Έγκριση διορθωτικού κτηματολογίου ως προς τους αναλογισμούς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcaa98ed2-338a-42fd-977f-faf6a8280de1 982338

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25), ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις ενέργειες που απαιτούνται για την έγκριση του διορθωτικού κτηματολογίου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25), ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝΑίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτηση για τη έκδοση απόφασης διορθωτικού κτηματολογίου ακινήτων αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

Σημειώσεις

Στην αίτηση να αναφέρονται υποχρεωτικά η απόφαση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης (ΚΥΑ, ΦΕΚ) αν έχει κηρυχθεί το έργο. Θα αναφέρεται υποχρεωτικά ο α/α της διόρθωσης και οι αποφάσεις έγκρισης των προγενέστερων διορθώσεων.

Δικαιούχοι αποζημίωσης μπορούν να κάνουν αίτηση διόρθωσης κτηματολογικών στοιχείων, ώστε να συμπεριληθούν οι διορθώσεις σε διορθωτικό κτηματολόγιο από την αρμόδια υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Εγκύκλιο 24 ( ΑΔΑ:4ΙΙ61-5).

email: d12@ggde.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση απόφασης έγκρισης διορθωτικού κτηματολογίου ως προς τους αναλογισμούς


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Το νομικό πρόσωπο που αιτείται την έκδοση της απόφασης πρέπει να είναι ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης της μελέτης ή του έργου ή τεχνικός σύμβουλος της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής.

       Όχι Όχι

      • 1 Προηγούμενη εγκεκριμένη κτηματολογική μελέτη του έργου σε περίπτωση που πρόκειται για μελέτη η οποία δεν υπάρχει στο καταγεγραμμένο αρχείο της υπηρεσίας. Μελέτη

       Προηγούμενη εγκεκριμένη κτηματολογική μελέτη του έργου σε περίπτωση που πρόκειται για μελέτη η οποία δεν υπάρχει στο καταγεγραμμένο αρχείο της υπηρεσίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Κτηματολογική Μελέτη. Η μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει: 1. Κτηματολογικό διάγραμμα 2. Κτηματολογικό πίνακα 3. Τεχνική Έκθεση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 2 Κτηματολογική Μελέτη. Η μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει: 1. Κτηματολογικό διάγραμμα 2. Κτηματολογικό πίνακα 3. Τεχνική Έκθεση 4. Καρτέλες Ακινήτων Μελέτη

       Κτηματολογική Μελέτη. Η μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει: 1. Κτηματολογικό διάγραμμα 2. Κτηματολογικό πίνακα 3. Τεχνική Έκθεση 4. Καρτέλες Ακινήτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Το κτηματολογικό υπόβαθρο βάσει του οποίου συντάσσονται οι κτηματολογικοί πίνακες, θα είναι υποχρεωτικά στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87. Το κτηματογραφικό υπόβαθρο που χρησιμοποιείται είναι αυτό του προγενέστερου εγκεκεριμένου κτηματολογίου, όπως έχει προκύψει μετά από τα διάφορα στάδια των διορθώσεων. Διορθώσεις ακινήτων των ήδη αναγνωρισθέντων δικαιούχων δεν γίνονται αποδεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο τη σύνταξη της μελέτης, ανατρέξτε στην Εγκύκλιο 24 ( ΑΔΑ:4ΙΙ61-5).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 3 Φάκελος στοιχείων Επίταξης Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Φάκελος στοιχείων Επίταξης       Σημειώσεις: Απαιτείται σε διορθωτικό κτηματολόγιο βάσει πρακτικών επίταξης στο οποίο καταχωρούνται οι ιδιοκτησίες των οποίων τα επικείμενα διορθώνονται βάσει των πρακτικών επίταξης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο τη σύνταξη της μελέτης, ανατρέξτε στην Εγκύκλιο 24 ( ΑΔΑ:4ΙΙ61-5).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 9102

      • 4 Φακελος αιτήσεων διορθώσης. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Φακελος αιτήσεων διορθώσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Απαιτείται σε διορθωτικό κτηματολόγιο κατόπιν αιτήσεων φερόμενων ιδιοκτητών, στο οποίο καταχωρούνται οι ιδιοκτησίες που διορθώνονται βάσει των αιτήσεων διόρθωσης. Συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο οι αιτήσεις με τα συνημμένα τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο τη σύνταξη της μελέτης, ανατρέξτε στην Εγκύκλιο 24 ( ΑΔΑ:4ΙΙ61-5).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 9102

      • 5 Φάκελος αναγνωριστικών αποφάσεων. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Φάκελος αναγνωριστικών αποφάσεων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Απαιτείται σε διορθωτικό κτηματολόγιο κατόπιν δικαστικών αποφάσεων, στο οποίο καταχωρούνται οι ιδιοκτησίες που διορθώνονται βάσει των αναγνωριστικών αποφάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο τη σύνταξη της μελέτης, ανατρέξτε στην Εγκύκλιο 24 ( ΑΔΑ:4ΙΙ61-5).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 9102

      • 6 Στοιχεία παρακαταθέσεων Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Στοιχεία παρακαταθέσεων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Απαιτείται η επισύναψη στοιχείων πληρωμής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στις συντελεσμένες απαλλοτριώσεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Παροχής στοιχείων

       Όχι 9102

      • Νόμος 3, 16 2882 2001 17 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100017

      • Εγκύκλιος 24 2010

       Περιγραφή Οδηγίες σύνταξης κτηματολογικών πινάκων.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/4%CE%99%CE%9961-5

       ΑΔΑ 4ΙΙ61-5

      • Εγκύκλιος 30 1989

       Περιγραφή αρ. πρωτ. Δ12/30945/16-03-1989, Οδηγίες σύνταξης κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων.


      • Νόμος 653 1977 214 Α

       Περιγραφή Περί υποχρεώσεων των παρόδιων ιδιοκτητών για τη διάνοιξη εθνικών οδών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100214

      • Νόμος 947 1979 169 Α

       Περιγραφή Περί οικιστικών περιοχών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19790100169

      • Νόμος 960 1979 259 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του ν.653/1977 (αρ. 9).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19790100194

      • Προεδρικό Διάταγμα 929 1979 259 Α

       Περιγραφή Περί της εκτελέσεως του αρ. 1 του ν.653/1977 περί υποχρεώσεων των παρόδιων ιδιοκτησιών για τη διάνοιξη οδών κλπ.

       ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=19790100259

      • Νόμος 14 1349 1983 52 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του ν.653/1977 περί αύξησης του πλάτους της ζώνης που ορίζεται από τις διατάξεις του αρ.1 παρ.1 και του αρ.2 παρ.1.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100052

      • Νόμος 6 2052 1992 94 Α

       Περιγραφή Τροποποίση και συμπλήρωση των ν.653/1977, ν.960/1979 και ν.1349/1983.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920100094

      • Προεδρικό Διάταγμα 46 123 2017 151 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100151

      • Νόμος 26 παρ. 4 4122 2013 42 Α

       Περιγραφή Ν. 4122/13 (ΦΕΚ-42 Α/19-2-13). Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 4122/2013 αντικατέστησε το άρθρο 16 του Ν. 2882/2001 - Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100042

      • 1 Παραλαβή της αίτησης - Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας φακέλου αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Σημειώσεις Σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων συντάσσεται έγγραφο προς τον αιτούμενο φορέα για προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος κτηματολογίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος του κτηματολογίου ως προς το νομότυπο και ως προς τους αναλογισμούς.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση διαπίστωσης σφαλμάτων συντάσσεται έγγραφο για προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων προς τον αιτούμενο φορέα με τις απαιτούμενες διορθώσεις κτηματολογικών στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 4 Εκτύπωση αντιγράφων κτηματολογίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη εγγράφου προς τον αιτούμενο φορέα για την αποστολή 12-15 αντιγράφων κτηματολογίου.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης έγκρισης κτηματολογίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης έγκρισης κτηματολογίου ως προς τους αναλογισμούς για οδικά έργα και ως προς το νομότυπο για λοιπά έργα.

       Όχι Όχι


      • 6 Ανάρτηση της απόφασης έγκρισης κτηματολογίου στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την έγκριση της απόφασης η απόφαση αναρτάται στον δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.