Έγκριση εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού από τρίτες χώρες για εμπορία ή και αναπολλαπλασιασμό

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfa35c77b-5c5d-474d-a605-02b5164ea9b7 357755 Approval for import of propagating material from third countries for marketing and/or repropagation

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην χορήγηση της άδειας εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών από τρίτες χώρες σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προς εμπορία ή στην εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού στο εσωτερικό της χώρας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έγκρισης εισαγωγής πολλαπλασιαστικου υλικού.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Δεν υπάρχουν

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού από τρίτες χώρες για εμπορία ή και αναπολλαπλασιασμό

      Επίσημος τίτλος

      Άδεια εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού από τρίτες χώρες για εμπορία


      Νομοθεσία

       N1

       ,,,,,,,,,


      • 1 Εργασιακές Η επιχείρηση προκειμένου να λάβει την έγκριση εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού από τρίτες χώρες πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

       Όχι Όχι

      • 2 Τεχνικές Το προς εισαγωγή πολλαπλασιαστικό υλικό εφόσον ανήκει σε φυτικά είδη που ρυθμίζονται από το εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο θα πρέπει να ανήκει σε ποικιλίες που είναι εγγεγραμμένες στον εθνικό ή κοινό κατάλογο ποικιλιών.

       Όχι Όχι

      • 1 Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας. Βεβαίωση

       Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 366884 1994 409 Β

       Περιγραφή Τεχνικός Κανονισμός ενδοκοινοτικής απόκτησης και εισαγωγών από τρίτες χώρες πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών.

       Νομικές παραπομπές http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Pollaplasiastiko Yliko/nomothesia pollaplasiastiko yliko/kya366884 fek409.pdf

      • 1 Παραλαβή αίτησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Δίδεται αριθμός πρωτοκόλλου.

       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση της αίτησης σε υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Χρεώνεται η αίτηση σε υπάλληλο του Τμήματος για τη σύνταξη της έγκρισης.

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη και ψηφιακή υπογραφή της έγκρισης εισαγωγής.

       Όχι Όχι


      • 4 Υπογραφή εγγράφου από τον τελικό διατάκτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Έλεγχος και ψηφιακή υπογραφή της έγκρισης εισαγωγής από τον αρμόδιο τμηματάρχη.

       Όχι Όχι


      • 5 Δημιουργία ακριβούς αντιγράφου του εγγράφου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Δημιουργείται το ακριβές αντίγραφο της έγκρισης εισαγωγής.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποστολή του παραγόμενου εγγράφου στον ενδιαφερόμενο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστολή με e - mail του ακριβούς αντιγράφου της έγκρισης εισαγωγής στον ενδιαφερόμενο με κοινοποίηση στις ελεγκτικές αρχές.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.