Έγκριση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηec71a254-6ad2-4f40-bd83-662f609ca563 186181

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • Νόμος 36 παρ. 3 και 4 4249 2014 73 Α

       Περιγραφή Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας μπορεί με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει στον Υπαρχηγό, στους Γενικούς Επιθεωρητές, στον Προϊστάμενο του Επιτελείου, στους Προϊσταμένους των Κλάδων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, στους Διευθυντές των Διευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και στους Προϊσταμένους των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης, το δικαίωμα να υπογράφουν ’’με εντολή του’’. Ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, οι Γενικοί Επιθεωρητές, ο Προϊστάμενος του Επιτελείου, οι Προϊστάμενοι των Κλάδων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, οι Διευθυντές των Διευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και οι Προϊστάμενοι των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης μπορούν να μεταβιβάζουν, ύστερα από έγκριση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, σε υφισταμένους τους το δικαίωμα υπογραφής ’’με εντολή τους’’ για θέματα αρμοδιότητάς τους, εκτός από αυτά που τους μεταβίβασαν με αποφάσεις τους οι προϊστάμενοί τους.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100073

      • 1 Υποβολή απόφασης μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα αποστέλλουν στο τμήμα Οργάνωσης της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line, αποφάσεις μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής τους σε υφιστάμενα αυτών υπηρεσιακά όργανα.

       Όχι Όχι


      • 2 Κατάρτιση εισηγητικού σημειώματος και σχεδίου απόφασης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το τμήμα Οργάνωσης της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας καταρτίζει και διακινεί εισηγητικό σημείωμα και σχέδιο απόφασης

       Όχι Όχι


      • 3 Θετική απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά από θετική απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας επί εισηγητικού σημειώματος υπογράφεται το σχέδιο της απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή εγγράφου προς το Εθνικό Τυπογραφείο και δημοσίευση της απόφασης σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας αποστέλλει έγγραφο προς το Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση της απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

       Όχι Όχι


      • 5 Ανάρτηση σχεδίου απόφασης στον ιστότοπο Διαύγεια.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας αναρτά το σχέδιο της απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας στον ιστότοπο Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • 6 Διαβίβαση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κατόπιν της δημοσίευσης της απόφασης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και ανάρτησης του σχεδίου της απόφασης στον ιστότοπο Διαύγεια, το τμήμα Οργάνωσης της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας διαβιβάζει την απόφαση έγκρισης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας προς την αρμόδια Υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 7 Θέση της υπόθεσης στο αρχείο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υπόθεση τίθεται στο αρχείο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.