Έκδοση αποτελεσμάτων δοκιμής για την ανίχνευση προσμίξεων Γενετικών Τροποποιήσεων σε σπόρους σποράς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση45b524d5-ccf0-494d-9668-5978ffcfbf4b 531795

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αναφερόμενος φορέας, Διεύθυνση πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και φυτογενετικών πόρων - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  25
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στον εργαστηριακό (μοριακό) έλεγχο σπόρων σποράς αραβοσίτου, βάμβακος, ελαιοκράμβης, βιομηχανικής τομάτας, σόγιας και τεύτλων για την ανίχνευση προσμίξεων γενετικών τροποποιήσεων. Ο εργαστηριακός έλεγχος πραγματοποιείται σε δείγματα σπορομερίδων που λαμβάνονται από τα αρμόδια Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων διαβιβάζονται στο Τμήμα Φυτογενετικών Πόρων και Προϊόντων Βιοτεχνολογίας της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών & Φυτογενετικών Πόρων. Η διαδικασία απευθύνεται σε πολίτες.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Έλεγχος προσμίξεων γενετικά τροποποιημένων σπόρων σε σπόρους συμβατικών ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Συνέχεια άλλης διαδικασίας

        Τρόπος υποβολής

        Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Αμφιστρεφής


       • Υπουργική Απόφαση 3 1224/37627 2016 953 Β

        Περιγραφή Με την παρούσα απόφαση ρυθμίζεται ο τρόπος απόκτησης, μέσω άλλων Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών από φυσικά και νομικά πρόσωπα, για φύτευση ή σπορά των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων (για ιδία χρήση). Στο άρθρο 3 της παρούσας, προβλέπεται η διενέργεια επίσημων ελέγχων, σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς τεχνικούς κανονισμούς ελέγχου και πιστοποίησης καθώς και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού. Στον ισχύοντα τεχνικό κανονισμό 332657/2001 (ΦΕΚ 176/Β/21-02-2001) προβλέπεται η εργαστηριακή εξέταση του πολλαπλασιαστικού υλικού, για την ανίχνευση σε αυτό γενετικών τροποποιήσεων.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/pdfimageSummaryviewer.html?args=sppFfdN7IQP5 cc--m0e1yFkFQkSI6PHNjR9XH9oRvy8rzSZFxgk-aO-Ic5ae5CykAYi3ORfmapIRPg1jhNvDLid0KJ4FstW4kicnjz 3u5MoFXpEKrZ6c77k1-A9Eyz7vqZ2xJ5 DajnTqIieE8U-Hahj0PdHusR5Cc2P2zYFVtGnOriV846Q..

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 332657 2001 176 Β

        Περιγραφή Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι για την πιστοποίηση και εμπορία σπόρων σποράς συμβατικών ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτών ως προς την παρουσία προσμίξεων γενετικά τροποποιημένων σπόρων. Σύμφωνα με αυτή προβλέπεται η διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων σε δείγματα σπορομερίδων προς πιστοποίηση ή εμπορία, για την ανίχνευση γενετικών τροποποιήσεων.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/pdfimageSummaryviewer.html?args=sppFfdN7IQP5 cc--m0e1yWPQb5J6256NoeinirM8iu8rzSZFxgk-coBkHfsZ0UukAYi3ORfmaruPpX8ezBSEh8 VF 296K14kicnjz 3u5MoFXpEKrZ6c77k1-A9Eyz7vqZ2xJ5 DaFx2VgDpwRRW92JkcfebnJGQ 8uNcEoflgGUXy5AzrCg..

       • 1 Διοικητικός και τεχνικός έλεγχος των αποστελλόμενων δειγμάτων για εργαστηριακή ανάλυση.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Όχι Όχι


       • 2 Απόρριψη του δείγματος - Ενημέρωση αρμόδιου Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων για την επαναποστολή νέου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Ναι Ναι


       • 3 Εργαστηρική ανάλυση των αποστελλόμενων δειγμάτων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Σημειώσεις Ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργαστηριακής ανάλυσης εξαρτάται, εκτός του φόρτου εργασίας, και από το αν απαιτείται επανάληψη της ανάλυση,ς λόγω διφορούμενων αποτελεσμάτων.

        Ναι Όχι


       • 4 Έκδοση αποτελεσμάτων με μορφή Έκθεσης Δοκιμής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


        Όχι Όχι


       • 5 Αποστολή της Έκθεσης Δοκιμής στο Τμήμα Φυτογενετικών Πόρων και Προϊόντων Βιοτεχνολογίας της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών & Φυτογενετικών Πόρων.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.