Έκδοση απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, με υπόχρεο το δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., για έργα παραχώρησης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση713328f1-ab6e-4672-8b2b-c00979f2f411 713328

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, που απαιτούνται για την κατασκευή έργων δημόσιας ωφέλειας με σύμβαση παραχώρησης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος στη Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25)


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η διαδικασία αφορά σε κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε εκτός σχεδίου περιοχές. Στην περίπτωση εντός σχεδίου περιοχών εκδίδεται κοινή απόφαση Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αφορά σε έργα με σύμβαση Παραχώρησης .Σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) η αρμοδιότητα υπογραφής ανατέθηκε στους Προϊσταμένους των αρμοδίων Γενικών Διευθύνσεων των εμπλεκομένων Υπουργείων.

Τελευταία ενημέρωση

28/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτημα για κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για το σκοπό δημόσιας ωφέλειας για έργα με Σύμβαση Παραχώρησης .

Σημειώσεις

Στο αίτημα για κήρυξη απαλλοτρίωσης θα πρέπει να στοιχειοθετείται ότι πρόκειται για έργο για το οποίο έχει εκδοθεί νομοθετική ρύθμιση (προεδρικό διάταγμα) για την αντίστοιχη Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, με υπόχρεο το δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., για έργα παραχώρησης

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,,


      • 1 Διοικητικές Πρόβλεψη δικαιώματος υποβολής αιτήματος κήρυξης στον οργανισμό/οργανόγραμμα του αιτούμενου φορέα.

       Όχι Όχι

      • 2 Άλλο Υποβολή αιτήματος με πλήρη φάκελο απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2882/2001 (Α 17).

       Όχι Όχι

      • 3 Οικονομικές Εξασφάλιση χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαλλοτρίωσης από τον φορέα που αιτείται την κήρυξη απαλλοτρίωσης.

       Όχι Όχι

      • 4 Άλλο Έκδοση Νόμου για την Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του συγκεκριμένου έργου.

       Όχι Όχι

      • 1 Κτηματολογικό διάγραμμα. Σχέδιο κτηματογραφικής αποτύπωσης σε πλήρη αντιστοιχία με τον Κτηματολογικό πίνακα που κατατίθεται. Άλλο δικαιολογητικό

       Κτηματολογικό διάγραμμα. Σχέδιο κτηματογραφικής αποτύπωσης σε πλήρη αντιστοιχία με τον Κτηματολογικό πίνακα που κατατίθεται.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου

       Σημειώσεις: Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του ν. 2882/2001 (Α΄ 17) και την Εγκύκλιο 24/2010 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ: 4ΙΙ61-5).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7475

      • 2 Κτηματολογικός Πίνακας. Περιέχει πληροφορίες όπως φερόμενους ιδιοκτήτες, κωδικούς ιδιοκτησιών, εμβαδά απαλλοτριούμενων εκτάσεων, επικείμενα, στοιχεία αναλογισμών αποζημίωσης κ.λ.π. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Κτηματολογικός Πίνακας. Περιέχει πληροφορίες όπως φερόμενους ιδιοκτήτες, κωδικούς ιδιοκτησιών, εμβαδά απαλλοτριούμενων εκτάσεων, επικείμενα, στοιχεία αναλογισμών αποζημίωσης κ.λ.π.       Σημειώσεις: Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του ν. 2882/2001 (Α΄ 17) και την Εγκύκλιο 24/2010 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΑΔΑ: 4ΙΙ61-5).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • 3 Τήρηση διαδικασιών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση - Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε ισχύ. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Τήρηση διαδικασιών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση - Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε ισχύ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Σύμφωνα με το εδ. γ της παρ. 1 του ν. 2882/2001 (Α΄ 17) απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ή της δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α’ 209).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 4 Βεβαίωση Χρηματοδότησης για το μέγεθος της δαπάνης και τον τρόπο καλύψεώς της. Λαμβάνεται υπόψη ο κωδικός αριθμός εξόδου του οικείου προϋπολογισμού (ενάριθμο έργου), καθώς και η σχετική εκτίμηση δαπάνης ή η Τεχνική Έκθεση της μελέτης Κτηματολογίου που γνωστοποιούνται στην υπηρεσία από το φορέα που αιτείται την κήρυξη απαλλοτρίωσης. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Χρηματοδότησης για το μέγεθος της δαπάνης και τον τρόπο καλύψεώς της. Λαμβάνεται υπόψη ο κωδικός αριθμός εξόδου του οικείου προϋπολογισμού (ενάριθμο έργου), καθώς και η σχετική εκτίμηση δαπάνης ή η Τεχνική Έκθεση της μελέτης Κτηματολογίου που γνωστοποιούνται στην υπηρεσία από το φορέα που αιτείται την κήρυξη απαλλοτρίωσης.       Σημειώσεις: Εκδίδεται από την αρμόδια για την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπηρεσία (παρ.7 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 5 Νόμος για την Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του συγκεκριμένου έργου . Για τα έργα της συγκεκριμένης κατηγορίας εκδίδεται ειδική νομοθετική ρύθμιση (Προεδρικό διάταγμα) με την οποία κυρώνεται η αντίστοιχη Σύμβαση Παραχώρησης. Νομοθετικό κείμενο

       Νόμος για την Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του συγκεκριμένου έργου . Για τα έργα της συγκεκριμένης κατηγορίας εκδίδεται ειδική νομοθετική ρύθμιση (Προεδρικό διάταγμα) με την οποία κυρώνεται η αντίστοιχη Σύμβαση Παραχώρησης.       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5895

      • Νόμος 2882 2001 17 Α

       Περιγραφή Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100017

      • Προεδρικό Διάταγμα 46 123 2017 151 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100151

      • 1 Παραλαβή αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Το αίτημα για κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για το σκοπό δημόσιας ωφέλειας παραλαμβάνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας φακέλου αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Σημειώσεις Σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων συντάσσεται έγγραφο προσκόμισης στοιχείων και δικαιολογητικών προς τον αιτούμενο φορέα.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος ύπαρξης Απόφασης Έγκρισης Κτηματολογίου της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος τήρησης διαδικασιών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ελέγχεται η τήρηση των διαδικασιών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ή της δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α’ 209) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, όπως ισχύουν κάθε φορά, εφόσον το έργο για το οποίο θα κηρυχθεί απαλλοτρίωση περιλαμβάνεται μεταξύ των αναφερομένων στις διατάξεις αυτές. Η τήρηση των διαδικασιών αυτών μπορεί να παραλείπεται όταν η συγκεκριμένη θέση του έργου έχει ήδη ειδικά προβλεφθεί σε κείμενο ευρύτερου χωροταξικού ή πολεοδομικού σχεδιασμού.

       Όχι Όχι


      • 5 'Ελεγχος ύπαρξης νόμου για την Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης συγκεκριμένου έργου .


       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση βεβαίωσης χρηματοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εκδίδεται βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας για το μέγεθος της εκτιμόμενης δαπάνης και τον τρόπο καλύψεώς της.

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη και Υπογραφή Απόφασης κήρυξης απαλλοτρίωσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Σημειώσεις Σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) η αρμοδιότητα τελικής υπογραφής των αποφάσεων κήρυξης απαλλοτρίωσης ανατίθεται στον προϊστάμενο της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης.

       Όχι Όχι


      • 8 Αποστολή απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για δημοσίευση σε φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 9 Ανάρτηση της απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά τη δημοσίευση της απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε ΦΕΚ, η απόφαση αναρτάται στον δικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.