Έκδοση περιοδικού ενημερωτικού δελτίου νομοθεσίας, νομολογίας & γνωμοδοτήσεων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9ce6c05c-618d-4872-b3aa-84c069ee148b 379686

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση οργάνωσης και νομικής υποστήριξης., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση περιοδικού ενημερωτικού δελτίου νομοθεσίας, νομολογίας & γνωμοδοτήσεων και απευθύνεται σε δημοσίους υπαλλήλους. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Συλλογής και Επεξεργασίας Νομικών Κειμένων της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης εντάσσεται, μεταξύ άλλων, η μέριμνα έκδοσης περιοδικού ενημερωτικού δελτίου νομοθεσίας, νομολογίας και γνωμοδοτήσεων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση οργάνωσης και νομικής υποστήριξης.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

19/09/2023

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Περιοδικό ενημερωτικό δελτίο νομοθεσίας, νομολογίας και γνωμοδοτήσεων

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση περιοδικού ενημερωτικού δελτίου νομοθεσίας, νομολογίας και γνωμοδοτήσεων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • Προεδρικό Διάταγμα 15 178 2014 281 Α

       Περιγραφή Η παρ. 5 του άρθρου 15 του π.δ.178/2014 (Α΄ 281) εμπεριέχει τις αρμοδιότητες του Τμήματος Συλλογής και Επεξεργασίας Νομικών Κειμένων της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100281

      • 1 Συγκέντρωση νομοθεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος αποκτά πρόσβαση στα φύλλα των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και αφού μελετήσει το περιεχόμενό τους, συγκεντρώνει τα νομοθετήματα που παρουσιάζουν αστυνομικό ενδιαφέρον, καταγράφοντας ιδίως το νομοθετικό έργο το οποίο καταρτίστηκε ή προωθήθηκε από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης καθώς και το νομοθετικό έργο άλλων Υπουργείων το οποίο έτυχε επεξεργασίας από την ανωτέρω Διεύθυνση κατά το μέρος που αφορούσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

       Σημειώσεις Η συλλογή της νομοθεσίας δύναται να βασίζεται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) από την οποία αντλούνται τα σχετικά νομοθετήματα ή και σε άλλες πήγες, όπως για παράδειγμα στα τηρούμενα βιβλία - ευρετήρια της Διεύθυνσης.

       Όχι Όχι


      • 2 Συλλογή νομολογίας και γνωμοδοτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στο στάδιο αυτό γίνεται συλλογή της νομολογίας των δικαστηρίων, των γνωμοδοτήσεων των εισαγγελικών αρχών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αφορούν την Ελληνική Αστυνομία. Επίσης, συλλέγονται από τον αρμόδιο υπάλληλο οι γνωμοδοτήσεις και οι αποφάσεις των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και οι εγκύκλιες διαταγές των Υπουργείων που αφορούν την Ελληνική Αστυνομία.

       Σημειώσεις Η συλλογή της νομολογίας εστιάζει ιδιαίτερα στις αποφάσεις των εθνικών Ανωτάτων Δικαστηρίων και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ κατά τη συγκέντρωση των γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δίνεται έμφαση στις γνωμοδοτήσεις που έχουν γίνει αποδεκτές από τους αρμόδιους Υπουργούς.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση ενημερωτικού δελτίου νομοθεσίας, νομολογίας και γνωμοδοτήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στο στάδιο αυτό γίνεται η επεξεργασία και παραγωγή του ενημερωτικού δελτίου, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα νομοθετήματα αστυνομικού ενδιαφέροντος που συγκεντρώθηκαν, εμπλουτισμένα με τη συλλεχθείσα νομολογία των δικαστηρίων, τις γνωμοδοτήσεις και τις πλέον βασικές διοικητικές οδηγίες.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.