Έκδοση βεβαιωτικής πράξης αυτοδίκαιης άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση575f4a17-1155-4150-8680-aac5d2efaa40 575417

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  2

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  Περιγραφή

  H αναγκαστική απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδίκαια αν δε συντελεστεί μέσα σε ενάμισι έτος από τη δημοσίευση της απόφασης προσωρινού καθορισμού της αποζημίωσης και σε περίπτωση απευθείας οριστικού καθορισμού από την δημοσίευση της σχετικής απόφασης. Η αρμόδια για την κήρυξη της απαλλοτρίωσης αρχή υποχρεούται να εκδώσει μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της προθεσμίας που προαναφέρθηκε βεβαιωτική πράξη για την επελθούσα αυτοδίκαιη άρση. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. (παρ.3, άρθρου 11 του ν. 2882/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25)


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Κατάθεση δικαστικής απόφασης περί βεβαίωσης αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης στην περίπτωση εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2882/2001


  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Έκδοση βεβαιωτικής πράξης αυτοδίκαιης άρσης αναγκαστικής απαλλοτριώσης ακινήτων

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Τύπος

        Αμφιστρεφής

        ,,,,,,,


       • 1 Δικαστικές Έκδοση απόφασης προσωρινού προσδιορισμού αποζημίωσης ακινήτων ή έκδοση απευθείας οριστικού προσδιορισμού αποζημίωσης ακινήτων


        Όχι Όχι

       • 2 Χρονικές Παρέλευση 18 μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης προσωρινού προσδιορισμού αποζημίωσης ακινήτων ή από τη δημοσίευση της απόφασης απευθείας οριστικού προσδιορισμού αποζημίωσης ακινήτων


        Όχι Όχι

       • 3 Διοικητικές Μη συντέλεση της απαλλοτρίωσης ( μη έκδοση γραμματίου παρακαταθήκης υπέρ των δικαιούχων ιδιοκτητών και δικηγόρων της απαλλοτρίωσης) εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 18 μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης προσωρινού η απευθείας οριστικού προσδιορισμού αποζημίωσης ακινήτων.


        Όχι Όχι

       • 4 Χρονικές Εντός 6 μηνών από τη λήξη της 18μηνης προθεσμίας για τη συντέλεση της απαλλοτριωσης εκδίδεται βεβαιωτική πράξη αυτοδίκαιης άρσης αναγκαστικής απαλλοτριώσης ακινήτων.


        Όχι Όχι

       • 5 Δικαστικές Έκδοση δικαστική απόφασης περί βεβαίωσης αυτοδίκαιης άρσης στην περίπτωση εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.2882/2001.


        Όχι Όχι

       • 1 Δικαστική απόφαση προσωρινού καθορισμού αποζημίωσης ακινήτων ή απευθείας οριστικού προσδιορισμού αποζημίωσης ακινήτων Απόφαση

        Δικαστική απόφαση προσωρινού καθορισμού αποζημίωσης ακινήτων ή απευθείας οριστικού προσδιορισμού αποζημίωσης ακινήτων        Σημειώσεις: Η προθεσμία των 18 μηνών ξεκινάει από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 1127

       • 2 Δικαστική απόφασης περί βεβαίωσης αυτοδίκαιης άρσης στην περίπτωση εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.2882/2001. Απόφαση

        Δικαστική απόφασης περί βεβαίωσης αυτοδίκαιης άρσης στην περίπτωση εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.2882/2001.        Σημειώσεις: Εκδίδεται μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη στο αρμόδιο δικαστήριο

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 1127

       • Αναγκαστικός Νόμος 11 2882 2001 17 Α
       • Προεδρικό Διάταγμα 46 123 2017 151 Α
       • 1 Εκκίνηση διαδικασίας        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων έκδοσης βεβαιωτικής πράξης αυτοδίκαιης άρσης αναγκαστικής απαλλοτριώσης ακινήτων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ελέγχεται η συνδρομή όλων των προϋποθέσεων για την έκδοση βεβαιωτικής πράξης αυτοδίκαιης άρσης αναγκαστικής απαλλοτριώσης ακινήτων

        Ναι Όχι


       • 3 Έλεγχος συνδρομής προϋποθέσεων στην περίπτωση έκδοσης δικαστικής απόφασης μετά από σχετικό αίτημα ενδιαφερόμενου πολίτη

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Ελέγχονται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2882/2001

        Ναι Όχι


       • 4 Έκδοση βεβαιωτικής πράξης αυτοδίκαιης άρσης αναγκαστικής απαλλοτριώσης ακινήτων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Εκδίδεται η βεβαιωτική πράξη αυτοδίκαιης άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων. Σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133) η αρμοδιότητα υπογραφής ανατέθηκε στους Προϊσταμένους των αρμοδίων Γενικών Διευθύνσεων των εμπλεκομένων Υπουργείων.

        Όχι Όχι


       • 5 Δημοσίευση Βεβαιωτικής Πράξης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.


        Περιγραφή Αποστέλλεται η Βεβαιωτική Πράξη στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση

        Όχι Όχι


       • 6 Ανάρτηση βεβαιωτικής πράξης στη Διαύγεια        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.