Έκδοση αποτελεσμάτων δοκιμής για την ανίχνευση προσμίξεων Γενετικών Τροποποιήσεων σε σπόρους σποράς

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση45b524d5-ccf0-494d-9668-5978ffcfbf4b 531795

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

25 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στον εργαστηριακό (μοριακό) έλεγχο σπόρων σποράς αραβοσίτου, βάμβακος, ελαιοκράμβης, βιομηχανικής τομάτας, σόγιας και τεύτλων για την ανίχνευση προσμίξεων γενετικών τροποποιήσεων. Ο εργαστηριακός έλεγχος πραγματοποιείται σε δείγματα σπορομερίδων που λαμβάνονται από τα αρμόδια Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων διαβιβάζονται στο Τμήμα Φυτογενετικών Πόρων και Προϊόντων Βιοτεχνολογίας της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών & Φυτογενετικών Πόρων. Η διαδικασία απευθύνεται σε πολίτες.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

27/10/2023

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έλεγχος προσμίξεων γενετικά τροποποιημένων σπόρων σε σπόρους συμβατικών ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,


      • Υπουργική Απόφαση 3 1224/37627 2016 953 Β

       Περιγραφή Με την παρούσα απόφαση ρυθμίζεται ο τρόπος απόκτησης, μέσω άλλων Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών από φυσικά και νομικά πρόσωπα, για φύτευση ή σπορά των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων (για ιδία χρήση). Στο άρθρο 3 της παρούσας, προβλέπεται η διενέργεια επίσημων ελέγχων, σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς τεχνικούς κανονισμούς ελέγχου και πιστοποίησης καθώς και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού. Στον ισχύοντα τεχνικό κανονισμό 332657/2001 (ΦΕΚ 176/Β/21-02-2001) προβλέπεται η εργαστηριακή εξέταση του πολλαπλασιαστικού υλικού, για την ανίχνευση σε αυτό γενετικών τροποποιήσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160200953

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 332657 2001 176 Β

       Περιγραφή Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι για την πιστοποίηση και εμπορία σπόρων σποράς συμβατικών ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτών ως προς την παρουσία προσμίξεων γενετικά τροποποιημένων σπόρων. Σύμφωνα με αυτή προβλέπεται η διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων σε δείγματα σπορομερίδων προς πιστοποίηση ή εμπορία, για την ανίχνευση γενετικών τροποποιήσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010200176

      • 1 Διοικητικός και τεχνικός έλεγχος των αποστελλόμενων δειγμάτων για εργαστηριακή ανάλυση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 2 Απόρριψη του δείγματος - Ενημέρωση αρμόδιου Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων για την επαναποστολή νέου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Ναι


      • 3 Εργαστηρική ανάλυση των αποστελλόμενων δειγμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Σημειώσεις Ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργαστηριακής ανάλυσης εξαρτάται, εκτός του φόρτου εργασίας, και από το αν απαιτείται επανάληψη της ανάλυση,ς λόγω διφορούμενων αποτελεσμάτων.

       Ναι Όχι


      • 4 Έκδοση αποτελεσμάτων με μορφή Έκθεσης Δοκιμής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή της Έκθεσης Δοκιμής στο Τμήμα Φυτογενετικών Πόρων και Προϊόντων Βιοτεχνολογίας της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών & Φυτογενετικών Πόρων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.