Έγκριση εισόδου και εξόδου εκτός των ελεγχόμενων μεθοριακών διαβάσεων και καθορισμός τρόπου διενέργειας ελέγχου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6d2e2911-3973-4e6c-87bd-623f58ef9121 111631

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αστυνομικά Τμήματα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ/Α.Ε.Α.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η είσοδος και η έξοδος εκτός των μεθοριακών διαβάσεων μπορεί να επιτραπεί κατά περίπτωση, για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που καθορίζει και τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ/Α.Ε.Α.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι προαναφερόμενοι έλεγχοι ενεργούνται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου προσώπου για είσοδο ή έξοδο από την Ελληνική Επικράτεια από μη νομοθετημένη Συνοριακή Διάβαση

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Υποβολή Αιτήματος διενέργειας διαβατηριακού ελέγχου σε μη νομοθετημένο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση απόφασης με την οποία επιτρέπεται, για εξαιρετικούς λόγους, η είσοδος και έξοδος εκτός των ελεγχόμενων μεθοριακών διαβάσεων και καθορίζεται ο τρόπος διενέργειας του ελέγχου

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση εισόδου και εξόδου εκτός των ελεγχόμενων μεθοριακών διαβάσεων και καθορισμός τρόπου διενέργειας ελέγχου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Γεωγραφικές Η Αίτηση να αφορά σε πρόθεση διέλευσης προσώπου/ων από μη νομοθετημένο σημείο διέλευσης

       Όχι Όχι

      • Νόμος 3 4251 2014 80 Α

       Περιγραφή Η είσοδος και η έξοδος εκτός των μεθοριακών διαβάσεων μπορεί να επιτραπεί κατά περίπτωση, για εξαιρετικούς λόγους, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που καθορίζει και τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100080

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1-ΙΒ ΓΔΟΥΕΣ/1/2/485/2020 2020 1362 Β

       Περιγραφή Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσι-ακά όργανα α1-ΙΒ ΣΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ (Μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα για) την έκδοση απόφασης με την οποία επιτρέπεται, για εξαιρετικούς λόγους, η είσοδος και έξοδος εκτός των ελεγχομένων μεθοριακών διαβάσεων και καθορίζεται ο τρόπος διενέργειας του ελέγχου (άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4251/2014, Α΄ 80).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201362

      • 1 Αίτηση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση Αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Εξέταση Αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εξέταση της φύσης των λόγων, ήτοι εάν πρόκειται για εξαιρετικούς ή άλλους λόγους, για τους οποίους υποβάλλεται το αίτημα

       Όχι Όχι


      • 4 Λήψη Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Ενημέρωση Αιτούντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 6 Μετάβαση κλιμακίου της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διενέργεια διαβατηριακού ελέγχου στο σημείο εισόδου ή εξόδου του ενδιαφερόμενου προσώπου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.