Έκδοση Απόφασης Εισόδου Αλλοδαπού στη Χώρα, παρά την Ύπαρξη Απαγορευτικού Λόγου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση177c6fde-e606-4239-b3fe-ba863b0a85dd 185666 Adoption of a Decision concerning the Entry of Aliens into the Country, despite the Existence of a Prohibitory Ground

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αστυνομικά Τμήματα, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ/Α.Ε.Α.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης Εισόδου Αλλοδαπού στη Χώρα, με την οποία επιτρέπεται η είσοδος αλλοδαπού στη χώρα μας, παρά την ύπαρξη απαγορευτικού λόγου, εφόσον τούτο επιβάλλεται για σπουδαίους λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή διευκόλυνσης κίνησης ελληνικού πλοίου, η οποία δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί με άλλο τρόπο. Απευθύνεται σε αλλοδαπούς υπηκόους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ/Α.Ε.Α.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Ως προς τα καταστήματα παροχής, πρόκειται για τις Αστυνομικές Υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες με καθήκοντα διενέργειας διαβατηριακών ελέγχων στα συνοριακά σημεία διέλευσης της χώρας

Τελευταία ενημέρωση

16/02/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ο αλλοδαπός για τον οποίο υφίσταται απαγορευτικός λόγος εισόδου στη Χώρα υποβάλλει τη σχετική του αίτηση, αναφέροντας τον σοβαρό λόγο που αιτείται την έγκριση εισόδου του στη Χώρα.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Απόφασης Εισόδου Αλλοδαπού στη Χώρα, παρά την Ύπαρξη Απαγορευτικού Λόγου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής
       D1, D4

       ,


      • 1 Υπηκοότητας Ο ενδιαφερόμενος να είναι Αλλοδαπός Υπήκοος

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Να συντρέχει στο πρόσωπο του αιτούντα λόγος απαγόρευσης εισόδου στη χώρα

       Όχι Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Άρ. 1, παρ. ΙΒ’ ΓΔΟΥΕΣ/1/2/485 2020 1362 Β

       Περιγραφή Η έκδοση απόφασης με την οποία επιτρέπεται η είσοδος αλλοδαπού στη χώρα, παρά την ύπαρξη απαγορευτικού λόγου, εφόσον τούτο επιβάλλεται για σπουδαίους λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή διευκόλυνσης κίνησης ελληνικού πλοίου, η οποία δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί με άλλο τρόπο (άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 4251/2014, Α΄ 80). Με εν λόγω ΚΥΑ μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα στον Διευθυντή της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200201362

      • Νόμος Αρ. 4 παρ. 4 4251 2014 80 Α

       Περιγραφή Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μπορεί, με απόφασή του, να επιτρέπει στις ελεγχόμενες μεθοριακές διαβάσεις και στα προσωρινά σημεία διέλευσης προσώπων την είσοδο πολίτη τρίτης χώρας, παρά την ύπαρξη απαγορευτικού λόγου της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον τούτο επιβάλλεται για σπουδαίους λόγους δημόσιου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή διευκόλυνσης κίνησης ελληνικού πλοίου, η οποία δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί με άλλο τρόπο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100080

      • 1 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με την άφιξη του αλλοδαπού στο συνοριακό σημείο διέλευσης και τη διαπίστωση ότι στο πρόσωπό του συντρέχει απαγορευτικός λόγος για την είσοδο του στη χώρα, ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετικό αίτημα στην κατά τόπο αστυνομική αρχή που είναι η αρμόδια για τη διενέργεια διαβατηριακού ελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση της αίτησης αλλοδαπού πολίτη στην αρμόδια Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διαβίβαση της αίτησης στη Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων/Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Απόφασης της αρμόδιας Διεύθυνσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται σχετική απόφαση αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματος

       Όχι Όχι


      • 4 Αποδοχή εισόδου του αλλοδαπού στη Χώρα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επιτρέπεται η είσοδος και τίθεται σφραγίδα εισόδου στο ταξιδιωτικό έγγραφο του ενδιαφερομένου

       Ναι Όχι


      • 5 Απόρριψη αιτήματος εισόδου στη Χώρα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απορρίπτεται το αίτημα και επιβάλλεται άρνηση εισόδου στον ενδιαφερόμενο

       Ναι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.