Έκδοση αποτελεσμάτων μετελέγχου, σε συνεργασία με τα ΤΑΑΕ του ΥΠΑΑΤ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηaa979aa6-f96b-40de-a54a-aa0251d01c5e 177555

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά τις επίσημες εξετάσεις μετελέγχου που διενεργούνται από τo Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη διαπίστωση της ποικιλιακής ταυτότητας και της ποικιλιακής καθαρότητας των σπορομερίδων των καλλιεργούμενων φυτών μεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικών και την τελική έκδοση Έκθεσης με τα αποτελέσματα μετελέγχου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Παρατηρήσεις

Ο μετέλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά κατ’ έτος για όλες τις σπορομερίδες (παρτίδες σπόρων προς σπορά) που αναπολλαπλασιάζονται (αναπαράγονται). Διενεργείται δε δειγματοληπτικά σε ποσοστό που προσδιορίζεται από το Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών για όσες σπορομερίδες προορίζονται για εμπορία και όχι αναπαραγωγή. Η έκθεση μετελέγχου μιας σπορομερίδας ισχύει για το χρονικό διάστημα που υφίσταται (υπάρχει) η σπορομερίδα.

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση αποτελεσμάτων μετελέγχου, σε συνεργασία με τα ΤΑΑΕ του ΥΠΑΑΤ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Αντικείμενο του μετελέγχου είναι ο έλεγχος της ποικιλιακής ταυτότητας και ποικιλιακής καθαρότητας των προς πιστοποίηση σπορομερίδων καθώς και ο έλεγχος όλου του φάσματος των εργασιών των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού και των υπηρεσιών ελέγχου και πιστοποίησης (ΤΑΑΕ). Για αυτό το λόγο διενεργείται στο 100% των σπορομερίδων που προορίζονται για αναπαραγωγή.

       Όχι Όχι

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 21 320703 1987 469 Β

       Περιγραφή Αναφέρεται στο αντικείμενο μετελέγχου των σπορομερίδων των ποικιλιών φυτικών ειδών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19870200469

      • Υπουργική Απόφαση 2568/98853 2016 2987 Β

       Περιγραφή Αναφέρεται στα εξεταζόμενα χαρακτηριστικά και όρια μετελέγχου σπορομερίδων φυτών μεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160202987

      • Υπουργική Απόφαση 3 παρ. 5 258623 2003 1212 Β

       Περιγραφή Αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ οι προθεσμίες για αποστολή δείγματος για μετέλεγχο των σπορομερίδων ποικιλιών φυτών μη εγγεγραμμένων στον Εθνικό κατάλογο

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030201212

      • 1 Κατάθεση στο Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών (Σίνδος - Θεσσαλονίκη) επίσημων δειγμάτων σπορομερίδων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα αρμόδια Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων (ΤΑΑΕ) υποβάλλουν στο Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών (Σίνδος - Θεσσαλονίκη) τα επίσημα δείγματα σπορομερίδων στις ποσότητες και τις προθεσμίες που ορίζονται για κάθε φυτικό είδος.

       Όχι Όχι


      • 2 Προετοιμασία των δειγμάτων σπορομερίδων για σπορά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Σύνταξη πειραματικών σχεδίων των αγρών μετελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 4 Προετοιμασία και σπορά αγρών μετελέγχου στις κατάλληλες ημερομηνίες για το κάθε φυτικό είδος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Εξέταση της ταυτότητας και καθαρότητας των σπορομερίδων της κάθε ποικιλίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εξέταση της ταυτότητας και καθαρότητας των σπορομερίδων της κάθε ποικιλίας με λήψη παρατηρήσεων στον αγρό στα κατάλληλα στάδια καλλιέργειας και σύγκριση των εξεταζόμενων χαρακτηριστικών, με βάση το δείγμα αναφοράς και τη περιγραφή της κάθε ποικιλίας.

       Όχι Όχι


      • 6 Ενημερωση της επιχείρησης όσο και του αρμόδιου ΤΑΑΕ, για τυχόν αποκλίσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε όσες σπορομερίδες παρουσιάζουν κατά την πορεία των εξετάσεων στους αγρούς μετελέγχου και πριν την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, εμφανείς αποκλίσεις από την κατηγορία που πιστοποιήθηκαν, γίνεται άμεση ενημερωση τόσο της επιχείρησης όσο και του αρμόδιου ΤΑΑΕ.

       Όχι Όχι


      • 7 Στατιστική επεξεργασία των παρατηρήσεων που λήφθηκαν στους αγρούς και έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων μετελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 8 Σύνταξη και υπογραφή Έκθεσης μετελέγχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 9 Αποστολή Έκθεσης μετελέγχου στα αρμόδια ΤΑΑΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.