Έκδοση Πιστοποιητικών Εργαστηριακών Αναλύσεων Σπόρων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση00458548-c512-4e80-b77e-749072a39236 871900

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Σταθμοί ελέγχου αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού και σπόρων (ΣΕΑΠΥΣ)., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

25 ημέρες

Περιγραφή

Η εν λόγω διαδικασία αφορά τον εργαστηριακό έλεγχο σπόρων σποράς ως προς την Καθαρότητα, Προσδιορισμό Άλλων Ειδών και Βλαστική Ικανότητα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Σταθμοί ελέγχου αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού και σπόρων (ΣΕΑΠΥΣ).


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Διαβιβαστικό από ΤΑΑΕ με θέμα: Αποστολή δειγμάτων σπόρων για εργαστηριακές εξετάσεις και πρακτικό δειγματοληψίας με τα στοιχεία των δειγμάτων (αρ σπορομερίδας, είδος, ποικιλία κλπ.)

Σημειώσεις

Σε σπάνιες περιπτώσεις, κατατίθεται αίτηση και από ιδιώτη για εργαστηριακή ανάλυση του αποσταλθέντου δείγματος. Τα δείγματα μαζί με διαβιβαστικο και πρακτικό δειγματοληψίας σε περίπτωση κατάθεσης από τα ΤΑΕΕ όταν διενεργηθεί από αυτά η δειγματοληψια κατατίθενται στο Σταθμό συνήθως ταχυδρομικά οπότε έχουν αιτήματα από τις σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις να διενεργηθεί δειγματοληψία. Όταν κατατίθεται αίτηση από ιδιώτες είτε δια ζώσης ή ταχυδρομικά απαιτείται πληρωμή e-paravolo και το αποτέλεσμα που θα βγει θα αφορά μόνο το δείγμα που εστάλη και όχι όλη τη σπορομερίδα όπως στην περιπτωση δειγματοληψίας από τα ΤΑΑΕ (Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων των διαφόρων Νομών της χώρας).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση αποτελεσμάτων δοκιμής σπόρων προς σπορά, σε συνεργασία με τα ΤΑΑΕ του ΥΠΑΑΤ

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Πιστοποιητικών Εργαστηριακών Αναλύσεων Σπόρων

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Τεχνικές Οι σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις συνεργάζονται με τα ΤΑΑΕ(Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων των Νομών) για να διενεργηθεί η ζητούμενη από αυτές δειγματοληψία σπόρων και να αποσταλούν τα δείγματα στον ΣΕΑΠΥΣ (Σταθμό Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Σπόρων). Σε λίγες περιπτώσεις γίνεται εντυπη αίτηση από ιδιώτη (παραγωγό η σποροπαραγωγική επιχείρηση) να διενεργηθεί εργαστηριακή ανάλυση αποσταλθέντου δείγματος σπόρων και έκδοση αποτελεσμάτων εργαστηριακής ανάλυσης (καθαρότητα, Προσδιορισμού άλλων ειδών, βλαστικότητα) οσον αφορά το συγκεκριμένο δείγμα.). Σε αυτή την περίπτωση πληρώνεται e-paravolo από τον ιδιώτη για τις αναλύσεις που ζητάει.

       Όχι Όχι

      • 1 Ελεγχος ειδικής καθαρότητας Σιτηρών 15€/Δείγμα 15 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1929

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Ελεγχος Βλαστικότητας Σιτηρών 26€/Δείγμα 26 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1930

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 3 Ελεγχος άλλων ειδών σε δείγμα Ορισμένου Βάρους Σιτηρών 20€/Δείγμα 20 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1931

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 4 Ελεγχος ειδ. καθ/τας Κτην/κά & Αγρωστώδη 19,50€/Δείγμα 19 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1932

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 5 Ελεγχος Βλαστ/τας Κτην/κά & Αγρωστώδη 26€/Δείγμα 26 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1933

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 6 Ελεγχος άλλων ειδών Ορισμ.Βάρους Κτην/κά & Αγρωστώδη 30€/Δείγμα 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1934

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)


       Ναι

      • 1

      • 7 Ελεγ. ειδ. καθαρ/τας Ψυχανθή Λεπτόσπερμα 18,75€/Δείγμα 18 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1935

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 8 Ελεγ. Βλαστικότητας Ψυχανθή Λεπτόσπερμα 26€/Δείγμα 26 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1936

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 9 Ελεγχος άλλων ειδών Ορισμένου Βάρους Ψυχανθή Λεπτόσπερμα 26€/Δείγμα 26 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1937

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 10 Ελεγ. ειδ. καθ/τας Ψυχανθή Χοντρόσπερμα 15€/Δείγμα 15 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1938

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 11 Ελεγ. Βλαστικότητας Ψυχανθή Χοντρόσπερμα 26€/Δείγμα 26 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1939

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 12 Ελεγχος άλλων ειδών ορισμένου βάρους ψυχανθή χοντρόσπερμα 20€/δείγμα 20 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1940

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 13 Ελεγχος ειδ. καθ/τας ελ.-κλωστ. εκτός Brassica spp. και Sinapis spp.15€/δείγμα 15 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1941

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 14 Ελεγχος βλαστ. ελαιούχα-κλωστικά εκτός Brassica spp. και Sinapis spp. 26€/δείγμ 26 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1942

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 15 Ελεγχος άλλων ειδών ελαιούχα-κλωστικά εκτός Brassica spp. και Sinapis spp. 20€/ 20 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1943

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 16 Ελεγχος ειδικής καθαρότητας Brassica spp & Sinapis spp 21€/δείγμα 21 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1944

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 17 Ελεγχος βλαστ/τας Brassica spp & Sinapis spp 26€/δείγμα 26 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1945

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 18 Ελεγχος άλλων ειδών Brassica spp. και Sinapis spp 30€/δείγμα 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1946

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 19 Ελεγ. ειδ.καθ/τας κηπευτικά λεπτόσπερμα 18,75€/δείγμα 18 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1947

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 20 Ελεγ. βλαστ/τας κηπευτικά λεπτόσπερμα 26€/δείγμα 26 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1948

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 21 Ελεγ. άλλων ειδών ορισμένου βάρους κηπευτικά λεπτόσπερμα 26€/δείγμα 26 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1949

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 22 Ελεγ. ειδ. καθ/τας κηπ/κά χονδρόσπερμα 15€/δείγμα 15 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1950

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 23 Ελεγ. βλαστ/τας κηπευτικά χονδρόσπερμα 26€/δείγμα 26 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1951

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 24 Ελεγχος άλλων ειδών ορισμένου βάρους κηπευτικά χονδρόσπερμα 20€/δείγμα 20 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1952

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 25 Ελεγχος ειδικής καθαρότητας τεύτλα 15€/δείγμα 15 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1953

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 26 Ελεγχος βλαστικότητας τεύτλα 26€/δείγμα 26 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1954

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 27 Ελεγ. ειδών σε δείγμα ορισμ. βαρ τεύτλα 20€/δείγμα 20 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1955

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 28 Ελεγχος ειδικής καθαρότητας καπνός 40€/δείγμα 40 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1956

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 29 Ελεγχος βλαστικότητας καπνός 26€/δείγμα 26 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1957

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 30 Ελεγχος σε δείγμα ορισμ. βάρους καπνός 110€/δείγμα 110 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1958

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 31 Ελεγχος ειδικής καθαρότητας μίγματα 75€/δείγμα 75 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1959

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 32 Ελεγχος βλαστικότητας μίγματα άθρ/σμα τιμών επί μέρους ειδών 0 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1960

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 33 Ελεγχος άλλων ειδών σε μίγματα 0 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1961

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 34 Ελεγχος ειδ. καθαρότητας λοιπών ειδών 15€/δείγμα 15 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1962

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 35 Ελεγχος βλαστικότητας λοιπών ειδών 26€/δείγμα 26 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1963

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 36 Ελεγχος άλλων ειδών σε δείγμα ορισμένου βάρους-λοιπά είδη 20€/δείγμα 20 €

       Κωδικός e-παραβόλου 1964

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Ναι

      • 1

      • 1 Πρακτικό δειγματοληψίας από τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ) των Νομών της χώρας Πρακτικό

       Πρακτικό δειγματοληψίας από τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ) των Νομών της χώρας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 8360

      • 2 Δείγμα σπόρων Δείγμα

       Δείγμα σπόρων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4999

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 225020 2003 492 Β

       Περιγραφή Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και ΠΙστοποίησης σπόρων δημητριακών προς σπορά

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030200492

       ΑΔΑ file:///C:/Users/user/Downloads/FEK-2003-Tefxos%20B-00492-downloaded%20-18_07_2022.pdf

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 250744 2003 861 Β

       Περιγραφή Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά φυτών κτηνοτροφικών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030200861

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 225021 2003 478 Β

       Περιγραφή Τεχνικός Κανον. Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030200478

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 236989 2003 705 Β

       Περιγραφή Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών Ελέγχου & Πιστοποίησης Σπόρων Κηπευτικών προς σπορά

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030200705

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 225018 2003 493 Β

       Περιγραφή Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου & Πιστοποίησης Σπόρων Τεύτλων προς Σπορά

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030200493

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 224961 2003 369 Β

       Περιγραφή Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά καπνού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030200369

      • Νόμος 1564 1985 164 Α

       Περιγραφή Οργάνωση Παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19850100164

      • 1 Εκκίνηση Διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Αίτηση ιδιώτη για ανάλυση αποσταλλέντος δείγματος προς τον ΣΕΑΥΠΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση προς τον ΣΕΑΠΥΣ (Σταθμό Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Σπόρων) δύναται να κατατεθεί σε όλη τη διάρκεια του έτους.

       Ναι Όχι


      • 3 Διαβιβαστικό από ΤΑΕΕ προς τον ΣΕΑΥΠΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που αποστέλλονται τα δείγματα από τα ΤΑΕΕ, κατόπιν κατάθεσής τους από τους επιχειρηματίες, κατίθενται σχετικά διαβιβαστικά υπηρεσιακά έγγραφα, και όχι αίτηση ιδιώτη, προς τον ΣΕΑΠΥΣ (Σταθμό Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Σπόρων) .

       Ναι Όχι


      • 4 Παραλαβή δειγμάτων, τεχνικός και διοικητικός έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Σταθμού Ελέγχου Αγενούς Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Σπόρων ανοίγει τα παραληφθεντα δέματα απο τα ΤΑΑΕ, τα οποία περιλαμβάνουν τα συνοδευτικά έγγραφα, γίνεται έλεγχος και χορηγείται αριθμός πρωτοκόλου. Αντίστοιχα, παραλαμβάνεται, σε περίπτωση ιδιώτη, η αίτηση και το δείγμα που έχει κατατεθεί.

       Όχι Όχι


      • 5 Καταχώρηση στη βάση δεδομένων και κωδικοποίηση των δειγμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 6 Εργαστηριακή ανάλυση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή ο χρόνος υλοποίησης εξαρτάται από το φυτικό είδος και το είδος της ανάλυσης, της προμεταχείρισης, καθώς και τυχόν επανάληψη της λόγω διφορούμενου αποτελέσματος. Σε περίπτωση επείγοντος ο χρόνος διεκπεραίωσης κυμαίνεται σε 5-10 ημέρες.

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση αποτελεσμάτων εργαστηριακών αναλύσεων σπόρων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή τα αποτελέσματα καθαρότητας, προσδιορισμού άλλων ειδών, βλαστικής ικανότητες καταγράφονται σε έντυπα μπλοκ και μεταφέρονται σε πληροφοριακο σύστημα access και κατόπιν εκδιδονται έντυπα αποτελέσματα που αποστέλλονται στα αρμόδια ΤΑΑΕ ή στον ιδιώτη με e-mail.

       Σημειώσεις Γίνεται πιστοποίηση των δειγμάτων ότι είναι ικανά να χρησιμοποιηθούν για σποροπαραγωγή.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.