Έκδοση Προσωρινής άδειας οδήγησης είτε έλεγχος εγκυρότητας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση61fe6425-af1e-4960-8776-fbcfd5e633d2 755268 Issue of a temporary driving licence or check of the validity of it

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

4 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ηλεκτρονική έκδοση προσωρινής άδειας οδήγησης ή στην πραγματοποίηση ελέγχου για την εγκυρότητά της. Δικαιούχοι προσωρινής άδειας οδήγησης είναι όσοι εξετάζονται επιτυχώς σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς (επιτυχής πρακτική εξέταση) για αρχική χορήγηση ή επέκταση σε άλλη κατηγορία άδειας οδήγησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Δ30)


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

6 μήνες

Παρατηρήσεις

Αρμόδια όργανα ελέγχου για την ύπαρξη, εγκυρότητα και γνησιότητα της προσωρινής άδειας οδήγησης είναι τα αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων για την οδική κυκλοφορία ελεγκτικά όργανα. Για τη διενέργεια του ελέγχου, τα αρμόδια όργανα αποκτούν δικαιώματα εξουσιοδοτημένου χρήστη στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Για τον έλεγχο εγκυρότητας χρειάζεται: είτε ο σύνδεσμος επιβεβαίωσης της προσωρινής άδειας είτε ο κωδικός επιβεβαίωσης είτε το QR code

Η ημερομηνία λήξης της ισχύος της προσωρινής άδειας οδήγησης είναι έξι (6) μήνες μετά την επιτυχή δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Έκδοσης Προσωρινής άδειας οδήγησης

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται με την είσοδο στον ιστότοπο: https://drivers.services.gov.gr/login/

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προσωρινή άδεια οδήγησης

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση προσωρινής άδειας οδήγησης ή έλεγχος εγκυρότητάς της


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο αδειών οδήγησης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       C2

       ,,


      • 1 Επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις Ολοκλήρωση με επιτυχία της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, για αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης ή για επέκταση άδειας οδήγησης σε άλλη κατηγορία όπως αυτή καταχωρείται από τον εξεταστή και τηρείται στο Μηχανογραφικό Σύστημα Καταγραφής Αποτελεσμάτων των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς (ΜΗΣΚΑ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με βάση το Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης, καθώς και το Πρακτικό Δοκιμασίας Προσόντων και Συμπεριφοράς.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

       Όχι Όχι

      • Υπουργική Απόφαση A3/οικ.16110/1967 2020 952 Β

       Περιγραφή Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων για τη χορήγηση της προσωρινής άδειας οδήγησης των άρθρων 42 έως 47 του ν. 4663/2020 (Α’ 30), των προδιαγραφών του εντύπου, των αναγραφόμενων στο έντυπο πληροφοριών και της διαδικασίας χορήγησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200200952

      • Νόμος 42-47 4663 2020 30 Α

       Περιγραφή Ίδρυση λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις. Ρυθμίσεις για την προσωρινή άδεια οδήγησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100030

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ30/Α3/190875 2022 3148 Β

       Περιγραφή Αναπροσαρμογή του χρονικού διαστήματος μέγιστης δυνατής ισχύος των προσωρινών αδειών οδήγησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220203148

       ΑΔΑ ΨΞΛΝ465ΧΘΞ-05Ι

      • 1 Είσοδος στην Υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr


       Σύνδεσμος https://gov.gr

       Περιγραφή Μπαίνουμε στην ιστοσελίδα του Gov.gr, στην ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα - Μετακινήσεις - Άδειες Οδήγησης - Προσωρινή Άδεια Οδήγησης

       Όχι Όχι


      • 2 Ταυτοποίηση/Αυθεντικοποίηση χρήστη μέσω ΓΓΠΣ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://drivers.services.gov.gr/login/?next=/issued/

       Περιγραφή Ταυτοποίηση χρήστη μέσω ΓΓΠΣ μέσω της εισαγωγής των προσωπικών κωδικών taxisnet

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Προσωρινής Άδειας Οδήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Περιγραφή Έκδοση της Προσωρινής Άδειας Οδήγησης

       Ναι Ναι


      • 4 Μη διαθέσιμη Προσωρινή άδεια οδήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr


       Περιγραφή Στη περίπτωση που δεν εμφανίζεται η προσωρινή άδεια οδήγησης τρεις (3) ημέρες μετά την επιτυχή του δοκιμασία ο πολίτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. στην όποια είχε αιτηθεί τη σχετική διαδικασία.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.