Έγκριση στελέχωσης επιχειρησιακών μέσων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση6d193f59-0cd6-4066-92ed-ce8c9261f673 366546

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  1 Ημέρα

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη στελέχωση και τη συγκρότηση των πληρωμάτων, καθ έκαστου πλωτού επιχειρησιακού μέσου, πλοίου -σκάφους του Λιμενικού Σώματος. Απευθύνεται στις Λιμενικές Αρχές.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Η διαδικασία υλοποιείται στο Τμήμα Επιχειρησιακών Μέσων - Ειδικών Μονάδων, της Διεύθυνσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.). του Κλάδου Δ’ Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία είναι οι Λιμενικές Αρχές, τα στελέχη, ο Τμηματάρχης του Τμήματος Επιχειρησιακών Μέσων - Ειδικών Μονάδων και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο


     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Έγκριση σύνθεσης πληρώματος-ων πλοίων -σκαφών

       Επίσημος τίτλος

       Έγκριση στελέχωσης επιχειρησιακών μέσων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)


       Μητρώα που τηρούνται

       Μητρώο Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Τύπος

        Εσωστρεφής
        F1


       • Προεδρικό Διάταγμα 11 2021 21 Α

        Περιγραφή Τοποθετήσεις Μεταθέσεις Διαθέσεις του προσωπικού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100021

       • Κανονισμός 9 04 2018

        Περιγραφή Ο Κανονισμός Λειτουργίας Πλοίων - Σκαφών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΠΔΕΜ) είναι απόρρητος κανονισμός και δεν έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ ή στη Διαύγεια


       • 1 Αίτημα σύνθεσης - συγκρότησης έκαστου πληρώματος σε πλωτό μέσο του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Οι Λιμενικές Αρχές αιτούνται-προτείνουν με σήμα τη στελέχωση του πλωτού επιχειρησιακού μέσου υπαγωγής τους από στελέχη οργανικής τους σύνθεσης.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Το Τμήμα Επιχειρησιακών Μέσων - Ειδικών Μονάδων ελέγχει την αιτούμενη σύνθεση σε συσχέτιση με το τι προβλέπει ο κανονισμός πλωτών μέσων σχετικά με τον αριθμό και την ειδικότητα των στελεχών του πληρώματος.

        Όχι Όχι


       • 3 Εφαρμογή διορθώσεων - τροποποιήσεων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σε περίπτωση που απαιτούνται διορθώσεις, αλλαγές, συμπληρώσεις το Τμήμα Επιχειρησιακών Μέσων - Ειδικών Μονάδων επικοινωνεί με την αιτούσα Λιμενική Αρχή και εφαρμόζονται οι διορθώσεις, αλλαγές, συμπληρώσεις και αποστέλλονται με Σήμα Ορθής Επανάληψης.

        Ναι Ναι


       • 4 Ενημέρωση της συναρμόδιας Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Μέσων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Τμήμα Επιχειρησιακών Μέσων - Ειδικών Μονάδων ενημερώνει σχετικά τη Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων για το αίτημα της Λιμενικής Αρχής υποσημειώνοντας τυχόν ενστάσεις και από κοινού λαμβάνουν απόφαση έγκρισης αιτήματος.

        Ναι Όχι


       • 5 Ενέργειες συναρμόδιας Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Μέσων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων, ενημερώνει το Τμήμα Επιχειρησιακών Μέσων - Ειδικών Μονάδων για το εάν το πλοίο-σκάφος βρίσκεται σε επιχειρησιακή λειτουργία ή είναι εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης ή συντήρησης και εγκρίνει ή τροποποιεί την εγκριτική διαταγή.

        Όχι Όχι


       • 6 Σύνταξη Εγκριτικής Διαταγής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Συντάσσεται η εγκριτική διαταγή από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).

        Όχι Όχι


       • 7 Υπογραφή Εγκριτικής Διαταγής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η εγκριτική διαταγή εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).

        Όχι Όχι


       • 8 Αποστολή Εγκριτικής Διαταγής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Η αρμόδια Διεύθυνση αποστέλλει εγκριτική διαταγή με Σήμα στην Λιμενική Αρχή που αιτήθηκε τη σύνθεση - συγκρότηση υπενθυμίζοντας την υποχρέωση αποστολής Δελτίου Σύνθεσης Πληρώματος από την οικεία Λιμενική Αρχή.

        Όχι Όχι


       • 9 Αποστολή Δελτίου Σύνθεσης Πληρώματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Η αιτούσα Λιμενική Αρχή αποστέλλει Δελτίο Σύνθεσης Πληρώματος στο Τμήμα της αρμόδιας Διεύθυνσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).

        Όχι Όχι


       • 10 Ενημέρωση του Τμήματος Μηχανογράφησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ενημερώνεται και το Τμήμα Μηχανογράφησης για τη τήρηση των ηλεκτρονικών αρχείων του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.