Έκδοση διαπιστωτικής πράξης νομιμότητας ακινήτων που έχουν ανεγερθεί από τον ΕΟΤ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd5079c9e-6550-43e8-a49d-c33f0874bb8a 579965

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έκδοση διαπιστωτικής πράξης νομιμότητας ακίνητων που έχουν ανεγερθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Έκδοση διαπιστωτικής πράξης νομιμοποίησης τουριστικών Εγκαταστάσεων (Κτιριακών και Λιμενικών), που έχουν ανεγερθεί από τον ΕΟΤ ή από τρίτο για λογαριασμό του, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 2837/2000 (Α 178). Με την έκδοση της ανωτέρω απόφασης οι εγκαταστάσεις, (αποτυπώνονται σε διάγραμμα), πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για έκδοση οικοδομικής άδειας. (επισκευής συντήρησης εκσυγχρονισμού επέκτασης). Τηρείται αρχείο με τις διαπιστωτικές πράξεις στην Υπηρεσία.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Έκδοση διαπιστωτικής πράξης νομιμότητας ακινήτου.

Σημειώσεις

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mailbox@mintour.gr. Όνομα και περιοχή ακινήτου, περιγραφή των χώρων που αιτείται νομιμοποίηση.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με gov.gr Wallet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Πάντα υπάρχει απάντηση.Άλλο

    Πάντα υπάρχει απάντηση, ακόμη και για διόρθωση των δικαιολογητικών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Νομιμοποίηση Τουριστικών Εγκαταστάσεων (Κτιριακών και Λιμενικών), που έχουν ανεγερθεί από τον ΕΟΤ ή για λογαριασμό του πριν την 3-8-2000

      Επίσημος τίτλος

      ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΕΓΕΡΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΤ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,,,,,,


      • 1 Αρχιτεκτονικά σχέδια ακινήτου, κατόψεις όψεις τομές, τοπογραφικό. Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Αρχιτεκτονικά σχέδια ακινήτου, κατόψεις όψεις τομές, τοπογραφικό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • Νόμος 17 3986 2011 152 Α

       Περιγραφή Λοιπές ρυθμίσεις θεμάτων τουριστικών δημοσίων κτημάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100152

      • 1 Παραλαβή φακέλου και έλεγχος σχεδίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Γίνεται έλεγχος των σχεδίων που υποβλήθηκαν, επεστράφησαν για τυχόν διορθώσεις και επανελέγχθηκαν.

       Όχι Όχι


      • 2 Εισήγηση θετική ή αρνητική

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Γίνεται παραβολή και σύγκριση με τα κατασκευαστικά σχέδια της υπηρεσίας και δίνεται η ανάλογη εισήγηση.

       Όχι Όχι


      • 3 Εισήγηση τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος προϊστάμενος γραφείου

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Την εισήγηση του χειριστή παραλαμβάνει ο προϊστάμενος και την υπογράφει ψηφιακά για να την δρομολογήσει στην Γενική Διεύθυνση για έκδοση της απόφασης.

       Ναι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Γενικός Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Έκδοση (ή μη) διαπιστωτικής πράξης νομιμοποίησης.

       Ναι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.