Έγκριση οικοδομικού αιτήματος εντός αρχαιολογικού χώρου ή πλησίον μνημείου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4d2119a8-f303-400d-8dc0-2ab7db1e3fdf 867950

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση οικοδομικής δραστηριότητας πλησίον αρχαίου μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου. Στη συνέχεια εκδίδεται σχετική απόφαση, είτε από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων (μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων για οικοδόμηση μέχρι 400 τ.μ.), είτε από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων (κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων για οικοδόμηση πάνω από 400 τ.μ. ή μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου). Η έγκριση χορηγείται εάν η απόσταση από ακίνητο μνημείο ή η σχέση με αυτό είναι τέτοια ώστε να μην κινδυνεύει να επέλθει άμεση ή έμμεση βλάβη αυτού λόγω του χαρακτήρα του έργου ή της εργασίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝΤελευταία ενημέρωση

09/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Έγκριση οικοδομικού αιτήματος εντός αρχαιολογικού χώρου ή πλησίον μνημείου.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Ο αιτούμενος έχει δυνατότητα άσκησης ιεραρχικής προσφυγής ή αίτησης θεραπείας κατά της διοικητικής απόφασης απόρριψης του αιτήματός του, σύμφωνα με το άρθρο 24 Ν. 2690/1999. Επίσης δύναται να προσφύγει δικαστικά με αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης της Διοίκησης, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημά του ή κατά της σιωπηρής απόρριψης της αίτησής του.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ανέγερση οικοδομής ακινήτου πλησίον μνημείου και στο περιβάλλον του ή ανέγερση οικοδομής ακινήτου εντός αρχαιολογικού χώρου

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση οικοδομικού αιτήματος εντός αρχαιολογικού χώρου ή πλησίον μνημείου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Τεχνικές Η απόσταση της εγκατάστασης να είναι τέτοια, ώστε να μην κινδυνεύει να επέλθει άμεση ή έμμεση βλάβη στον αρχαιολογικό χώρο ή στο μνημείο από την αιτούμενη οικοδομική δραστηριότητα.

       Όχι Όχι

      • 1 Τοπογραφικό διάγραμμα Τοπογραφικό διάγραμμα

       Τοπογραφικό διάγραμμα

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το τοπογραφικό διάγραμμα είναι μια ολοκληρωμένη τοπογραφική μελέτη του ακινήτου του ενδιαφερόμενου, που αναγράφει το εμβαδόν, τις διαστάσεις, αν τυχόν υπάρχουν υφιστάμενα κτίρια, αν δομείται και πόσα μέτρα χτίζει και προσδιορίζει με ακρίβεια τη θέση του γηπέδου με τη χρήση των κρατικών συντεταγμένων ΕΓΣΑ ‘87 και αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για να προχωρήσει η διαδικασία έγκρισης εργασιών εντός αρχαιολογικού χώρου ή πλησίον μνημείου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6851

      • 2 Τεχνική Έκθεση Τεχνική μελέτη

       Τεχνική Έκθεση

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η τεχνική έκθεση είναι μελέτη που αφορά στην εκτέλεση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, οι οποίες συμπληρώνουν και τροποποιούν ορισμένα τμήματα του κτιρίου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η λειτουργικότητα του σε σχέση με τις κύριες χρήσεις των χώρων

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1439

      • 3 Φωτογραφική τεκμηρίωση-αποτύπωση οικοπέδου-ακινήτου-αγροτεμαχίου Φωτογραφία κτιρίου

       Φωτογραφική τεκμηρίωση-αποτύπωση οικοπέδου-ακινήτου-αγροτεμαχίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σκοπός της φωτογραφικής τεκμηρίωσης του ακινήτου είναι να δώσει όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες για το οικόπεδο καθώς και για τον άμεσο και ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο του σε σχέση με το μνημείο ή τον αρχαιολογικό χώρο

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6237

      • 4 Πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη. Αρχιτεκτονική μελέτη

       Πλήρης αρχιτεκτονική μελέτη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντικείμενο της αρχιτεκτονικής μελέτης είναι η σύνθεση και ο σχεδιασμός των υπό έγκριση οικοδομικών κτιριακών έργων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές, δηλαδή της γενικής μελέτης των κτιριακών έργων ως ενιαίων κατασκευών στο χώρο, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα εξειδικευμένα στοιχεία και τις πληροφορίες για να είναι εφικτή η ολοκληρωμένη κατασκευή τους και πάντοτε σε σχέση με τον αρχαιολογικό χώρο ή το τυχόν υφιστάμενο μνημείο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2444

      • Νόμος 109 παρ.1 και παρ.2 4622 2019 133 Α

       Περιγραφή Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης. Ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100133

      • Νόμος 10 παρ. 3, παρ. 6 και 12 παρ.4 3028 2002 153 Α

       Περιγραφή Προστασία των Αρχαιοτήτων και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ενέργειες σε ακίνητα μνημεία και στο περιβάλλον τους. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών μπορεί να καθορίζονται κριτήρια, διαδικασίες ελέγχου και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100153

      • 1 Παραλαβή αίτησης, έλεγχος πληρότητας φακέλου και εισηγητικό έγγραφο από Εφορεία Αρχαιοτήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αίτημα για έγκριση οικοδομικής δραστηριότητας υποβάλλεται στην αρμόδια τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων, η οποία σε πρώτο στάδιο ελέγχει την πληρότητα του φακέλου και των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Στη συνέχεια εισηγείται θετικά αν η απόσταση της αιτούμενης δραστηριότητας είναι τέτοια, ώστε να μην κινδυνεύει να επέλθει άμεση ή έμμεση βλάβη στο μνημείο ή στον αρχαιολογικό χώρο. Κατόπιν σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ.3 (αν το ακίνητο που πρόκειται να οικοδομηθεί βρίσκεται πλησίον μνημείου) και 12 παρ.4 (αν το ακίνητο βρίσκεται εντός αρχαιολογικού χώρου) η υπόθεση διαβιβάζεται προς εξέταση στο αρμόδιο Συμβούλιο.

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση αιτήματος και γνωμοδότηση Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ.2 του ν.3028/2002 η αίτηση εξετάζεται κατά κανόνα από τα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων, ενώ κατ εξαίρεση, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. γ. από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Α.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Κατόπιν της γνωμοδότησης του αρμόδιου Συμβουλίου εκδίδεται σχετική απόφαση, είτε από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων (μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων για οικοδόμηση μέχρι 400 τ.μ.,) είτε από τη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων (κατόπιν γνωμοδότησης του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Μνημείων για οικοδόμηση πέραν των 400 τ.μ. ή μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου).

       Όχι Όχι


      • 4 Ανάρτηση στη Διαύγεια

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την υπογραφή της απόφασης ο αρμόδιος Υπάλληλος αναρτά την απόφαση στη Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.