Έγκριση εκτέλεσης δειγματοληπτικών γεωτρήσεων σε χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5b655274-dbd2-472a-8d04-cad18a09f5c9 565527

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης εκτέλεσης δειγματοληπτικών γεωτρήσεων σε χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και απευθύνεται σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς Διαχείρισης Λιμένων και σε εταιρείες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών

Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4676/2020 (Α 67), όπως ισχύει: Η εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, σε θαλάσσιο και χερσαίο χώρο αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για τη συλλογή απαραίτητων επιστημονικών στοιχείων προς τεκμηρίωση μελετών λιμενικών έργων, επιτρέπεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων ή, εφόσον δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), του Γενικού Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.».

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για άδεια εκτέλεσης δειγματοληπτικών γεωτρήσεων


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση εκτέλεσης δειγματοληπτικών γεωτρήσεων σε χώρους αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Θα πρέπει οι προς εκτέλεση γεωτρήσεις να βρίσκονται σε θαλάσσιο και χερσαίο χώρο αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

       Όχι Όχι

      • 1 Σχέδιο Κάτοψης Γεωχωρικό διάγραμμα / χάρτης

       Σχέδιο Κάτοψης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σχέδιο Κάτοψης ή Τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο να απεικονίζονται οι προς εκτέλεση δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, με τις συντεταγμένες τους στο ΕΓΣΑ 87.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5476

      • 2 Τεχνική Έκθεση Έκθεση

       Τεχνική Έκθεση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τεχνική Έκθεση η οποία να περιγράφει τις εν θέματι εργασίες, τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθούν οι γεωτρήσεις, καθώς και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • Νόμος 55 4676 2020 67 Α

       Περιγραφή Λιμενικά έργα και δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100067

      • 1 Παραλαβή της αίτησης από την αρμόδια Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος, στέλνει την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Ταχυδρομικώς ή μέσω e-mail) στη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση διαβιβαστικού εγγράφου και ορισμός εισηγητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το διαβιβαστικό έγγραφο, πρωτοκολλείται και χρεώνεται σε κάποιον εισηγητή του αρμόδιου τμήματος της διέυθυνσης, ο οποίος αναλαμβάνει τα περαιτέρω βήματα της διαδικασίας.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος εισηγητής, ελέγχει τα δικαιολογητικά και σε περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις, ζητάει από τον ενδιαφερόμενο επιπλέον συμπληρωματικά στοιχεία.

       Όχι Όχι


      • 4 Λήψη απόψεων της οικείας Λιμενικής Αρχής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Αφού ελεγχθούν τα δικαιολογητικά της αίτησης, ζητούνται οι απόψεις από την οικεία Λιμενική Αρχή.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη σχεδίου Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Συντάσσεται σχέδιο Απόφασης και αποστέλλεται στον Γενικό Διευθυντή Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για υπογραφή.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης των προθεσμιών του άρθρου 109 του ν. 4622/2019, η απόφαση εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

       Όχι Όχι


      • 6 Ανάρτηση στο Διαύγεια-Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αποστολής της Απόφασης στον ενδιαφερόμενο και ανάρτηση της στο Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.