Έγκριση των Σχεδίων Ασφάλειας Πλοίων (ΣΑΠ) και των τροποποιήσεων αυτών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση591bbbc3-eefd-4650-a4dc-bf744d053a77 716404

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΔΕΔΑΠΛΕ), ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Κυμαινόμενο

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση των διαδικασιών που εφαρμόζει το πλοίο προκειμένου να συμμορφώνεται με τον Κώδικα ISPS.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΔΕΔΑΠΛΕ)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Ε06-01/1 μαζί με το προσάρτημα αυτού Ε06-01/1-Π

Σημειώσεις

Η εταιρεία που επιθυμεί το πλοίο της να πιστοποιηθεί στα πλαίσια του ISPS Κώδικα από την ΔΕΔΑΠΛΕ, θα πρέπει να υποβάλλει έγκαιρα το Σχέδιο Ασφάλειας Πλοίου με σχετική αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη Αξιολόγηση Σχεδίου Ασφάλειας Πλοίου (ΑΣΑΠ), βάσει της οποίας αυτό εκπονήθηκε, από το σχέδιο γενικής διάταξης του πλοίου με ζώνες περιορισμένης πρόσβασης στο πλοίο και τον αντίστοιχο κωδικό e-παραβόλου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Έγγραφο Παραπόνων
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έγκριση των Σχεδίων Ασφάλειας Πλοίων (ΣΑΠ) και των τροποποιήσεων αυτών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       Χρησιμοποιούμενα πληροφοριακά συστήματα

       Υφιστάμενοι κίνδυνοι και σημεία ελέγχου

       Σχετιζόμενοι δείκτες απόδοσης και διοικητικής επιβάρυνσης

       ,


      • 1 Επαγγελματικές Ο αιτών πρέπει να είναι ο διαχειριστής ή πλοιοκτήτης ή πράκτορας του πλοίου ή εξουσιοδοτημένος από την πλοιοκτήτρια/διαχειρίστρια εταιρεία.

       Όχι Όχι

      • 1 Χωρητικότητας 0-100 GT 100 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3195

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm

       Όχι

      • 2 Χωρητικότητας 100,01-500 GT 180 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3196

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm

       Όχι

      • 3 Χωρητικότητας 500,01-1000 GT 320 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3197

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm

       Όχι

      • 4 Χωρητικότητας 1000,01-10000 GT 530 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3198

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm

       Όχι

      • 5 Χωρητικότητας 10000,01 και άνω GT 800 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3199

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm

       Όχι

      • 1 Σχέδιο Ασφάλειας Πλοίου. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Σχέδιο Ασφάλειας Πλοίου.       Σημειώσεις: Το Σχέδιο Ασφάλειας Πλοίου που θα υποβάλλεται για έγκριση στην Υπηρεσία, θα συνοδεύεται, από την Αξιολόγηση Σχεδίου Ασφάλειας Πλοίου (ΑΣΑΠ), βάσει της οποίας αυτό εκπονήθηκε και η οποία σύμφωνα με το Μέρος Α/8.1 του Κώδικα ISPS αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ΣΑΠ, από το σχέδιο γενικής διάταξης του πλοίου με ζώνες περιορισμένης πρόσβασης στο πλοίο, και θα κατατίθεται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • Διεθνής Σύμβαση

       Περιγραφή ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ SOLAS 74 Κεφάλαιο ΧΙ-2(ΠΔ 56/2004/ ΦΕΚ 47Α/11-02-2004)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100047

      • Άλλο

       Περιγραφή Διεθνής Κώδικας Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100047

      • Ευρωπαϊκός Κανονισμός 725/2004 2004

       Περιγραφή Ο Κανονισμός 725/2004 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, που υιοθετήθηκε με τον Ν.3622/2007, για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιµενικές εγκαταστάσεις.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0725-20090131&from=ES

      • 1 Παραλαβή αίτησης και δικαιολογητικών για έγκριση Σχεδίου Ασφάλειας Πλοίου (ΣΑΠ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας ελέγχεται και εγκρίνεται το σχέδιο ασφάλειας του πλοίου κατά ISPS Code. Η διαδικασία ξεκινάει με την λήψη της αίτησης και των δικαιολογητικών και ολοκληρώνεται με την έγκριση του ΣΑΠ. Διεκπεραιώνεται πριν τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου στο πλοίο. Ετησίως περίπου δέκα (10) Αιτήσεις.

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή Σχεδίου Ασφάλειας Πλοίου (ΣΑΠ) συνοδευόμενο από e- παράβολο και ΑΣΑΠ


       Περιγραφή Η εταιρεία που επιθυμεί το πλοίο της να πιστοποιηθεί στα πλαίσια του Κώδικα ISPS από την Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΔΕΔΑΠΛΕ), θα πρέπει να υποβάλλει έγκαιρα το Σχέδιο Ασφάλειας Πλοίου με σχετική αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο e- παράβολο. Ο χρόνος κατάθεσης του Σχεδίου Ασφάλειας Πλοίου (ΣΑΠ) στην Υπηρεσία, θα πρέπει να προηγείται ένα τουλάχιστον μήνα (1), της αίτησης πιστοποίησης, και τρεις (3) τουλάχιστον μήνες, για την έγκριση τροποποίησης πλάνου. Το Σχέδιο Ασφάλειας Πλοίου που θα υποβάλλεται για έγκριση στην Υπηρεσία, θα συνοδεύεται, από την Αξιολόγηση Σχεδίου Ασφάλειας Πλοίου (ΑΣΑΠ), βάσει της οποίας αυτό εκπονήθηκε και η οποία σύμφωνα με το Μέρος Α/8.1 του Κώδικα ISPS και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ΣΑΠ, από το σχέδιο γενικής διάταξης του πλοίου με ζώνες περιορισμένης πρόσβασης στο πλοίο, και θα κατατίθεται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf).

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάθεση σε ελεγκτή και έλεγχος Σχεδίου Ασφάλειας Πλοίου (ΣΑΠ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία εγκρίνει τα ΣΑΠ και τις τροποποιήσεις αυτών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα (ISPS Code). Ο ελεγκτής του ΣΑΠ, επιβεβαιώνει αυτό, επί του πλοίου, ειδικά για τους αρχικούς ελέγχους. Ο Ελεγκτής στον οποίο ανατίθεται ο αρχικός έλεγχος του πλοίου για εφοδιασμό του με Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλειας Πλοίου, έχει ήδη αναλάβει και τον έλεγχο του Σχεδίου Ασφάλειας του πλοίου και έχει εισηγηθεί την έγκρισή του εφόσον αυτό πληροί τις απαιτήσεις του Κεφ. ΧΙ-2 της ΔΣ SOLAS, του Κώδικα ISPS. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου επιβεβαιώνει, ότι είναι προσαρμοσμένο στον συγκεκριμένο τύπο πλοίου. Σε περίπτωση ευρημάτων, που αφορούν σε θέματα ασφαλείας και ΑΣΑΠ (κεφ 8) του κώδικα ISPS ο ελεγκτής αναμένει άμεσα από το πλοίο, την κάλυψη και διατήρηση της Συμμόρφωσης του συστήματος ασφαλείας του πλοίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ISPS Code. Η εφαρμογή των άμεσων μέτρων αποκατάστασης της μη συμμόρφωσης αναμένουν μέχρι και της οριστικής αποκατάστασης των αποκλίσεων και προσαρμογής του ΣΑΠ εφ όσον απαιτείται, ώστε να καλύπτονται σε κάθε περίπτωση πλήρως οι απαιτήσεις του κώδικα (ISPS). Το πλοίο καταγράφει όλες τις ενέργειες που ανέλαβε, μέχρι και της παραλαβής του νέου, τροποποιημένου εγκεκριμένου ΣΑΠ. Η διαχειρίστρια του πλοίου από την πλευρά της προβαίνει άμεσα στην αίτηση τροποποίησης ΣΑΠ κάθε φορά που απαιτείται. Τα πλάνα που κατατίθενται στην Υπηρεσία τυγχάνουν δε ενυπόγραφης αποδοχής από τον Υπεύθυνο Ασφάλειας Εταιρείας (ΥΑΕ). Όλες οι τροποποιήσεις των ΣΑΠ και ΑΣΑΠ θα πρέπει να είναι κατάλληλα υπογεγραμμένες από τον ΥΑΕ.

       Όχι Όχι


      • 4 Υποβολή προς έγκριση τροποποιήσεων Σχεδίου Ασφάλειας Πλοίου (ΣΑΠ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η υποβολή προς έγκριση τροποποιήσεων ενός Σχεδίου Ασφάλειας Πλοίου, που έχει ήδη εγκριθεί, θα γίνεται με μέριμνα του Υπευθύνου Ασφάλειας Εταιρείας (ΥΑΕ) ο οποίος θα ανανεώνει και τον αντίστοιχο φάκελο της Υπηρεσίας. Κάθε ανανέωση – τροποποίηση θα συνοδεύεται από επαρκή αιτιολογία του ΥΑΕ. Οι τροποποιήσεις αυτές θα ελέγχονται, για το κατά πόσο είναι αποτελεσματικές και πληρούν τις απαιτήσεις του Κεφ. ΧΙ-2 της ΔΣ SOLAS και του Κώδικα ISPS και εφόσον δεν αποκλίνουν, εγκρίνονται από την Υπηρεσία έντυπο ISPS 12). Σε κάθε περίπτωση ο ΥΑΕ είναι υποχρεωμένος να διατηρεί πίνακα τροποποιήσεων επί του ΣΑΠ, όπου θα φαίνονται οι ημερομηνίες τροποποίησης και οι ακριβείς θέσεις επί του ΣΑΠ. Τα υπόλοιπα μέρη του ΣΑΠ διατηρούνται. Εντούτοις καμία τροποποίηση δεν θα γίνεται σε ΣΑΠ χωρίς την τεκμηριωμένη αιτιολογία του CSO (ΥΑΕ). Η εν λόγω αιτιολογία θα αποστέλλεται στο πλοίο και θα τηρείται στο πλοίο από τον ΑΑΠ.

       Όχι Όχι


      • 5 Υλοποίηση έγκρισης Σχεδίου Ασφάλειας Πλοίου (ΣΑΠ) και των τροποποιήσεων αυτού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η διαδικασία υλοποιείται στο Τμήμα ΔΕΔΑΠΛΕ-Β. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία είναι ο Ελεγκτής, ο Τμηματάρχης ΔΕΔΑΠΛΕ-Β΄ και ο Διευθυντής ΔΕΔΑΠΛΕ, Το Σχέδιο Ασφάλειας του πλοίου κατά ISPS Code περιέχει το σύνολο των διαδικασιών που εφαρμόζει το πλοίο προκειμένου να συμμορφώνεται με τον Κώδικα ISPS.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.