Έγκριση συμπληρωματικού κτηματολογίου ως προς τους αναλογισμούς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση



363e0358-d643-43a3-a887-eedde87f0429 363035

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7 έως 9

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις ενέργειες που απαιτούνται για την έγκριση του συμπληρωματικού κτηματολογίου με σκοπό την κήρυξη συμπληρωματικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25)



Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτηση για την έγκριση συμπληρωματικού κτηματολογίου για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων.

Σημειώσεις

Στην αίτηση να αναφέρονται υποχρεωτικά ο τίτλος και η απόφαση της αρχικής απαλλοτρίωσης και τυχόν ύπαρξη αποφάσεων συμπληρωματικών απαλλοτριώσεων ή ανακλήσεων (ΚΥΑ, ΦΕΚ).

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Εγκύκλιο 24 ( ΑΔΑ:4ΙΙ61-5)

email: d12@ggde.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά




    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση απόφασης έγκρισης συμπληρωματικού κτηματολογίου ως προς τους αναλογισμούς


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Το νομικό πρόσωπο που αιτείται την έκδοση της απόφασης πρέπει να είναι ο αρμόδιος φορέας υλοποίησης της μελέτης ή του έργου.

       Όχι Όχι

      • 1 Απόφαση έγκρισης μελέτης οδοποιίας ή υδραυλική μελέτη ανάλογα με τη φύση του έργου. Έγκριση

       Απόφαση έγκρισης μελέτης οδοποιίας ή υδραυλική μελέτη ανάλογα με τη φύση του έργου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 2 Γενική οριζοντιογραφία του έργου. Σχέδια / Μελέτες Μηχανικού / Αρχιτέκτονα

       Γενική οριζοντιογραφία του έργου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 3 Απόφαση έγκρισης κτηματογράφησης και ορίου απαλλοτρίωσης. Έγκριση

       Απόφαση έγκρισης κτηματογράφησης και ορίου απαλλοτρίωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 4 Τήρηση διαδικασιών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ή της δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α 209). Απόφαση

       Τήρηση διαδικασιών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ή της δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α 209).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 5 Κτηματολογική Μελέτη. Η μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει: 1. Κτηματολογικό διάγραμμα 2. Κτηματολογικό πίνακα 3. Τεχνική Έκθεση 4. Καρτέλες Ακινήτων Μελέτη

       Κτηματολογική Μελέτη. Η μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει: 1. Κτηματολογικό διάγραμμα 2. Κτηματολογικό πίνακα 3. Τεχνική Έκθεση 4. Καρτέλες Ακινήτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ

       Σημειώσεις: Το τοπογραφικό υπόβαθρο βάσει του οποίου συντάσσονται οι κτηματολογικοί πίνακες, θα είναι υποχρεωτικά στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87. Το κτηματογραφικό υπόβαθρο που χρησιμοποιείται είναι αυτό της προγενέστερης απαλλοτρίωσης, όπως έχει προκύψει μετά από τα διάφορα στάδια των διορθώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο τη σύνταξη της μελέτης, ανατρέξτε στην Εγκύκλιο 24 ( ΑΔΑ:4ΙΙ61-5).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8412

      • 6 Αιτήσεις της Υπηρεσίας σύνταξης προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες που αφορούν στη συλλογή στοιχείων κτηματογράφησης. Αίτηση

       Αιτήσεις της Υπηρεσίας σύνταξης προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες που αφορούν στη συλλογή στοιχείων κτηματογράφησης.



       Σημειώσεις: Τα στοιχεία μπορούν να επισυναφθούν στο τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6009

      • 7 Πίνακας Μεταγραφής Κτηματολογικών στοιχείων. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Πίνακας Μεταγραφής Κτηματολογικών στοιχείων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Συμπληρώνεται ο πίνακας μεταγραφής κτηματολογικών στοιχείων με τις αποφάσεις αναγνώρισης της προγενέστερης απαλλοτρίωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο τη σύνταξη της μελέτης, ανατρέξτε στην Εγκύκλιο 24 ( ΑΔΑ:4ΙΙ61-5).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 8 Στοιχεία παρακαταθέσεων. Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Στοιχεία παρακαταθέσεων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Απαιτείται η επισύναψη στοιχείων πληρωμής του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές

       Όχι 7053

      • 9 Αντίγραφο του τελευταίου εγκεκριμένου κτηματολογίου στην περίπτωση που η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε από άλλο φορέα του Δημοσίου και δεν υπάρχει στο καταγεγραμμένο αρχείο της υπηρεσίας. Έγκριση

       Αντίγραφο του τελευταίου εγκεκριμένου κτηματολογίου στην περίπτωση που η απαλλοτρίωση κηρύχθηκε από άλλο φορέα του Δημοσίου και δεν υπάρχει στο καταγεγραμμένο αρχείο της υπηρεσίας.



       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 8880

      • Νόμος 3, 16 2882 2001 17 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100017

      • Εγκύκλιος 24 2010

       Περιγραφή Οδηγίες σύνταξης κτηματολογικών πινάκων.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/4%CE%99%CE%9961-5

       ΑΔΑ 4ΙΙ61-5

      • Εγκύκλιος 30 1989

       Περιγραφή αρ. πρωτ. Δ12/30945/16-03-1989, Οδηγίες σύνταξης κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων.


      • Νόμος 653 1977 214 Α

       Περιγραφή Περί υποχρεώσεων των παρόδιων ιδιοκτητών για τη διάνοιξη εθνικών οδών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100214

      • Νόμος 947 1979 169 Α

       Περιγραφή Περί οικιστικών περιοχών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19790100169

      • Νόμος 960 1979 194 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του ν.653/1977 (αρ. 9).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19790100194

      • Προεδρικό Διάταγμα 929 1979 259 Α

       Περιγραφή Περί της εκτελέσεως του αρ. 1 του ν.653/1977 περί υποχρεώσεων των παρόδιων ιδιοκτησιών για τη διάνοιξη οδών κλπ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19790100259

      • Νόμος 14 1349 1983 52 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του ν.653/1977 περί αύξησης του πλάτους της ζώνης που ορίζεται από τις διατάξεις του αρ.1 παρ.1 και του αρ.2 παρ.1.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100052

      • Νόμος 6 2052 1992 94 Α

       Περιγραφή Τροποποίση και συμπλήρωση των ν.653/1977, ν.960/1979 και ν.1349/1983.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19920100094

      • Προεδρικό Διάταγμα 46 123 2017 151 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100151

      • Νόμος 26 παρ. 4 4122 2013 42 Α

       Περιγραφή Ν. 4122/13 (ΦΕΚ-42 Α/19-2-13). Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 4122/2013 αντικατέστησε το άρθρο 16 του Ν. 2882/2001 - Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100042

      • 1 Παραλαβή της αίτησης - Πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας φακέλου αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Σημειώσεις Σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων συντάσσεται έγγραφο προς τον αιτούμενο φορέα για προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος κτηματολογίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Έλεγχος του κτηματολογίου ως προς το νομότυπο και ως προς τους αναλογισμούς λαμβάνοντας υπόψη και τις υφιστάμενες απαλλοτριώσεις.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση διαπίστωσης σφαλμάτων συντάσσεται έγγραφο προς τον αιτούμενο φορέα με τις απαιτούμενες διορθώσεις κτηματολογικών στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 4 Εκτύπωση αντιγράφων κτηματολογίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη εγγράφου προς τον αιτούμενο φορέα για την αποστολή 12-15 αντιγράφων κτηματολογίου.

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης έγκρισης κτηματολογίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση απόφασης έγκρισης κτηματολογίου ως προς τους αναλογισμούς για οδικά έργα και ως προς το νομότυπο για λοιπά έργα

       Όχι Όχι


      • 6 Ανάρτηση της απόφασης έγκρισης κτηματολογίου στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την έγκριση της απόφασης η απόφαση αναρτάται στον δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.