε περιπτώσεις ελλείψεων, λαθών ή ανάγκης διορθώσεων επί των δικαιολογητικών.

       Σημειώσεις Αναμένονται διορθώσεις εκ μέρους του ερευνητή με απευθείας αποστολή στο αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Γ.

       Όχι Όχι


      • 4 Διαμόρφωση εγκριτικού εγγράφου και υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το εγκριτικό έγγραφο ετοιμάζεται και υπογράφεται από τον προϊστάμενο του Τμήματος Γ Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Ειδικών Πληθυσμιακών Ομάδων.

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή εγκριτικού εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Το εγκριτικό έγγραφο αποστέλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον ερευνητή και κοινοποιείται στις Διευθύνσεις του ή/και στα Σ.Δ.Ε. και Δ.Ι.Ε.Κ. στα οποία θα διεξαχθεί η έρευνα.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.