Έκδοση απόφασης εκποίησης υλικών ανακύκλωσης, βάσει των πρακτικών επιθεώρησης υλικών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση



70281e40-1fab-4151-877b-d3aec3ee231b 834617

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση υποστήριξης / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης εκποίησης υλικών που ανήκουν στο Φορέα της Ελληνικής Αστυνομίας τα οποία χαρακτηρίζονται άχρηστα - καταστρεπτέα ή πέραν οικονομικής εκμετάλλευσης βάσει των πρακτικών επιθεώρησης υλικών από υπαλλήλους των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών, με σκοπό την ανακύκλωση έναντι ανταλλάγματος. Απευθύνεται στους φορείς που την εκτελούν.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση υποστήριξης / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η αιτούμενη Υπηρεσία δεν έχει δικαίωμα ένστασης. Όλα τα αιτήματα ικανοποιούνται εφόσον συνοδεύονται με έκθεση τεχνικής επιτροπής.

Αίτηση




Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά




    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση απόφασης εκποίησης υλικών ανακύκλωσης, βάσει των πρακτικών επιθεώρησης υλικών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,


      • Βασιλικό Διάταγμα 15 1959 151 Α

       Περιγραφή Περί Κυρώσεως του Κανονισμού Οικονομικής Υπηρεσίας Χωροφυλακής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19590100151

      • Προεδρικό Διάταγμα 178 2014 281 Α

       Περιγραφή Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100281

      • Νόμος 31 4760 2020 247 Α

       Περιγραφή Παραχώρηση με αντάλλαγμα μη αξιοποιήσιμου και καταστρεπτέου ή ανακυκλώσιμου υλικού από την Ελληνική Αστυνομία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100247

      • 1 Υποβολή πρακτικών επιθεώρησης υλικού.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υποβολή πρακτικών επιθεώρησης υλικού από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία προς την Διεύθυνση Υποστήριξης Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας με τον χαρακτηρισμό αυτού ως μη αξιοποιήσιμου - καταστρεπτέου και ζητείται η γνωμοδότηση για ανακύκλωση έναντι ανταλλάγματος.

       Όχι Όχι


      • 2 Γνωμοδότηση επί των πρακτικών περί καταστρεπτέων-ανακυκλώσιμων ή μη υλικών


       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Τα πρακτικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ο Διευθυντής της οποίας γνωμοδοτεί επί των πρακτικών περί καταστρεπτέων-ανακυκλώσιμων ή μη υλικών, μετά και από σχετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Ιστορίας/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Ε.Α.), ότι τα προτεινόμενα είδη δεν φέρουν ιστορική αξία. Η Διεύθυνση Υποστήριξης του Α.Ε.Α. επιστρέφει το πρακτικό στην Υπηρεσία επιπέδου Διεύθυνσης ή εξομοιούμενης αυτής, μέσω της οικείας Διαχείρισης, ή στην Υπηρεσία που συγκεντρώνει τα υλικά και διατάσσει την καταστροφή-ανακύκλωση των εν λόγω υλικών κοινοποιώντας σχετικά στη Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση Απόφασης εκποίησης υλικών για ανακύκλωση ένταντι ανταλλάγματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση Απόφασης εκποίησης υλικών για ανακύκλωση ένταντι ανταλλάγματος.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.