Έγκριση διεξαγωγής ερευνών σε σχολικές μονάδες

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbc3d20c7-8b9f-4eaa-9f77-c2d0455d17c9 361748

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

45 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εξέταση αιτημάτων για άδεια εισόδου σε σχολικές μονάδες και απασχόληση μαθητών/τριών ή/και εκπαιδευτικών στο πλαίσιο ερευνών ενταγμένων σε κάποιον πανεπιστημιακό ή επιστημονικό φορέα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) και συγκεκριμένα προς τη Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σημειώσεις

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία περιγράφονται στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση διεξαγωγής έρευνας σε σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπ/σης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Η έρευνα πρέπει να είναι ενταγμένη σε πανεπιστημιακό ή άλλο επιστημονικό φορέα και ο ερευνητής να διαθέτει τη σχετική με το αντικείμενο επιστημονική εποπτεία.

       Όχι Όχι

      • 1 Γνωμοδότηση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) Υπηρεσιακό έγγραφο

       Γνωμοδότηση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία περιγράφονται στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Συμπληρωμένο Συνοπτικό Δελτίο Έρευνας. Δελτίο

       Συμπληρωμένο Συνοπτικό Δελτίο Έρευνας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία περιγράφονται στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3201

      • 3 Κατάσταση των σχολείων. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Κατάσταση των σχολείων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία περιγράφονται στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 4 Αναλυτικό Σχέδιο Έρευνας. Σχέδιο δράσης/υλοποίησης

       Αναλυτικό Σχέδιο Έρευνας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία περιγράφονται στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7230

      • 5 Βεβαίωση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για τους/τις υποψήφιους διδάκτορες ή του/της επιβλέποντος/-ουσας καθηγητή/-ήτριας για τους/τις μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-ήτριες. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για τους/τις υποψήφιους διδάκτορες ή του/της επιβλέποντος/-ουσας καθηγητή/-ήτριας για τους/τις μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-ήτριες.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην βεβαίωση πρέπει να αναφέρεται ότι οι υπογράφοντες έχουν ελέγξει το περιεχόμενο του υποβληθέντος φακέλου και του συνόλου των δικαιολογητικών και παραστατικών και ότι εγκρίνουν τις μεθοδολογικές επιλογές με τη διεξαγωγή της. Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία περιγράφονται στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 6 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Βιογραφικό σημείωμα

       Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία περιγράφονται στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 7 Ερευνητικό εργαλείο ή ερευνητικά εργαλεία στην τελική τους μορφή. Πρόγραμμα

       Ερευνητικό εργαλείο ή ερευνητικά εργαλεία στην τελική τους μορφή.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά περιγράφονται στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1716

      • Νόμος 88 4823 2021 136 Α

       Περιγραφή Βάσει του άρθρου 88, παρ. 1 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021, όσον αφορά στη χορήγηση άδειας για τη διεξαγωγή έρευνας σε σχολικές μονάδες, ισχύει το εξής: "Με απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊστάμενου της σχολικής μονάδας χορηγείται άδεια για τη διεξαγωγή έρευνας στη σχολική μονάδα από μέλη του προσωπικού ή φοιτητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή άλλων, δημόσιων ή ιδιωτικών, ερευνητικών ή παιδαγωγικών/εκπαιδευτικών φορέων. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διεξαγωγή της έρευνας στη σχολική μονάδα. Αν οι έρευνες υλοποιούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η άδεια χορηγείται από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, αν οι έρευνες αφορούν σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες που υπάγονται στην ίδια Διεύθυνση, από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, αν οι έρευνες αφορούν σε σχολικές μονάδες που υπάγονται σε περισσότερες από μία Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εντός της αυτής Περιφερειακής Διεύθυνσης, ή από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), αν οι έρευνες αφορούν σε σχολικές μονάδες που υπάγονται σε περισσότερες από μία Περιφερειακές Διευθύνσεις."

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100136

      • Νόμος 123 4876 2021 251 Α

       Περιγραφή Σύμφωνα με την παρ. 1α) του άρθρου 123: Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι εγκρίσεις για την υλοποίηση δράσεων/προγραμμάτων που αφορούν σε περισσότερες από μια σχολικές μονάδες που υπάγονται στην ίδια διεύθυνση Εκπαίδευσης ή σε περισσότερες από μία Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εντός της αυτής Περιφερειακής Διεύθυνσης, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις αντίστοιχα του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 87 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), χορηγούνται αντίστοιχα από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100251

      • 1 Παραλαβή αιτήματος από Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης Υ.ΠΑΙ.Θ. και έλεγχος φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 2 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου σε περίπτωση έλλειψης δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η ενημέρωση του ενδιαφερόμενου γίνεται με τηλεφωνική επικοινωνία ή σχετικό έγγραφο.

       Ναι Όχι


      • 3 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου σε περίπτωση παράλειψης δικαιολογητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η ενημέρωση του ενδιαφερόμενου γίνεται με τηλεφωνική επικοινωνία.

       Ναι Όχι


      • 4 Περίπτωση πλήρους φακέλου δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Ναι Όχι


      • 5 Σύνταξη διαβιβαστικού και ηλεκτρονική αποστολή φακέλου στο Ι.Ε.Π. για γνωμοδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 6 Παραλαβή θετικής γνωμοδότησης του Ι.Ε.Π.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.)

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την παραλαβή θετικής γνωμοδότησης του Ι.Ε.Π., από την Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπ/σης του Υ.ΠΑΙ.Θ. πραγματοποιούνται τα εξής: α) Μελέτη εισήγησης του Ι.Ε.Π. και του φακέλου β) Σύνταξη σχεδίου έγκρισης γ) Υπογραφές

       Ναι Όχι


      • 7 Παραλαβή αρνητικής γνωμοδότησης του Ι.Ε.Π.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Συναρμόδιος Φορέας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.)

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 8 Αποστολή θετικής εισήγησης/έγκρισης στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Σημειώσεις Η αποστολή της θετικής εισήγησης/έγκρισης στον ενδιαφερόμενο πραγματοποιείται με e-mail και παράλληλα ενημερώνονται οι Δ/νσεις Εκπ/σης.

       Ναι Ναι


      • 9 Αποστολή αρνητικής εισήγησης/απόρριψης στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Σημειώσεις Η αποστολή της αρνητικής εισήγησης/απόρριψης στον ενδιαφερόμενο πραγματοποιείται με e-mail

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.