Έκδοση διαταγών σε συνέχεια επιθεωρήσεων και ελέγχων των περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2ece3c6d-ae2a-4df6-a473-f90e42cf4f77 917395

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Γενική επιθεώρηση Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Γ.Ε.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.), ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

40 ημέρες έως 2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση διαταγών κατόπιν επεξεργασίας των αποτελεσμάτων των επιθεωρήσεων και εσωτερικών ελέγχων που διενεργούνται στα Κεντρικά Λιμεναρχεία και Λιμεναρχεία, καθώς και των επιθεωρήσεων που διενεργούνται στα Λιμενικά Τμήματα και στους Λιμενικούς Σταθμούς όπως ορίζεται από τον ισχύοντα Κανονισμό Επιθεωρήσεων και Εσωτερικών Ελέγχων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική επιθεώρηση Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Γ.Ε.Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Οι διαταγές εκδίδονται στο πλαίσιο της εποπτείας της δραστηριότητας των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (διά των διενεργούμενων επιθεωρήσεων και ελέγχων), καθώς και της παρακολούθησης των ενεργειών των καθ ύλην αρμόδιων Διευθύνσεων -Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής με απώτερο σκοπό την επίλυση των προβλημάτων και την αποκατάσταση των εκκρεμοτήτων-ελλείψεων-αντικανονικοτήτων που διαπιστώθηκαν.Οι επιθεωρήσεις των περιφερειακών υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος − Ελληνικής Ακτοφυλακής αποτελούν ένα εργαλείο διαπίστωσης και αξιολόγησης της δραστηριότητας, της καταγραφής των υποδομών, της στελέχωσης, των συνθηκών εργασίας τους και της παρακολούθησης των ενεργειών που απαιτούνται για την εκπλήρωση της αποστολή τους, με σκοπό την ανάληψη των απαιτούμενων δράσεων από τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. για την εξάλειψη των διαπιστωθέντων προβλημάτων και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Έκδοση διαταγών σε συνέχεια επιθεωρήσεων και ελέγχων των περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση διαταγών σε συνέχεια επιθεωρήσεων και ελέγχων των περιφερειακών Υπηρεσιών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • Προεδρικό Διάταγμα 34 13 2018 26 Α

       Περιγραφή Εμπεριέχονται πληροφορίες αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Επιθεωρήσεων και Ελέγχων της Γενικής Επιθεώρησης Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η εποπτεία της δραστηριότητας των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής διά των διενεργούμενων επιθεωρήσεων και ελέγχων, καθώς και η παρακολούθηση των ενεργειών των καθ ύλην αρμόδιων Διευθύνσεων-Υπηρεσιών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την επίλυση των προβλημάτων και την αποκατάσταση των εκκρεμοτήτων που διαπιστώθηκαν κατά τη διενέργεια των επιθεωρήσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

      • Υπουργική Απόφαση 711.1/525 2012 2511 Β

       Περιγραφή Εμπεριέχει πληροφορίες για τον σκοπό των επιθεωρήσεων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Λιμενικού Σώματος– Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα προσόντα και τις υποχρεώσεις των επιθεωρητών, το χρόνο διενέργειας των επιθεωρήσεων, τη διάκρισή τους σε τακτικές-έκτακτες και γενικές-ειδικές, τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών και τις ενέργειες Υπηρεσιών, ελεγκτών και ελεγχομένων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120202511

      • 1 Λήψη εκθέσεων επιθεώρησης/αποτελεσμάτων εσωτερικών ελέγχων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και επεξεργασία αυτών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 2 Συνεργασία με τις καθ΄ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις/Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την κατάρτιση κατάλληλων οδηγιών/κατευθύνσεων προς επίλυση των διαπιστωθέντων προβλημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Αναπτύσσεται αλληλογραφία μεταξύ του Τμήματος Επιθεωρήσεων και Ελέγχων και των καθ΄ύλην αρμόδιων Διευθύνσεων/Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφορικά με τα ευρήματα (αντικανονικότητες,ελλείψεις,παρατηρήσεις) των επιθεωρήσεων προς την κατεύθυνση της επίλυσής τους.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση διαταγών και διαβίβασή τους προς τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.