Έκδοση απόφασης παραίτησης δικαστικών υπαλλήλων έμμισθων Υποθηκοφυλακείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση21869a92-8c37-4b96-9c31-36798e1eda99 922468

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση απόφασης παραίτησης δικαστικών υπαλλήλων έμμισθων Υποθηκοφυλακείων. Ο δικαστικός υπάλληλος έμμισθου υποθηκοφυλακείου δύναται να υποβάλει αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία δια της Προϊσταμένης Αρχής. Απευθύνεται σε δημόσιους λειτουργούς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση παραίτησης


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση απόφασης παραίτησης δικαστικών υπαλλήλων έμμισθων Υποθηκοφυλακείων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Η μη άσκηση ποινικής δίωξης για κακούργημα ή για πλημμέλημα από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περιπτώσεις α και δ του ν. 2812/2000 ή πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα που μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης. Αν δεν εκδοθεί οριστική Απόφαση από το πειθαρχικό συμβούλιο μέσα σε ένα (1) έτος από την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης, ο δικαστικός υπάλληλος δικαιούται να υποβάλει παραίτηση, εφόσον δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη κατ` αυτού για τα παραπάνω εγκλήματα.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 140 2812 2000 67 Α

       Περιγραφή Με το άρθρο 140 του ν.2812/2000 Κύρωση Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100067

      • 1 Υποβολή αίτησης παραίτησης δια του Προϊσταμένου του έμμισθου υποθηκοφυλακείου όπου ανήκει

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβολή αίτησης παραίτησης δια του Προϊσταμένου έμμισθου υποθηκοφυλακείου όπου ανήκει και διαβίβασή της προς το αρμόδιο Τμήμα Συμβολαιογραφείων και Υποθηκοφυλακείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση και χρέωση στο αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση Σάρωση και Διαβίβαση αίτησης με τυχόν συνημμένα αυτής στο αρμόδιο Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 3 Επεξεργασία αίτησης και σύνταξη απόφασης παραίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύνταξη απόφασης παραίτησης από το αρμόδιο υπάλληλο, η οποία προωθείται για έλεγχο και υπογραφή στην ιεραρχία και μέχρι τον τελικό υπογράφοντα κατά τις κείμενες διατάξεις.

       Σημειώσεις Η απόφαση συντάσσεται εφόσον ο αρμόδιος υπάλληλος έχει συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αυτά που έχει τυχόν συγκεντρώσει ο υπάλληλος, καθώς και αυτά της αναζήτησης προς αρμόδιες δικαστικές αρχές).

       Όχι Όχι


      • 4 Περίληψη απόφασης και αποστολής αυτής προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Σύνταξη περίληψης απόφασης και αποστολή αυτής μέσω ψηφιακής υπογραφής σε ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Τυπογραφείου.

       Όχι Όχι


      • 5 Δημοσίευση απόφασης παραίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συναρμόδιος φορέας

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ


       Όχι Όχι


      • 6 Ανακοίνωση απόφασης παραίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος


       Περιγραφή Κατόπιν δημοσίευσης της σχετικής απόφασης, συντάσσεται έγγραφο ανακοίνωσης που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στο αρμόδιο τμήμα μισθοδοσίας του ιδίου Υπουργείου.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.