Έγκριση λειτουργίας τουριστικών λιμένων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcfdcbf62-4b7e-4142-8946-63e0fe61a3e2 624741

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

13

Κόστος

Από 400 έως 800 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση έγκρισης λειτουργίας των τουριστικών λιμένων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Έγκριση λειτουργίας Τουριστικού Λιμένα


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο, Ψηφιακή υπογραφή

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    NACE

    • 93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Καθορισμός διαδικασίας έκδοσης έγκρισης λειτουργίας δραστηριότητας τουριστικών λιμένων.

      Επίσημος τίτλος

      ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Παράβολο για έγκριση λειτουργίας τουριστικού λιμένα. 800 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 2 Παράβολο για τροποποίηση έγκρισης λειτουργίας. 400 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Ναι

      • 1

      • 3 Παράβολο για τη μεταβολή του φορέα της δραστηριότητας. 400 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο ΔΟΥ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Ναι

      • 1

      • 1 Σύμβαση παραχώρησης σύμφωνα με το αρ. 33 του ν. 2160/1993 Σύμβαση παραχώρησης

       Σύμβαση παραχώρησης σύμφωνα με το αρ. 33 του ν. 2160/1993

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1724

      • 2 Θεωρημένες οικοδομικές άδειες Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Θεωρημένες οικοδομικές άδειες

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 3 Σχέδια γενικής διάταξης χερσαίων και λιμενικών έργων. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Σχέδια γενικής διάταξης χερσαίων και λιμενικών έργων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Θεωρημένα από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Τουρισμού, ως προς την συμβατότητα με την εν ισχύ χωροθέτηση, συνοδευόμενα με υπεύθυνες δηλώσεις μηχανικών ως προς την νομιμότητα κατασκευής των έργων αυτών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 4 Ειδικός κανονισμός λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 31α του ν. 2160/1993. Κανονισμός λειτουργίας

       Ειδικός κανονισμός λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 31α του ν. 2160/1993.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5658

      • 5 Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σύμφωνα με την απόφαση παραχώρησης. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σύμφωνα με την απόφαση παραχώρησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 6 Βεβαίωση πυροπροστασίας, ή βεβαίωση υποβολής των διακιολογητικών πυροπροστασίας. Βεβαίωση

       Βεβαίωση πυροπροστασίας, ή βεβαίωση υποβολής των διακιολογητικών πυροπροστασίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 7 Άδεια εκτέλεσης λιμενικών έργων Άδεια

       Άδεια εκτέλεσης λιμενικών έργων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 8 Βεβαίωση της υπηρεσίας φάρων για φωτοσήμανση των λιμενικών έργων. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της υπηρεσίας φάρων για φωτοσήμανση των λιμενικών έργων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 9 Βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών για επανακαθορισμό αιγιαλού παραλίας. Βεβαίωση

       Βεβαίωση υποβολής δικαιολογητικών για επανακαθορισμό αιγιαλού παραλίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 10 Απόφαση νομιμοποίησης της της παρ. 4β του αρ. 31 του ν. 2160/1993 Απόφαση

       Απόφαση νομιμοποίησης της της παρ. 4β του αρ. 31 του ν. 2160/1993

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 11 Εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι Αποδεικτικό

       Εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 12 Εγκριτική απόφαση χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Απόφαση

       Εγκριτική απόφαση χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 13 Αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου Αποδεικτικό

       Αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • Νόμος 2160 1993 118 Α

       Περιγραφή Κεφάλαιο Γ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100118

      • Νόμος 291, 11 15 4926 2022 82 Α
      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 14339 2022 3810 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διαδικασίας έκδοσης έγκρισης λειτουργίας δραστηριότητας τουριστικών λιμένων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220203810

      • 1 Παραλαβή αίτησης με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχος δικαιολογητικών, επιστροφές διορθώσεις κλπ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών έγκριση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έκδοση εισήγησης για δημιουργία απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση άδειας λειτουργίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.