Έγκριση ενδοκοινοτικής απόκτησης (εισαγωγής) πολλαπλασιαστικού υλικού σε επιχειρήσεις εμπορίας ή παραγωγής του υλικού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd22107e4-4ef9-4aa5-960b-9f7d18468985 448767

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση ενδοκοινοτικής απόκτησης (εισαγωγής) πολλαπλασιαστικού υλικού για εμπορία ή και για αναπολλαπλασιασμό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, που δεν ρυθμίζονται κοινοτικά και επιπλέον για τις ποικιλίες αμπέλου που ταξινομούνται (οινοποιήσιμες και σταφιδοποιίας), σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 της αρ. 366884/16-05-1994 Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις φυσικών και νομικών προσώπων που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝΑίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έγκρισης εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών.

Σημειώσεις

Η αίτηση συμπληρώνεται από το υπόδειγμα που είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υπ..Α.Α.Τ) και υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση εμπορίας ή παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού ενημερώνεται εγγράφως για την έγκριση ή μη της ενδοκοινοτικής απόκτησης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου, Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση εγκρίσεων Ενδοκοινοτικής απόκτησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού για εμπορία ή και αναπολλαπλασιασμό


      Νομοθεσία

       ,,,,,,,,,,,,,,


      • 1 Εργασιακές Ο αιτών πρέπει να έχει άδεια εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του νόμου 1564/1985 (164 Α') όπως ισχύει. Θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο επιχειρήσεων εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου, σύμφωνα με την αρ. 2078/80743/25.02.2017 (2679 Β') ΚΥΑ όπως ισχύει.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Ο αιτών πρέπει να έχει άδεια εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του νόμου 1564/1985 (164 Α) όπως ισχύει. Θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο επιχειρήσεων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού και το υλικό να προορίζεται για τις ανάγκες της επιχείρησής του, σύμφωνα με τις αρ. 2078/80743/25.02.2017 (2679 Β') και 2128/83966/01.08.2017 (Β΄2725) ΚΥΑ όπως ισχύουν.

       Ναι Ναι

      • Νόμος 15 1564 1985 164 Α

       Περιγραφή Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850100164

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 366884 1994 409 Β

       Περιγραφή Ενδοκοινοτική απόκτηση πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών για τα φυτικά είδη που δε ρυθμίζονται κοινοτικά και για το αμπέλι.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19940200409

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2128/83966 2017 2725 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις έναρξης και λειτουργίας φυτωριακών επιχειρήσεων μητρικών φυτειών αμπέλου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170202725

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2078/80743 2017 2679 Β

       Περιγραφή Ρυθμίσεις των επιχειρήσεων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και των επιχειρήσεων εμπορίας του υλικού αυτού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170202679

      • 1 Υποβολή αίτησης από επιχείρηση εμπορίας ή παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Πρωτοκόλληση και ανάθεση σε αρμόδιο Υπάλληλο της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος της αίτησης από την αρμόδια Διεύθυνση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη απόφασης έγκρισης ή μη της εισαγωγής του πολλαπλασιαστικού υλικού.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση του εγγράφου περί της έγκρισης ή μη της αιτούμενης εισαγωγής και αποστολή στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.