Έγκριση μετακίνησης ωφελούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση24c8f2ef-74f7-4d24-a875-6f760ccc11e6 944353

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήμα Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Δια Βίου Μάθησης, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

10

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε έκδοση αποφάσεων έγκρισης μετακινήσεων ωφελουμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Τμήμα Β΄ Προσωπικού και Υποστήριξης Δια Βίου Μάθησης

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Κυμαινόμενη υπό προϋποθέσεις

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτημα Διευθυντή/ ντριας του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) για έγκριση μετακίνησης εκπαιδευτικών ή/και εκπαιδευομένων του σχολείου στο εξωτερικό στο πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus. +.

Σημειώσεις

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του τμήματος που αποστέλλεται το αίτημα: hr-sde@minedu.gov.gr

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση μετακίνησης ωφελούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τα Σ.Δ.Ε


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Επιστολή του Διευθυντή/της Διευθύντριας του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) προς το ΙΚΥ/ΕΜΣ περί αποδοχής υλοποίησης του Σχεδίου Βασικής Δράσης 1 ή 2. Έγγραφο

       Επιστολή του Διευθυντή/της Διευθύντριας του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) προς το ΙΚΥ/ΕΜΣ περί αποδοχής υλοποίησης του Σχεδίου Βασικής Δράσης 1 ή 2.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 2 Το έντυπο της υπογεγραμμένης Σύμβασης Επιχορήγησης μεταξύ ΙΚΥ/ΕΜΣ και του Δικαιούχου φορέα (ως δικαιούχος φορέας – είτε ως συντονιστής, είτε ως εταίρος – νοείται το εκάστοτε ΣΔΕ), όπου αναγράφονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος, ο κωδικός προγράμματος και η Δράση, όπως ισχύει. Έγγραφο

       Το έντυπο της υπογεγραμμένης Σύμβασης Επιχορήγησης μεταξύ ΙΚΥ/ΕΜΣ και του Δικαιούχου φορέα (ως δικαιούχος φορέας – είτε ως συντονιστής, είτε ως εταίρος – νοείται το εκάστοτε ΣΔΕ), όπου αναγράφονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος, ο κωδικός προγράμματος και η Δράση, όπως ισχύει.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 3 Η τυχόν Πρόσθετη Πράξη στη Σύμβαση Επιχορήγησης (Addendum), σύμφωνα με την οποία ενδέχεται να διαφοροποιούνται ημερομηνίες έναρξης-λήξης της Σύμβασης ή να περιλαμβάνονται άλλου είδους προσθήκες που ενδέχεται να προέκυψαν κατά την πορεία του Σχεδίου. Έγγραφο

       Η τυχόν Πρόσθετη Πράξη στη Σύμβαση Επιχορήγησης (Addendum), σύμφωνα με την οποία ενδέχεται να διαφοροποιούνται ημερομηνίες έναρξης-λήξης της Σύμβασης ή να περιλαμβάνονται άλλου είδους προσθήκες που ενδέχεται να προέκυψαν κατά την πορεία του Σχεδίου.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 4 ΚΑ1: Το Παράρτημα V - Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού για Διδασκαλία και Επιμόρφωση Εκπαίδευση Ενηλίκων. Έγγραφο

       ΚΑ1: Το Παράρτημα V - Σύμβαση Επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού για Διδασκαλία και Επιμόρφωση Εκπαίδευση Ενηλίκων.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 5 ΚΑ1: Το Παράρτημα VΙ- Συμφωνία Κινητικότητας Erasmus+ Προσωπικού Εκπαίδευσης Ενηλίκων για Διδασκαλία και Επιμόρφωση «Adult Education Staff Mobility Agreement». Έγγραφο

       ΚΑ1: Το Παράρτημα VΙ- Συμφωνία Κινητικότητας Erasmus+ Προσωπικού Εκπαίδευσης Ενηλίκων για Διδασκαλία και Επιμόρφωση «Adult Education Staff Mobility Agreement».       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 6 ΚΑ1: Το έντυπο ΚΑ104_ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ. Έγγραφο

       ΚΑ1: Το έντυπο ΚΑ104_ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 7 Πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων όπου θα αναφέρονται ρητά τα εξής: α) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (κωδικός Σχεδίου), β) συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί (ονομαστικά), γ) συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι (ονομαστικά), δ) φορέας υποδοχής, ε) πόλη/χώρα υποδοχής, στ) ημέρες μετακίνησης, ζ) συνοπτικό ημερήσιο πρόγραμμα εργασιών. Πρακτικό

       Πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων όπου θα αναφέρονται ρητά τα εξής: α) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (κωδικός Σχεδίου), β) συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί (ονομαστικά), γ) συμμετέχοντες εκπαιδευόμενοι (ονομαστικά), δ) φορέας υποδοχής, ε) πόλη/χώρα υποδοχής, στ) ημέρες μετακίνησης, ζ) συνοπτικό ημερήσιο πρόγραμμα εργασιών.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 8 Βεβαίωση από τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια του ΣΔΕ περί μη παρακώλυσης της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου κατά το διάστημα απουσίας του προσωπικού που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Βεβαίωση

       Βεβαίωση από τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια του ΣΔΕ περί μη παρακώλυσης της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου κατά το διάστημα απουσίας του προσωπικού που συμμετέχει στο πρόγραμμα.       Σημειώσεις: Με διαβιβαστικό ο Διευθυντής/η Διευθύντρια του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, ενημερώνει τη Γενική Γραμματεία Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. σχετικά με τον τίτλο του προγράμματος, το Φορέα που υλοποιεί το πρόγραμμα, τους συμμετέχοντες και τις ημέρες μετακίνησης. Επίσης, ενημερώνει για τη σημασία της Δράσης αυτής για τη σχολική μονάδα, καθώς και πώς οι δράσεις του προγράμματος θα έχουν επίδραση στους εκπαιδευόμενους.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 9 Βεβαίωση από την οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ανήκει ο εκπαιδευτικός, περί των κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας που δικαιούται ως υπάλληλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4336/2015 (Α΄94), στην οποία θα αναγράφονται: α) ο αριθμός των ημερών που έχει κάνει χρήση από την αρχή του έτους έως και την τελευταία ημέρα του μήνα της αίτησης. β) υπόλοιπο των ημερών μετακίνησης που δικαιούται έως και τη λήξη της θητείας του στον φορέα. Βεβαίωση

       Βεβαίωση από την οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ανήκει ο εκπαιδευτικός, περί των κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας που δικαιούται ως υπάλληλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4336/2015 (Α΄94), στην οποία θα αναγράφονται: α) ο αριθμός των ημερών που έχει κάνει χρήση από την αρχή του έτους έως και την τελευταία ημέρα του μήνα της αίτησης. β) υπόλοιπο των ημερών μετακίνησης που δικαιούται έως και τη λήξη της θητείας του στον φορέα.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 10 Αίτηση ατομικής κινητικότητας από τον κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά. Αίτηση

       Αίτηση ατομικής κινητικότητας από τον κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • Νόμος 84 4763 2020 254 Α

       Περιγραφή «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100254

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 817 2021

       Περιγραφή «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ(ΕΕ) 2021/817 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαΐου 2021 για τη θέσπιση του προγράμματος “Erasmus+”: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013».

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0817

      • Νόμος 2 παρ. Δ, Υποπαράγραφος Δ9 "Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός Επικράτειας" 4336 2015 94 Α

       Περιγραφή «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100094

      • Υπουργική Απόφαση 25735/Η1 2020 625 Β

       Περιγραφή «Πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος ERASMUS+, Διαδικασία Συμμετοχής και Μετακινήσεων».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200625

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος υποβληθέντων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και αλληλογραφεί με τη Διεύθυνση του Σ.Δ.Ε. σε περίπτωση ελλείψεων, αναγκαιότητας διευκρινίσεων κ.λ.π.

       Όχι Όχι


      • 3 Προώθηση απόφασης έγκρισης μετακίνησης προς υπογραφή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι


      • 4 Έκδοση απόφασης έγκρισης μετακίνησης ωφελούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τα Σ.Δ.Ε

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.