Έγκριση στελέχωσης επιχειρησιακών μέσων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6d193f59-0cd6-4066-92ed-ce8c9261f673 366546 Approval of staffing of the Hellenic Coast Guard (HCG) operational instruments

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση προσωπικού/Τμήμα επιχειρησιακών μέσων-ειδικών μονάδων., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη στελέχωση και τη συγκρότηση των πληρωμάτων, καθ έκαστου πλωτού επιχειρησιακού μέσου, πλοίου -σκάφους του Λιμενικού Σώματος. Απευθύνεται στις Λιμενικές Αρχές.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση προσωπικού/Τμήμα επιχειρησιακών μέσων-ειδικών μονάδων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία υλοποιείται στο Τμήμα Επιχειρησιακών Μέσων - Ειδικών Μονάδων, της Διεύθυνσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.). του Κλάδου Δ’ Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία είναι οι Λιμενικές Αρχές, τα στελέχη, ο Τμηματάρχης του Τμήματος Επιχειρησιακών Μέσων - Ειδικών Μονάδων και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Έγκριση στελέχωσης επιχειρησιακών μέσων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έγκριση σύνθεσης πληρώματος-ων πλοίων -σκαφών

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση στελέχωσης επιχειρησιακών μέσων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής
       F1

       ,,,


      • Προεδρικό Διάταγμα 11 2021 21 Α

       Περιγραφή Τοποθετήσεις Μεταθέσεις Διαθέσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100021

      • Κανονισμός 9 04 2018

       Περιγραφή Ο Κανονισμός Λειτουργίας Πλοίων - Σκαφών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΠΔΕΜ) είναι απόρρητος κανονισμός και δεν έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ ή στη Διαύγεια


      • 1 Αίτημα σύνθεσης - συγκρότησης έκαστου πληρώματος σε πλωτό μέσω του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λιμενική Αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι Λιμενικές Αρχές αιτούνται-προτείνουν με σήμα τη στελέχωση του πλωτού επιχειρησιακού μέσου υπαγωγής τους από στελέχη οργανικής τους σύνθεσης.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το Τμήμα Επιχειρησιακών Μέσων - Ειδικών Μονάδων ελέγχει την αιτούμενη σύνθεση σε συσχέτιση με το τι προβλέπει ο κανονισμός πλωτών μέσων σχετικά με τον αριθμό και την ειδικότητα των στελεχών του πληρώματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Εφαρμογή διορθώσεων - τροποποιήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που απαιτούνται διορθώσεις, αλλαγές, συμπληρώσεις το Τμήμα Επιχειρησιακών Μέσων - Ειδικών Μονάδων επικοινωνεί με την αιτούσα Λιμενική Αρχή και εφαρμόζονται οι διορθώσεις, αλλαγές, συμπληρώσεις και αποστέλλονται με Σήμα Ορθής Επανάληψης.

       Ναι Ναι


      • 4 Ενημέρωση της συναρμόδιας Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Μέσων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Επιχειρησιακών Μέσων - Ειδικών Μονάδων ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων για το αίτημα της Λιμενικής Αρχής υποσημειώνοντας τυχόν ενστάσεις και από κοινού λαμβάνουν απόφαση έγκρισης αιτήματος.

       Ναι Όχι


      • 5 Ενέργειες συναρμόδιας Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Μέσων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων, ενημερώνει το Τμήμα Επιχειρησιακών Μέσων - Ειδικών Μονάδων για το εάν το πλοίο-σκάφος βρίσκεται σε επιχειρησιακή λειτουργία ή είναι εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης ή συντήρησης και εγκρίνει ή τροποποιεί την εγκριτική διαταγή.

       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη Εγκριτικής Διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται η εγκριτική διαταγή από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).

       Όχι Όχι


      • 7 Υπογραφή Εγκριτικής Διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η εγκριτική διαταγή εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).

       Όχι Όχι


      • 8 Αποστολή Εγκριτικής Διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση αποστέλλει εγκριτική διαταγή με Σήμα στην Λιμενική Αρχή που αιτήθηκε τη σύνθεση - συγκρότηση υπενθυμίζοντας την υποχρέωση αποστολής Δελτίου Σύνθεσης Πληρώματος από την οικεία Λιμενική Αρχή.

       Όχι Όχι


      • 9 Αποστολή Δελτίου Σύνθεσης Πληρώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αιτούσα Λιμενική Αρχή αποστέλλει Δελτίο Σύνθεσης Πληρώματος στο Τμήμα της αρμόδιας Διεύθυνσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).

       Όχι Όχι


      • 10 Ενημέρωση του Τμήματος Μηχανογράφησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ενημερώνεται και το Τμήμα Μηχανογράφησης για τη τήρηση των ηλεκτρονικών αρχείων του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.