Έκδοση Εθνικής μεμονωμένης έγκρισης των κατηγοριών οχημάτων Μ-Ν-Ο του Κανονισμού (ΕΕ) 858/2018

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση52af08d9-7433-409e-9af6-b24f47a66ab7 168860

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

9 + (
1
)

Κόστος

100 €

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εθνικής μεμονωμένης έγκρισης των κατηγοριών οχημάτων Μ-Ν-Ο του Κανονισμού (ΕΕ) 858/2018, σύμφωνα με την οποία η Αρχή έγκρισης πιστοποιεί ότι ένα συγκεκριμένο όχημα, συμμορφώνεται με τις σχετικές εναλλακτικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις, τις οποίες έχει επιβάλει για τον σκοπό αυτό, ώστε να επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν σε δημόσιες οδούς. Απευθύνεται σε πολίτες και σε νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ34)


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση που υποβάλλεται στην Τεχνική Υπηρεσία, και αυτή με την σειρά της στην Αρχή Έγκρισης, για την έναρξη διαδικασίας έγκρισης σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος IX της Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ. 54795/2971/20

Σημειώσεις

Η Τεχνική Υπηρεσία υποβάλλει στη Δ.Τ.Ο. δήλωση έναρξης της διαδικασίας έγκρισης επισυνάπτοντας την αίτηση . Η ημερομηνία εισαγωγής της ανωτέρω δήλωσης στη Δ.Τ.Ο. λογίζεται ως η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας. Η Τεχνική Υπηρεσία ενημερώνει τη Δ.Τ.Ο. το συντομότερο δυνατό, σχετικά με την τοποθεσία, τη μέρα και την ώρα που πρόκειται να διεξαχθούν οι επιθεωρήσεις, καθώς και το όνομα του επιθεωρητή που θα τις διεξάγει.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Εθνικής μεμονωμένης έγκρισης των κατηγοριών οχημάτων Μ-Ν-Ο του Κανονισμού (ΕΕ) 858/2018


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Τεχνικές Κάθε συγκεκριμένο όχημα πρέπει να συμμορφώνεται με τις σχετικές εναλλακτικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις τις οποίες έχει επιβάλει η Αρχή έγκρισης.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Συνολική καθυστέρηση στη χορήγηση της έγκρισης που υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, και για την οποία ευθύνεται ο αιτών, έχει αποτέλεσμα την ακύρωση και αρχειοθέτηση της αίτησης και την υποχρέωση του κατασκευαστή για υποβολή νέας αίτησης.

       Όχι Όχι

      • 1 Οχήματα κατηγορίας M1,N1,Ο1,Ο2 100 €

       Κωδικός e-παραβόλου 2823

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Οχήματα κατηγορίας Μ2,Μ3,Ν2,Ν3,Ο3,Ο4 160 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1 Άδεια λειτουργίας και λοιπά δικαιολογητικά του κατασκευαστή Άδεια λειτουργίας

       Άδεια λειτουργίας και λοιπά δικαιολογητικά του κατασκευαστή

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.yme.gr/metafores/texnologia-oximaton/egkriseis-oximaton-2007-46ek

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Άδεια λειτουργίας και λοιπά δικαιολογητικά του κατασκευαστή σύμφωνα με το σημείο 1.3 του παραρτήματος III της Κ.Υ.Α με αριθμ. οικ. 54795/2971/20

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1032

      • 2 Πρακτικό ελέγχου / επιθεώρησης Πρακτικό

       Πρακτικό ελέγχου / επιθεώρησης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.yme.gr/metafores/texnologia-oximaton/egkriseis-oximaton-2007-46ek

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το πρακτικό ελέγχου / επιθεώρησης σύμφωνα με το σημείο 3.1 του παραρτήματος III της Κ.Υ.Α με αριθμ. οικ. 54795/2971/20.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 3 Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο πρακτικό ελέγχου / επιθεώρησης και η δήλωση στοιχείων του παραρτήματος Χ της Κ.Υ.Α με αριθμ. οικ. 54795/2971/20. Άλλο

       Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο πρακτικό ελέγχου / επιθεώρησης και η δήλωση στοιχείων του παραρτήματος Χ της Κ.Υ.Α με αριθμ. οικ. 54795/2971/20.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.yme.gr/metafores/texnologia-oximaton/egkriseis-oximaton-2007-46ek

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο πρακτικό ελέγχου / επιθεώρησης σύμφωνα με το σημείο 3.1 του παραρτήματος III της Κ.Υ.Α με αριθμ. οικ. 54795/2971/20, και η δήλωση στοιχείων του παραρτήματος Χ της Κ.Υ.Α με αριθμ. οικ. 54795/2971/20 (Έντυπο για συμπλήρωση στοιχείων άδειας κυκλοφορίας).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • 4 Δελτίο πληροφοριών Δελτίο

       Δελτίο πληροφοριών

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.yme.gr/metafores/texnologia-oximaton/egkriseis-oximaton-2007-46ek

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Δελτίο πληροφοριών και λοιπά αναφερόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το σημείο 1.2 του παραρτήματος III της Κ.Υ.Α με αριθμ. οικ. 54795/2971/20, θεωρημένα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3201

      • 5 Πιστοποιητικό συμμόρφωσης Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό συμμόρφωσης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.yme.gr/metafores/texnologia-oximaton/egkriseis-oximaton-2007-46ek

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αντίγραφο του πιστοποιητικού συμμόρφωσης του βασικού οχήματος (προηγούμενα στάδια έγκρισης), στην περίπτωση έγκρισης ολοκληρωμένων οχημάτων, σύμφωνα με το σημείο 3.3 του παραρτήματος III της Κ.Υ.Α με αριθμ. οικ. 54795/2971/20.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Ειδικό τέλος (παράβολο) Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Ειδικό τέλος (παράβολο)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.yme.gr/metafores/texnologia-oximaton/egkriseis-oximaton-2007-46ek

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αποδεικτικό καταβολής από τον ενδιαφερόμενο του ηλεκτρονικού ειδικού τέλους για την έκδοση της έγκρισης σύμφωνα με το σημείο 3.4 του παραρτήματος III της Κ.Υ.Α με αριθμ. οικ. 54795/2971/20.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 7 Ηλεκτρονικό αρχείο (excel) Τεχνικά χαρακτηριστικά

       Ηλεκτρονικό αρχείο (excel)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.yme.gr/metafores/texnologia-oximaton/mixanografiko-systima-egkriseon-typou-tao

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από την Τεχνική Υπηρεσία υποβάλλεται στην εγκριτική αρχή ηλεκτρονικό αρχείο λογιστικών φύλλων (τύπου excel) με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος όπως προβλέπεται από τις αρ. 56031/2989/04, 42298/2735/06 και 11510/919/07 εγκυκλίους όπως κάθε φορά ισχύουν. Το αρχείο καθώς και οι οδηγίες συμπλήρωσης μπορούν να ανακτηθούν από την ιστοσελίδα https://www.yme.gr/metafores/texnologia-oximaton/mixanografiko-systima-egkriseon-typou-tao του ΥΠ.Υ.ΜΕ., ανάλογα με την κατηγορία των οχημάτων

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6022

      • 8 Έγκριση Τύπου ή Δελτίο Κοινοποίησης προηγούμενου/ων σταδίου/ων Έγκριση τύπου

       Έγκριση Τύπου ή Δελτίο Κοινοποίησης προηγούμενου/ων σταδίου/ων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έγκριση Τύπου ή Δελτίο Κοινοποίησης προηγούμενου/ων σταδίου/ων σε περίπτωση ολοκληρωμένου οχήματος

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8918

      • 9 Υπολογισμός της κατανομής της μάζας Άλλο

       Υπολογισμός της κατανομής της μάζας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Θεωρημένος υπολογισμός της κατανομής της μάζας για οχήματα με αμάξωμα θα κατατίθεται μαζί με το δελτίο πληροφοριών και θα περιλαμβάνει σχεδιάγραμμα με πλάγια απεικόνιση (όψη) του οχήματος, στην περίπτωση οχήματος κατηγορίας Μ θα απεικονίζονται και οι θέσεις επιβατών και πληρώματος, και θα σημειώνονται η θέση εφαρμογής και οι κατανομές των μαζών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, του αντίστοιχου με την κατηγορία του οχήματος Μέρους, του παραρτήματος Ι του κανονισμού 1230/2012ΕΕ και θα επαληθεύονται οι σχετικές απαιτήσεις της αυτής παραγράφου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • 10 Σχέδιο οχήματος Σχέδιο οχήματος

       Σχέδιο οχήματος


       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε σχέδιο με πλάγια και οπίσθια απεικόνιση (όψη) του οχήματος θα σημειώνονται οι κύριες διαστάσεις του και θα κατατίθεται θεωρημένο μαζί με το Δελτίο Πληροφοριών.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7873

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 54795 2971 2020 5946 Β

       Περιγραφή ΚΥΑ με αριθμ. οικ. 54795/2971/2020: Καθορισμός διαδικασιών για την έκδοση έγκρισης τύπου ΕΕ μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200205946

      • Κανονισμός 858 2018

       Περιγραφή Κανονισμός (ΕΕ) 2018/858: Για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 και για την κατάργηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

       Νομικές παραπομπές https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0858&from=BG

      • 1 Υποβολή αιτήσεως

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση αιτήματος σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος πληρότητας φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη σχεδίου πιστοποιητικού εθνικής επιμέρους έγκρισης οχήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 6 Ιεραρχική υπογραφή σχεδίου πιστοποιητικού εθνικής επιμέρους έγκρισης οχήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 7 Πρωτοκόλληση σχεδίου πιστοποιητικού εθνικής επιμέρους έγκρισης οχήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 8 Δημιουργία ψηφιακού ακριβούς αντιγράφου πιστοποιητικού εθνικής επιμέρους έγκρισης οχήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 9 Ανάρτηση αρχείου EXCEL και ψηφιακού ακριβούς αντιγράφου πιστοποιητικού Εθνικής επιμέρους έγκρισης οχήματος στο τεχνικό αρχείο οχημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 10 Ανάκτηση αρχείων από το τεχνικό αρχείο οχημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 11 Αποστολή αρχείων στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.