Έγκριση λιπασμάτων που περιέχουν ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα τους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηfb05dc55-2580-4a8e-a23d-042bb6979a83 998877

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Το Τμήμα Ζωικών Υποπροϊόντων του ΥπΑΑΤ συμμετέχει στην επιστημονική επιτροπή για τον έλεγχο των τεχνικών φακέλων των εισαγόμενων λιπασμάτων νέου τύπου μόνο εφόσον για την παρασκευή των προϊόντων αυτών έχουν χρησιμοποιηθεί ως πρώτες ύλες, εκτός των φυτικών και άλλων συστατικών, και ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα αυτών. Ελέγχεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΕΕ με τις εγκεκριμένες μονάδες ανά χώρα και ανά δραστηριότητα, εάν η εγκατάσταση παραγωγής του οργανικού λιπάσματος/ εδαφοβελτιωτικού στη χώρα προέλευσης είναι εγκεκριμένη για την παραγωγή οργανικών λιπασμάτων/εδαφοβελτιωτικών. Επιπλέον, γινεται έλεγχος για τη συμμόρφωση της ετικέτας του προϊόντος βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 142/2011, Παράρτημα VIII, κεφάλαιο II, παράγραφος 2, στοιχείο β) σημείο xi) λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο γ) σημεία i) και ii) του εν λόγω Κανονισμού.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Πρόκειται για έλεγχο των τεχνικών φακέλων των εισαγόμενων λιπασμάτων νέου τύπου μόνο εφόσον για την παρασκευή των προϊόντων αυτών έχουν χρησιμοποιηθεί ως πρώτες ύλες, εκτός των φυτικών και άλλων συστατικών, και ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα αυτών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Έγκριση λιπασμάτων που περιέχουν ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα τους


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Κωδικός έγκρισης εγκατάστασης

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση λιπασμάτων Τεχνική εισήγηση σχετικά με την καταλληλότητα οργανικού λιπάσματος/εδαφοβελτιωτικού

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση λιπασμάτων που περιέχουν ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα τους


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Επαγγελματικές Η μονάδα παραγωγής του λιπάσματος /εδαφοβελτιωτικού πρέπει να περιλαμβάνεται στον κατάλογο των εγκεκριμένων μονάδων διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων στη χώρα προέλευσης (χώρα ΕΕ ή τρίτη χώρα)

       Όχι Όχι

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 142211 2011

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0142-20201208&qid=1624007998608&from=EL

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 10692009 2009

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα)

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1069-20191214&qid=1624008293278&from=EL

      • Εγκύκλιος 2813491662972010 2010

       Περιγραφή Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε νέου τύπου λιπάσματα

       Νομικές παραπομπές https://www.minagric.gr/for-farmer-2/crop-production/lipasmata/928-nomothesialipasmaton

      • 1 Παραλαβή του τεχνικού φακέλου του προϊόντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα ΖΥΠ παραλαμβάνει τον τεχνικό φάκελο του προϊόντος από το Τμήμα λιπασμάτων και εδαφολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος του τεχνικού φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Πραγματοποιείται έλεγχος σχετικά με τη μονάδα παραγωγής του προϊόντος σε χώρα της ΕΕ ή τρίτη χώρα καθώς και έλεγχος της ετικέτας του προϊόντος

       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη τεχνικής εισήγησης σχετικά με την καταλληλότητα του οργακού λιπάσματος/εδαφοβελτιωτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσεται η τεχνική εισήγηση αναφορικά με την καταλληλότητα ή μη του οργανικού λιπάσματος

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή της τεχνικής εισήγησης σχετικά με την καταλληλότητα του προϊόντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα ΖΥΠ αποστέλλει στο Τμήμα λιπασμάτων και εδαφολογίας την τεχνική εισήγηση που συνέταξε σχετικά με την καταλληλότητα του οργανικού λιπάσματος/εδαφοβελτιωτικού που περιέχει και ζωικά υποπροϊόντα.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.