Έγκριση μετακινήσεων στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για την κάλυψη έκτακτων αναγκών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7e13d101-61b9-4ccc-a3e5-2d346b0a1075 732447

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π., ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 έως 96 ώρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έγκριση μετακινήσεων στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) για την κάλυψη έκτακτων αναγκών. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. μεριμνά για την έγκριση των διαταγών μετακινήσεων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Κυμαινόμενη υπό προϋποθέσεις

Παρατηρήσεις

Οι μετακινήσεις στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) για την κάλυψη έκτακτων αναγκών αποτελεί διαδικασία που υλοποιείται με μέριμνα της Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. σε συνεργασία με τις λοιπές Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για την έγκριση των αντίστοιχων διαταγών μετακινήσεων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αρμοδιότητας των Υπηρεσιών αυτών.

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία είναι τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αρμόδιες Υπηρεσίες υπαγωγής στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., πλοία-σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και αρμόδιο κλιμάκιο ιεραρχίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την έγκριση των μετακινήσεων.

Ο αριθμός ημερών εκτός έδρας των μετακινήσεων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθορίζεται σύμφωνα με τη Διαταγή μετακίνησης ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Μετακίνηση στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.

Σημειώσεις

Διαταγή έγκρισης μετακινήσεων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Η έγκριση μετακινήσεων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καθορίζεται από τις υπηρεσιακές ανάγκες για κάλυψη έκτακτων αναγκών. Με μέριμνα της Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ εγκρίνονται οι Διαταγές μετακινήσεων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.

Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Η έγκριση μετακινήσεων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών αποτελεί εσωστρεφή διαδικασία εντός του φορέα που συντελεί στη λειτουργία του.
    
    Εσωστρεφή διαδικασία

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση μετακινήσεων στελεχών Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ., για τη κάλυψη έκτακτων αναγκών

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση μετακινήσεων στελεχών Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ., για τη κάλυψη έκτακτων αναγκών

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές O ενδιαφερόμενος να είναι εν ενεργεία στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

       Όχι Όχι

      • 1 « Μετακίνηση στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» Έγκριση

       « Μετακίνηση στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.»

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Η εκτέλεση μετακίνησης στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εκτελείται με τη Διαταγή έγκρισης μετακίνησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • Προεδρικό Διάταγμα 31,43 13 2018 26 Α

       Περιγραφή «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.» Άρθρο 31 - Διεύθυνση Προσωπικού α) εδ.(δ) της παρ.2 του άρθρου 31 του π.δ. 13/2018 (Α 26): «Η μέριμνα για την έκδοση και την έγκριση των διαταγών μετακινήσεων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για εκτέλεση υπηρεσίας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, για τις οποίες δικαιολογείται η καταβολή οδοιπορικών εξόδων, καθώς και η συνεργασία με τις λοιπές Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, για την έγκριση των αντίστοιχων διαταγών μετακινήσεων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αρμοδιότητας των Υπηρεσιών αυτών.» β) εδ.(στ) της παρ.4 του άρθρου 31 του π.δ. 13/2018: «Η μέριμνα για την έκδοση και την έγκριση των διαταγών μετακινήσεων των αντικαταστατών των κυβερνητών και μηχανικών πλοίων-σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» Άρθρο 43 - Περιφερειακές Διοικήσεις εδ. (στ) της παρ.1 του άρθρου 43 του π.δ. 13/2018 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.5 του άρθρο 269 του 4555/2018: « Χειρίζονται θέματα μετακινήσεων προσωπικού και επιχειρησιακών μέσων, αδειών, πειθαρχίας, ηθικών και υλικών αμοιβών και εν γένει καταστάσεων του προσωπικού, εφόσον τους έχουν ανατεθεί ή μεταβιβασθεί, με τις ισχύουσες διατάξεις.»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

      • Προεδρικό Διάταγμα 200 1993 75 Α

       Περιγραφή «Περί Οδοιπορικών Εξόδων Εσωτερικού του Στρατιωτικού Προσωπικού των Ε.Δ.»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930100075

      • Νόμος 2685 1999 35 Α

       Περιγραφή «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις.»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100035

      • Υπουργική Απόφαση 9,10,15,18,32 2903.5/92965/2019 2019 5056 Β

       Περιγραφή «Υπαγωγή υπηρεσιών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Γενικούς Γραμματείς, Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και σε υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.» Άρθρο 9-Αρχηγός Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής περ.6 «Υπογραφή εγκριτικών διαταγών μετακινήσεων των Υπαρχηγών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και των λοιπών Ανωτάτων Αξιωματικών πλην Αρχιπλοιάρχων Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.,που δικαιολογούν την καταβολή οδοιπορικών εξόδων, ανεξαρτήτως του αριθμού των ημερών εκτός έδρας και των μετακινήσεων.» περ.20 «Εγκρίσεις μετακινήσεων Υπαρχηγών Εσωτερικού Εξωτερικού ανεξαρτήτως καταβολής οδοιπορικών εξόδων Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αριθμ. 3147/6.10.1982 (Α΄ 127).» Άρθρο 10-Υπαρχηγοί Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής περ.Β.(3), «Υπογραφή εγκριτικών διαταγών μετακινήσεων των Αρχιπλοιάρχων Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., που δικαιολογούν την καταβολή οδοιπορικών εξόδων, ανεξαρτήτως του αριθμού των ημερών εκτός έδρας και των μετακινήσεων.» περ. Β.(4), «Εγκριτικές διαταγές μετακινήσεων προσωπικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων στο εξωτερικό.» περ. Β.(29), «Εγκριτικές διαταγές μετακινήσεων εσωτερικού εξωτερικού Ανωτάτων Αξιωματικών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και των Διοικητών των ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. ανεξαρτήτως καταβολής οδοιπορικών εξόδων, του αριθμού των ημερών εκτός έδρας και των μετακινήσεων. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αριθμ. 3147/6.10.1982 (Α΄ 127).» Άρθρο 15-Διευθυντής Κλάδου Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περ. 6 «Εγκριτικές διαταγές μετακινήσεων εξωτερικού προσωπικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. πλην των Ανωτάτων Αξιωματικών και των Διοικητών των ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. ανεξαρτήτως καταβολής οδοιπορικών εξόδων, του αριθμού των ημερών εκτός έδρας και των μετακινήσεων. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αριθμ. 3147/6.10.1982 (Α΄ 127).» Άρθρο 18-Διευθυντής Προσωπικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. περ.3. «Εγκριτικές διαταγές μετακινήσεων εσωτερικού του προσωπικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. πλην των Ανωτάτων Αξιωματικών και των Διοικητών των ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ. ανεξαρτήτως της καταβολής οδοιπορικών εξόδων, του αριθμού των ημερών εκτός έδρας και των μετακινήσεων.» Άρθρο 32 - Προϊστάμενοι Περιφερειακών Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής. περ.5 «Υπογραφή εγκριτικών διαταγών μετακινήσεων για το προσωπικό Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στην οικεία Περιφερειακή Διοίκηση και στις Λιμενικές Αρχές εντός της περιοχής δικαιοδοσίας των Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον δεν δημιουργούν δικαίωμα λήψης οδοιπορικών εξόδων.»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190205056

      • 1 Αίτημα έγκρισης μετακίνησης στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) από αρμόδια Υπηρεσία υπαγωγής τους.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αρμόδιες Υπηρεσίες υπαγωγής στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (συμπεριλαμβανόμενων Λιμενικών Αρχών δικαιοδοσίας τους), σκάφη-πλοία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., λοιπές Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μεριμνούν για την αποστολή αιτήματος έγκρισης μετακίνησης στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αρμοδιότητας τους, για κάλυψη έκτακτων αναγκών προς Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. Επιπροσθέτως Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. μεριμνά για την έγκριση μετακινήσεων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. αρμοδιότητας της.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. σε συνεργασία με λοιπές Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Δεν υποβάλλονται αιτήματα έγκρισης μετακίνησης στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σε Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. για μετακινήσεις της περ.5 του άρθρου 32 της αρ.2903.5/92965/2019 Υ.Α, δικαιοδοσίας Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση αιτήματος για μετακινήσεις στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εξέταση αιτήματος για έγκριση των διαταγών μετακινήσεων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από αρμόδιο κλιμάκιο ιεραρχίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με μέριμνα της Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.-ΑΚΤ./Δ.Π.,

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.-ΑΚΤ./Δ.Π. (σχετ. νομοθεσία: εδ.(δ) της παρ.2 και εδ (στ) της παρ.4 του άρθρου 31 του π.δ. 13/2018.)

       Όχι Όχι


      • 3 Αποστολή Αιτήματος έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για μετακινήσεις που δικαιολογείται η καταβολή οδοιπορικών εξόδων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. αποστέλλει αίτημα για έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης προς Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ο.Δ. για μετακινήσεις στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που δικαιολογείται η καταβολή οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π.

       Ναι Όχι


      • 4 Έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Γραμματεία

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ο.Δ. με την έκδοση Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης εγκρίνει τη δέσμευση πίστωσης αιτούμενου ποσού που δικαιολογείται η καταβολή οδοιπορικών για μετακινήσεις στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ο.Δ

       Ναι Όχι


      • 5 Πρόωθηση αιτήματος μετακινήσεων στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) που δεν δικαιολογείται η καταβολή οδοιπορικών εξόδων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. προωθεί το αίτημα για έγκριση των διαταγών μετακίνήσεων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που δεν δικαιολογείται η καταβολή οδοιπορικών εξόδων.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π.

       Ναι Όχι


      • 6 Διαταγή Μετακίνησης στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Διαταγή Μετακίνησης στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.-ΑΚΤ. με μέριμνα της Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. κατόπιν έγκρισης από αρμόδιο κλιμάκιο ιεραρχίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης:Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. Οι διαταγές μετακινήσεων εγκρίνονται από: α) τον Διευθυντή Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.-ΑΚΤ. για μετακινήσεις της.(περ.3. του άρθρου 18 της αρ.2903.5/92965/2019 Υ.Α.) β) τον Διευθυντή Κλάδου Δ για μετακινήσεις της περ. 6 του άρθρου 15 της αρ.2903.5/92965/2019 Υ.Α. γ) τον Αρμόδιο Υπαρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.-ΑΚΤ. για μετακινήσεις των περ. Β.(3),Β.(4) και Β.(29) του άρθρου 10 της αρ.2903.5/92965/2019 Υ.Α. δ) τον Αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.-ΑΚΤ. για μετακινήσεις των περ. 6 και 20 του άρθρου 9 της αρ.2903.5/92965/2019 Υ.Α.

       Όχι Όχι


      • 7 Εκτέλεση Μετακίνησης στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υπηρεσίες που υπάγονται οργανικά τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. παραλαμβάνουν διαταγή έγκρισης μετακίνησης και χορηγούν φύλλο πορείας στα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την εκτέλεση αυτής.

       Σημειώσεις Αρμόδιος διεκπεραίωσης: Υπηρεσία Λ.Σ. που υπάγεται οργανικά το στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.