Έγκριση του ΚΥΣΠΕ για μετάταξη μόνιμου εκπαιδευτικού ΠΕ σε θέση ΕΔΙΠ/ΕΕΠ των ΑΕΙ και των ΑΕΑ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc0feeabd-a874-4c64-aeb8-42188f6b9136 640694

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Τμήμα Α' Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
3
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 έτη

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην μετάταξη μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις μελών Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) /Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) των ΑΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και απευθύνεται σε μόνιμους εκπαιδευτικούς με ειδικά προσόντα

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Τμήμα Α' Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Σύμφωνα με τον ν.4957/2022 καταργείται η διάταξη που αφορά τις μετατάξεις εκπ/κών ΠΕ και ΔΕ σε θέσεις ΕΔΙΠ/ΕΕΠ των ΑΕΙ και οι αιτήσεις μετάταξης μόνιμων εκπ/κών ΠΕ και ΔΕ σε μελών ΕΕΠ και ΕΔΙΠ που έχουν υποβληθεί μέχρι τις 31-3-2022, αξιολογούνται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2006(83Α). Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί ολοκληρώνονται το αργότερο έως την 31-8-2023.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση του εκπαιδευτικού όπου αναγράφεται αναλυτικά σε ποιο ΑΕΙ/Σχολή/Τμήμα ζητά μετάταξη, με εμφανή την ημερομηνία κατάθεσης στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους).

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκει οργανικά ο εκπαιδευτικός, καθώς και στο οικείο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ) έως 31 Μαρτίου κάθε έτους.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς ΟΠΣΥΔ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση του ΚΥΣΠΕ για μετάταξη μόνιμου εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέση ΕΔΙΠ/ΕΕΠ των ΑΕΙ και των ΑΕΑ


      Μητρώα που τηρούνται

      Πληροφοριακό Σύστημα mySchool, Μητρώο Εκπαιδευτικών
      Datacenter

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Η αίτηση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών πρέπει να έχει υποβληθεί έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του οικείου ΑΕΙ

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Η Διεύθυνση, όπου ανήκουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, αποστέλλει το δικαιολογητικό στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ & ΔΕ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Βεβαίωση Ελέγχου Γνησιότητας Δικαιολογητικών Προσωπικού Μητρώου Εκπαιδευτικού Βεβαίωση

       Βεβαίωση Ελέγχου Γνησιότητας Δικαιολογητικών Προσωπικού Μητρώου Εκπαιδευτικού

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Η Διεύθυνση, όπου ανήκουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, αποστέλλει το δικαιολογητικό στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Φωτοαντίγραφα του πτυχίου διορισμού και των τίτλων σπουδών (διδακτορικό-μεταπτυχιακό), βάσει των οποίων ο εκπαιδευτικός αιτείται μετάταξη. Αποδεικτικό σπουδών

       Φωτοαντίγραφα του πτυχίου διορισμού και των τίτλων σπουδών (διδακτορικό-μεταπτυχιακό), βάσει των οποίων ο εκπαιδευτικός αιτείται μετάταξη.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Σημειώσεις: Η Διεύθυνση, όπου ανήκουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, αποστέλλει το δικαιολογητικό στη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • Νόμος 20 (παρ.4) 4452 2017 17 Α

       Περιγραφή Περιγράφεται η διαδικασία της μετάταξης από τη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σε θέση Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού ή Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού μέρος της οποίας αποτελεί η έγκριση αποδέσμευσης του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο εκπαιδευτικός.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100017

      • Νόμος 33 παρ.7 4386 2016 83 Α

       Περιγραφή Ρύθμιση θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων(όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100083

      • Νόμος 485 4957 2022 141 Α

       Περιγραφή Καταργείται το άρθρο 33 παρ.7 του ν. 4386/2016 (83Α) οπότε , μετά τις 31-3-2022 σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του νόμου, δεν μπορούν πλέον να μεταταγούν εκπ/κοί Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης σε θέσεις ΕΕΠ/ΕΔΙΠ των ΑΕΙ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100141

      • Προεδρικό Διάταγμα 18 1 2003 1 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας εκπ/σης (ΚΥΣΠΕ)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100001

      • 1 Αίτηση εκπαιδευτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας


       Περιγραφή Υποβολή αιτήσεων από τους εκπ/κούς στισ Διευθύνσεις Α/θμιας εκπ/σης που ανήκουν οργανικά και στο οικείο ΑΕΙ, έως την 31 Μαρτίου κάθε έτους και αφορά το επόμενο της αίτησης ακαδημαϊκό έτος. Ο χρόνος εξαρτάται από το πότε θα σταλεί ολοκληρωμένος φάκελος από την Δ/νση Ανώτατης Εκπάιδευσης του ΥΠΑΙΘ

       Όχι Όχι


      • 2 Αποστολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αφού ολοκληρώσουν τον έλεγχο με βάση τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των εκπαιδευτικών, αποστέλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Α της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διακίνησης εγγράφων ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ

       Όχι Όχι


      • 3 Παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των εκπαιδευτικών από το αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα Α"της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διακίνησης εγγράφων ΠΑΠΥΡΟΣ του ΥΠΑΙΘ

       Όχι Όχι


      • 4 Παραλαβή των θετικών εισηγήσεων των τριμελών επιτροπών των ΑΕΙ από το αρμόδιο Τμήμα Β Λοιπού Διδακτικού προσωπικού Α.Ε. του ΥΠΑΙΘ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα Β Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης διαβιβάζει τις θετικές εισηγήσεις των τριμελών Επιτροπών των ΑΕΙ για τη μετάταξη των εκπ/κών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Τμήμα Α της Διεύθυνσης Διοίκησης εκπ/κού προσ/κού Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος των αιτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Από το αρμόδιο Τμήμα Α της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται ηλεκτρονική επεξεργασία των αιτήσεων των εκπαιδευτικών και ελέγχεται η συνδρομή των προϋποθέσεων

       Όχι Όχι


      • 6 Υποβολή αιτήσεων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στο ΚΥΣΠΕ προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση ή μη της μετάταξης των εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΔΙΠ ή ΕΕΠ

       Όχι Όχι


      • 7 Γνωμοδότηση Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το ΚΥΣΠΕ (κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο Α/θμιας εκπ/σης) γνωμοδοτεί λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις των εκπ/κών και τις θετικές εισηγήσεις των τριμελών επιτροπών των ΑΕΙ

       Όχι Όχι


      • 8 Παραλαβή πρακτικού ή βεβαίωσης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Γραμματεία του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαβιβάζει στο Τμήμα Α της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το πρακτικό ή, εφόσον αυτό δεν έχει καθαρογραφεί, βεβαίωση της πράξης

       Όχι Όχι


      • 9 Διαβίβαση πρακτικού ή βεβαίωσης του ΚΥΣΠΕ στο αρμόδιο Τμήμα Β της Δ/νσης Ανωτάτης Εκπ/σης του ΥΠΑΙΘ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Α της Διεύθυνσης Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διαβιβάζει στο Τμήμα Β της Διεύθυνσης Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης το πρακτικό ή τη βεβαίωση πράξης του ΚΥΣΠΕ, για δικές τους ενέργειες αναφορικά με τη μετάταξη των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις ΕΔΙΠ ή ΕΕΠ των ΑΕΙ ή των ΑΕΑ

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.