Έγκριση τύπου ειδικής περίπτωσης φορτηγών οχημάτων που διαθέτουν κουβούκλιο μόνο για θέση οδηγού κλειστών χώρων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf8131ba3-0048-416d-b695-760b6eaa5b18 375965

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 10

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση τύπου φορτηγών οχημάτων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του πδ. 1161/77 (Α΄380) ή διαθέτουν κουβούκλιο μόνο για θέση οδηγού και προορίζονται να κυκλοφορούν σε κλειστούς χώρους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έκδοσης έγκρισης τύπου

Σημειώσεις

Αίτηση έκδοσης έγκριση τύπου φορτηγών οχημάτων που δεν πληρούν το ΠΔ 1161/77 (Α΄380) ή διαθέτουν κουβούκλιο μόνο για θέση οδηγού και προορίζονται να κυκλοφορούν σε κλειστούς χώρους. Ταυτοποίηση του αιτούντα μέσω ταυτοποιητικού εγγράφου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999.
    
    Αίτηση θεραπείας, κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας). Η διοικητική αρχή οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση έγκρ. τύπου για φορτηγά οχ. που δεν πληρούν το ΠΔ 1161/1977 ή με κουβούκλιο μόνο με θέση οδηγού κλειστών χώρων (αποκλ)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Τεχνικές Οχήματα που προορίζονται να κυκλοφορούν μόνο σε κλειστούς χώρους και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του πδ. 1161/77 (Α΄380) ή διαθέτουν κουβούκλιο μόνο για θέση οδηγού

       Όχι Όχι

      • 1 Έγκριση τύπου του πλαισίου ή του πλήρους οχήματος, Έγκριση

       Έγκριση τύπου του πλαισίου ή του πλήρους οχήματος,

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποτελεί δικαιολογητικό μόνο για καινούργια φορτηγά οχήματα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 8880

      • 2 Πρακτικό δοκιμών Πρακτικό

       Πρακτικό δοκιμών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρακτικό δοκιμών από εργαστήριο χώρας ΕΕ εξουσιοδοτημένο από την χώρα αυτή για το σκοπό αυτό, από το οποίο προκύπτει ότι ο τύπος του ελεγχθέντος οχήματος είναι κατάλληλος για οδική κυκλοφορία, σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας αυτής. Αποτελεί δικαιολογητικό για μεταχειρισμένα φορτηγά οχήματα και εναλλακτικό του 2ου δικαιολογητικού για καινούργια φορτηγά οχήματα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 8360

      • 3 Επιστολή της αρμόδιας αρχής Έκθεση

       Επιστολή της αρμόδιας αρχής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Επιστολή της αρμόδιας αρχής χώρας κατασκευής του οχήματος από την οποία προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τύπος οχήματος που προορίζεται να κυκλοφορεί σε ειδικούς περιφραγμένους χώρους, πληροί την αντίστοιχη νομοθεσία της χώρας αυτής για το σκοπό αυτό. Εναλλακτικό του 3ου δικαιολογητικού για μεταχειρισμένα φορτηγά οχήματα. Εναλλακτικό του 3ου δικαιολογητικού εφόσον δεν υφίσταται το 2 δικαιολογητικό για καινούργια φορτηγά οχήματα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές, Διοικητικές, Τεχνικές

       Όχι 6631

      • 4 Τεχνικό υπόμνημα. Έκθεση

       Τεχνικό υπόμνημα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τεχνικό υπόμνημα σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος της ΣΤ-29900/78 (Β΄ 1318) για φορτηγά. Αποτελεί δικαιολογητικό για μεταχειρισμένα φορτηγά οχήματα και εναλλακτικό του 2ου δικαιολογητικού για καινούρια φορτηγά οχήματα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 6631

      • 5 Επιστολή του εργοστασίου κατασκευής. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Επιστολή του εργοστασίου κατασκευής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Επιστολή του εργοστασίου κατασκευής για όσα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται στο δικαιολογητικό 2 και αναφέρονται στο Τεχνικό υπόμνημα. Αποτελεί δικαιολογητικό για μεταχειρισμένα φορτηγά οχήματα και εναλλακτικό του 2ου δικαιολογητικού για καινούργια φορτηγά οχήματα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Όχι 9102

      • 6 Έντυπος κατάλογος του οχήματος. Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος

       Έντυπος κατάλογος του οχήματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έντυπος κατάλογος του οχήματος. Αποτελεί δικαιολογητικό για μεταχειρισμένα φορτηγά οχήματα και εναλλακτικό του 2ου δικαιολογητικού για καινούργια φορτηγά οχήματα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές, Τεχνικές

       Όχι 8689

      • 7 Μελέτη επιπτώσεων βαρών. Μελέτη

       Μελέτη επιπτώσεων βαρών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μελέτη επιπτώσεων βαρών. Αποτελεί δικαιολογητικό για μεταχειρισμένα φορτηγά οχήματα και εναλλακτικό του 2ου δικαιολογητικού για καινούργια φορτηγά οχήματα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 8412

      • 8 Ξένη άδεια κυκλοφορίας. Άδεια κυκλοφορίας

       Ξένη άδεια κυκλοφορίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για τα μεταχειρισμένα φορτηγά οχήματα κλειστών χώρων υποβάλλεται η ξένη άδεια κυκλοφορίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9039

      • 9 Επικυρωμένο αντίγραφο της ξένης άδειας κυκλοφορίας από το Τελωνείο. Άδεια κυκλοφορίας

       Επικυρωμένο αντίγραφο της ξένης άδειας κυκλοφορίας από το Τελωνείο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Για τα μεταχειρισμένα φορτηγά οχήματα κλειστών χώρων υποβάλλεται εναλλακτικά του 9ου δικαιολογητικού επικυρωμένο αντίγραφο της ξένης άδειας κυκλοφορίας από το Τελωνείο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 8

       Ναι 9039

      • 10 Απαιτήσεις των διατάξεων του π.δ. 104/99 Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Απαιτήσεις των διατάξεων του π.δ. 104/99

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Τα οχήματα μεταφοράς επικινδύνων υλικών πέραν των προαναφερομένων δικαιολογητικών θα πρέπει να πληρούν και τις απαιτήσεις των διατάξεων του π.δ. 104/99 όπως αυτό τροποποιημένο ισχύει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Τεχνικές

       Όχι 9102

      • Υπουργική Απόφαση 76389/3344/00 2001 254 Β

       Περιγραφή Περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων για την κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κλ.π.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010200254

      • 1 Παραλαβή αιτήσεως και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση αιτήματος σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έλεγχο του φακέλου ώστε να διαπιστωθεί η ικανοποίηση των απαιτήσεων της ΥΑ 76389/3344/00 (Β254/2001).

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη σχεδίου πιστοποιητικού έγκρισης τύπου οχήματος       Όχι Όχι


      • 6 Ιεραρχική υπογραφή σχεδίου πιστοποιητικού έγκρισης τύπου οχήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 7 Πρωτοκόλληση σχεδίου πιστοποιητικού έγκρισης τύπου οχήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 8 Αποστολή αρχείων στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.