Έκδοση διαταγών για καταδυτικά, πτητικά εξάμηνα, υποβρύχιου καταστροφέα και προσωπικού κλιμακίων ειδικών αποστολών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση99447da1-f7ac-4c4f-a7a1-ecc12096c57d 998349

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση διαταγών για καταδυτικά, πτητικά εξάμηνα, υποβρύχιου καταστροφέα και προσωπικού κλιμακίων ειδικών αποστολών. Τα στελέχη που υπηρετούν στις Ειδικές Μονάδες Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.- ΕΛ. ΑΚΤ) - Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος δικαιούνται, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να αναγνωρίσουν, εφόσον το επιθυμούν, τον χρόνο υπηρεσίας τους ως διπλό συντάξιμο χρόνο εργασίας, ανά εξάμηνο υπηρεσίας. Απευθύνεται στα παραπάνω στελέχη Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση διαταγών βεβαιώσεων καταδυτικών, υποβρύχιου καταστροφέα και προσωπικού κλιμακίων ειδικών αποστολών και αποφάσεων πτητικών εξαμήνων

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση διαταγών για καταδυτικά, πτητικά εξάμηνα, υποβρύχιου καταστροφέα και προσωπικού κλιμακίων ειδικών αποστολών


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Εργασιακές Να υπηρετεί σε Ειδικές Μονάδες - Κλιμάκια Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Να έχει συμπληρώσει τριάντα (30) ώρες πτήσης ως χειριστής αεροσκάφους ή απαραίτητο μέλος πληρώματος αυτού.

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Να έχει εκτελέσει δύο καταδύσεις σε βάθος τριάντα έξι (36) μέτρων με παραμονή στο βυθό για δέκα λεπτά , δύο ημερήσιες και δύο νυκτερινές πορείες με την βοήθεια πυξίδας από μία σε αποστάσεις 1000 και 1400 μέτρων.

       Ναι Ναι

      • 4 Εργασιακές Να έχει συμπληρώσει τριάντα (30) ώρες εργασίας μέσα σε χώρους ύποπτους ύπαρξης βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών ή σε επεμβάσεις κατά οργανωμένων ληστειών , αεροπειρατειών, απαγωγών προσωπικοτήτων ή γενικά σε περιπτώσεις που έγινε επέμβαση προσωπικού ειδικά εκπαιδευμένου και εξοπλισμένου.

       Ναι Ναι

      • 1 Βεβαίωση πτητικής ενέργειας: συμπλήρωση τριάντα (30) ωρών πτήσης ως χειριστής αεροσκάφους ή απαραίτητο μέλος πληρώματος αυτού εντός του εξαμήνου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση πτητικής ενέργειας: συμπλήρωση τριάντα (30) ωρών πτήσης ως χειριστής αεροσκάφους ή απαραίτητο μέλος πληρώματος αυτού εντός του εξαμήνου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Βεβαίωση υποβρύχιου καταστροφέα: εκτέλεση δύο καταδύσεων σε βάθος τριάντα έξι (36) μέτρων με παραμονή στο βυθό για δέκα λεπτά , δύο ημερήσιες και δύο νυκτερινές πορείες με την βοήθεια πυξίδας από μία σε αποστάσεις 1000 και 1400 μέτρων εντός του εξάμηνου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση υποβρύχιου καταστροφέα: εκτέλεση δύο καταδύσεων σε βάθος τριάντα έξι (36) μέτρων με παραμονή στο βυθό για δέκα λεπτά , δύο ημερήσιες και δύο νυκτερινές πορείες με την βοήθεια πυξίδας από μία σε αποστάσεις 1000 και 1400 μέτρων εντός του εξάμηνου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Βεβαίωση Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος: συμπλήρωση τριάντα (30) ωρών εργασίας σε χώρους ύποπτους ύπαρξης βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών ή σε επεμβάσεις κατά οργανωμένων ληστειών , απαγωγών προσωπικοτήτων ή γενικά σε περιπτώσεις που έγινε επέμβαση προσωπικού ειδικά εκπαιδευμένου και εξοπλισμένου εντός του εξάμηνου. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος: συμπλήρωση τριάντα (30) ωρών εργασίας σε χώρους ύποπτους ύπαρξης βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών ή σε επεμβάσεις κατά οργανωμένων ληστειών , απαγωγών προσωπικοτήτων ή γενικά σε περιπτώσεις που έγινε επέμβαση προσωπικού ειδικά εκπαιδευμένου και εξοπλισμένου εντός του εξάμηνου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Άλλο 2010.0/13110 2021 816 Β

       Περιγραφή Απόφαση κ. Αρχηγού Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής με θέμα : Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Αρχηγού» στους Υπαρχηγούς Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής και στους Διευθυντές των Κλάδων και Διευθύνσεων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210200816

      • Άλλο 2822.30-2/47263/25-06-2019 2019

       Περιγραφή Έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ο.Δ./Τμήμα Μισθοδοσίας και Ασφάλισης Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


      • Υπουργική Απόφαση 2903.5/92965 2019 5056 Β

       Περιγραφή Απόφαση κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π. «Υπαγωγή υπηρεσιών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Γενικούς Γραμματείς, Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και σε υπηρεσιακά όργανα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190205056

      • Προεδρικό Διάταγμα 13 2018 26 Α

       Περιγραφή Η οργάνωση Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

      • Προεδρικό Διάταγμα 70 2015 114 Α

       Περιγραφή Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150100114

      • Προεδρικό Διάταγμα 41 , 43 169 2007 210 Α

       Περιγραφή Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100210

      • Νόμος 133 , 134 , 135 , 136 3079 2002 311 Α

       Περιγραφή Κύρωση του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, όπως ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100311

      • Άλλο 441 2002

       Περιγραφή Ατομική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου ΥΕΝ, η οποία έγινε αποδεκτή με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1122/23/02/24-09-2002 απόφαση κ. Υ.Ε.Ν.


      • Άλλο Φ.070/ΑΠ 811207/Σ52/10-07-2000 2000

       Περιγραφή Απόφαση Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας αναδιοργάνωση 358 Μοίρας Έρευνας Διάσωσης – Τροποποίηση Οργανωτικού Σχήματος και Συνθέσεων Προσωπικού


      • 1 Αποστολή πίνακα και βεβαιώσεων προσωπικου Ειδικών Μονάδων - Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι διοικητές των Ειδικών μονάδων - Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος αποστέλλουν μετά το πέρας κάθε εξαμήνου στο αρμόδιο Τμήμα Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων, βεβαιώσεις χρόνου υπηρεσίας για τα στελέχη τους που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να αναγνωρίσουν τον χρόνο υπηρεσίας ως διπλό για την σύνταξη. Η διαδικασία γίνεται για όποια στελέχη το επιθυμούν ενώ υπάρχει και η δυνατότητα η διαδικασία να γίνει αναδρομικά, δηλαδή για παρελθόντα εξάμηνα

       Σημειώσεις Στελέχη που δεν επιθυμούν, μπορούν κατόπιν αιτήσεως τους, με Υπεύθυνη Δήλωση να ζητήσουν την μη αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο.

       Όχι Όχι


      • 2 Παροχή στοιχείων απο το Τμήμα Μηχανογράφησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το τμήμα Μηχανογράφησης παρέχει στοιχεία για την κατάσταση των στελεχών που πληρούν τις προϋποθέσεις (άδειες, ασθένειες, διαθεσιμότητες, αναρρωτικές κ.λπ.) για το αναφερόμενο εξάμηνο.

       Όχι Όχι


      • 3 Ελεγχος βεβαιώσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων των βεβαιώσεων, καθώς και την κατάσταση των στελεχών με βάση τα στοιχεία που επιβεβαιώθηκαν από το Τμήμα Μηχανογράφησης.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση μη ορθών στοιχείων επιστρέφονται οι βεβαιώσεις στην αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου υποβληθούν εκ νέου.

       Όχι Όχι


      • 4 Εκδοση βεβαιώσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων εκδίδει τις βεβαιώσεις - αποφάσεις ανά Υπηρεσία για τα στελέχη που πληρούν τις προϋποθέσεις και τις υποβάλλει μαζί με τις βεβαιώσεις του εκάστοτε στελέχους στην ιεραρχία για υπογραφή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή βεβαιώσεων - αποφάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Το Τμήμα Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων αποστέλλει ψηφιακά υπογεγραμμένες τις βεβαιώσεις - αποφάσεις αναγνώρισης διπλού εξαμήνου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα στελέχη μέσω των Υπηρεσιών τους.

       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση μητρώου στελεχών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Καταχωρούνται οι βεβαιώσεις - αποφάσεις αναγνώρισης εξαμήνου στα βιβλίο μητρώου, στις ατομικές μερίδες των στελεχών.

       Όχι Όχι


      • 7 Αρχειοθέτηση βεβαιώσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Τμήμα Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων αρχειοθετεί τις βεβαιώσεις - αποφάσεις αναγνώρισης εξαμήνου μαζί με τις ατομικές βεβαιώσεις των στελεχών, στους ατομικούς φακέλους και ενημερώνει το ηλεκτρονικό αρχείο xls που τηρείται.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.