Έκδοση / Ανανέωση / Θεώρηση και Παράταση Πιστοποιητικών Αξιοπλοΐας Πλοίων και Πλωτών Ναυπηγημάτων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd1484440-c40d-40ef-a868-03c55ebd73ac 847429

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Κλάδος ελέγχου πλοίων, ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

9

Κόστος

Κυμαινόμενο

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ή στη θεώρηση από το ΣΕΠ των Πιστοποιητικών Αξιοπλοΐας Πρωτοκόλλων Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.), Πιστοποιητικών Ασφαλείας (Π.Α.) των πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων που επιθεωρούνται από τον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Κλάδος ελέγχου πλοίων

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

1 έτος

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση διενέργειας επιθεώρησης για την έκδοση/ανανέωση/θεώρηση πιστοποιητικών αξιοπλοΐας ή τη χορήγηση παράτασης των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας.

Σημειώσεις

H αίτηση υποβάλλεται για την διενέργεια επιθεώρησης με σκοπό την έκδοση/ανανέωση/θεώρηση πιστοποιητικών αξιοπλοΐας ή τη χορήγηση παράτασης των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας. Στην αίτηση να αναγράφεται και η τοποθεσία διενέργειας της επιθεώρησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση / Ανανέωση / Θεώρηση και Παράταση Πιστοποιητικών Αξιοπλοίας Πλοίων και Πλωτών Ναυπηγημάτων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Ο αιτών πρέπει να είναι εκπρόσωπος πλοιοκτήτη ή ο ίδιος ο πλοιοκτήτης.

       Όχι Όχι

      • 1 Έκδοση Πιστοποιητικών Αξιοπλοϊας 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4453

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Τέλος επιθεώρησης για επιβατηγά πλοία. Ανάλογα τον ΚΟΧ (Κόροι Ολικής Χωρητικότητας ) αλλάζει ο κωδικός στο e-paravolo. (κωδ 4213 εως 4219) Κωδικός e-paravolo Περιγραφή Ποσό 4213 Μέχρι 10 Κοχ 46.31 4214 Από 10,01 Μέχρι 50 κοχ 69.46 4215 Από 50,01 Μέχρι 100 κοχ 92.61 4216 Από 100,01 Μέχρι 250 κοχ 140.02 4217 Από 250,01 Μέχρι 500 κοχ 163.17 4218 Από 500,01 Μέχρι 1.000 κοχ 278.93 4219 Άνω 1.000 κοχ (418,95 € + πλέον κορους *0,033) Μεταβλητό 46.31 € - 418.95 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο (κυμαινόμενο)

       Όχι

      • 3 Τέλη επιθεώρησης φορτηγών πλοίων με αυτοπροώηση Ανάλογα τον ΚΟΧ (Κόροι Ολικής Χωρητικότητας ) αλλάζει ο κωδικός στο e-paravolo.(κωδ 4227 εως 4232) Κωδικός e-paravolo Περιγραφή Ποσό 4227 Μέχρι 15 Κοχ 14.33 4228 Από 15,01 Μέχρι 50 κοχ 31.97 4229 Από 50,01 Μέχρι 100 κοχ 92.61 4230 Από 100,01 Μέχρι 250 κοχ 140.02 4231 Από 250,01 Μέχρι 500 κοχ 186.32 4232 Άνω των 500κοχ (232,63 €+πλέον κορους *0,033 Μεταβλητό 14.33 € - 232.63 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο (κυμαινόμενο)

       Όχι

      • 4 Τέλη επιθεώρησης φορτηγών πλοίων χωρίς αυτοπροωση καθώς και α/κ σκαφών με πιστοποιητικού συμμόρφωσης (Π.Σ.)Ανάλογα τον ΚΟΧ (Κόροι Ολικής Χωρητικότητας ) αλλάζει ο κωδικός στο e-paravolo.(κωδ 4251 εως 4251) Κωδικός e-paravolo Περιγραφή Ποσό 4251 Μέχρι 50 Κοχ 23.15 4252 Από 50,01 Μέχρι 100 κοχ 46.31 4253 Από 100,01 Μέχρι 250 κοχ 69.46 4254 Από 250,01 Μέχρι 500 κοχ 116.87 4255 Άνω των 500 (163,17€+πλέον κορους *0,022) Χ 0,2 Μεταβλητό 23.15 € - 163.17 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο (κυμαινόμενο)

       Όχι

      • 5 Τελη ΕΛΥΔΝΑ (κωδ 3046 εως 3050) Κωδικός e-paravolo Περιγραφή Ποσό 3046 Σε πλοία κάτω των 99,99 οχ 20 3047 Σε πλοία άνω και των 100 οχ και μέχρι 999,99 οχ 40 3048 Σε πλοία άνω των 1.000 οχ και μέχρι 9.999,99 οχ 80 3049 Σε πλοία άνω των 10.000 οχ & μέχρι 29.999,99 οχ 100 3050 Σε πλοία άνω και των 30.000 οχ 200 20 € - 200 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει συνθήκης

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο (κυμαινόμενο)

       Όχι

      • 1 Έγγραφο Εθνικότητας. Έγγραφο εθνικότητας

       Έγγραφο Εθνικότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το Έγγραφο Εθνικότητας αναγράφει τα βασικά στοιχεία του πλοίου. (π.χ Όνομα, Διαστάσεις,Αριθμό Νηολογίου κ.λ.π.)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9368

      • 2 Πιστοποιητικό καταμέτρησης. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό καταμέτρησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο Πιστοποιητικό καταμέτρησης αναγράφονται στοιχεία όπως Διαστάσεις,Χωρητικότητες,Έτος κατασκευής,Αριθμός-είδος Μηχανών κ.λ.π.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 3 Πιστοποιητικό γραμμής φόρτωσης. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό γραμμής φόρτωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο Πιστοποιητικό γραμμής φόρτωσης αναγράφεται το ύψος εξάλλων δηλαδή το σημείο μέχρι το οποίο επιτρέπεται η μέγιστη φόρτωση του πλοίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 4 Πιστοποιητικό πρόληψης ρύπανσης από πετρέλαιο. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό πρόληψης ρύπανσης από πετρέλαιο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο Πιστοποιητικό Πρόληψης ρύπανσης από πετρέλαιο αναγράφεται ο εξοπλισμός διαχωρισμού πετρελαιοειδών καταλοίπων και αποθήκευσης τους για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Πιστοποιητικό πρόληψης ρύπανσης από λύματα. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό πρόληψης ρύπανσης από λύματα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο Πιστοποιητικό Πρόληψης ρύπανσης από λύματα αναγράφεται ο εξοπλισμός διαχωρισμού των λυμάτων και αποθήκευσης τους για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Έγγραφο Συμμόρφωσης (Document of Compliance). Πιστοποιητικό

       Έγγραφο Συμμόρφωσης (Document of Compliance).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο Έγγραφο Συμμόρφωσης (Document of Compliance) αναγράφεται η επωνυμία της διαχειρίστριας Εταιρείας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 7 Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης (Safety Management Certificate) Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης (Safety Management Certificate)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο Πιστοποιητικό Ασφαλούς Διαχείρισης (Safety Management Certificate) αναγράφονται τα στοιχεία του πλοίου και η διαχειρίστρια Εταιρεία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 8 Πιστοποιητικό Υφαλοχρωμάτων. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Υφαλοχρωμάτων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο Πιστοποιητικό Υφαλοχρωμάτων αναγράφεται ο τύπος και το είδος των υλικών χρωματισμού των υφάλων του πλοίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 9 Βεβαίωση Χωρητικοτήτων Βεβαίωση

       Βεβαίωση Χωρητικοτήτων

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην Βεβαίωση Χωρητικοτήτων αναγράφεται η Ολική Χωρητικότητα (Gross Tonnage) σύμφωνα με τη Διεθνή Νομοθεσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Βασιλικό Διάταγμα 542 1968 181 Α

       Περιγραφή Επιθεωρήσεις εμπορικών πλοίων και άλλες διατάξεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19680100181

      • Προεδρικό Διάταγμα 13 1979 257 Α

       Περιγραφή Τουριστικά πλοία μέχρι 25 επιβάτες

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

      • Προεδρικό Διάταγμα 257 1986 120 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση Π.Δ. 917/79

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19860100120

      • Προεδρικό Διάταγμα 270 1988 120 Α

       Περιγραφή Επιθεωρήσεις μικρών επαγγελματικών πλοίων μικρής απόστασης και εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19880100120

      • Προεδρικό Διάταγμα 1988 77 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση Β.Δ. 542/68

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19880100077

      • Υπουργική Απόφαση 1218.53/93 1993 424 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τύπου Π.Γ.Ε

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19930200424

      • Υπουργική Απόφαση 1218.112/1/98 1998 726 Β

       Περιγραφή Αποδοχή κώδικα για τα ταχύπλοα σκάφη 1994.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980200726

      • Προεδρικό Διάταγμα 405 1998 285 Α

       Περιγραφή Αλιευτικά σκάφη άνω των 24 μέτρων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100285

      • Προεδρικό Διάταγμα 20 2012 46 Α

       Περιγραφή Οδηγία 98/18 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100046

      • Υπουργική Απόφαση 4113.179/01/2004 2004 341 Β

       Περιγραφή Αποδοχή κώδικα για τα ταχύπλοα σκάφη 2000.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040200341

      • Υπουργική Απόφαση 4113.150/2001 2001 1445 Β

       Περιγραφή Καθορισμός τύπου Π.Κ.Ε.Δ.Υ.Σ και Α.Λ.Δ.Υ.Σ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010201445

      • Προεδρικό Διάταγμα 103 1999 20 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 103/99.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100103

      • Υπουργική Απόφαση 4113.270/01/2012 2012 2932 Β

       Περιγραφή Αποδοχή κώδικα πλοίων ειδικού προορισμού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120202932

      • Προεδρικό Διάταγμα 13 2018 26 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

      • Υπουργική Απόφαση 2070.0/43187/2020 2020 3129 Β
      • Υπουργική Απόφαση 2070.0/43184/2020 2020 3117 Β
      • Υπουργική Απόφαση 2070.0/43190/2020 2020 3084 Β
      • Υπουργική Απόφαση 2070.0/56205 2021 3907 Β

       Περιγραφή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 2070.0/56205/2021 (ΦΕΚ 3907/Β/24-8-2021) Διαδικασίες για τη διενέργεια μεμονωμένων πλόων και πλόων μετά από βλάβη/ζημιά. Άρθρο 7. Προϋποθέσεις χορήγησης παράτασης πιστοποιητικών αξιοπλοΐας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210203907

      • 1 Πρωτοκόλληση και Χρέωση της Αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Υποβάλλεται αίτημα (σηματική αναφορά Λιμενικής Αρχής ή αίτηση ενδιαφερομένου) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στη γραμματεία, με την οποία ζητείται η επιθεώρηση του πλοίου και η έκδοση ή θεώρηση του κατά περίπτωση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας. Στο ανωτέρω αίτημα θα επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα του ισχύοντος Εγγράφου Εθνικότητας, Πιστοποιητικού Καταμέτρησης ή Χωρητικότητας, βεβαίωσης G.T., τελευταίου εκδοθέντος Πιστοποιητικού Αξιοπλοΐας καθώς και τα προβλεπόμενα τέλη (Επιθεώρησης, ΕΛΥΔΝΑ κ.λ.π.). Η Γραμματεία πρωτοκολλεί την αίτηση και τη χρεώνει στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων. Η Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων χρεώνει την αίτηση στο Τμήμα Συντονισμού και Αρχείου Πλοίων.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση του Αιτήματος στα Τμήματα Επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο προϊστάμενος του Τμήματος Συντονισμού και Αρχείου Πλοίων χρεώνει την αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στον εκάστοτε εισηγητή. Ο εισηγητής διαβιβάζει το αίτημα στα τμήματα της Διεύθυνσης προκειμένου ενημερωθούν και προγραμματίσουν την ημερομηνία επιθεώρησης του πλοίου από επιθεωρητές των τμημάτων τους ή από Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοιών (ΤΚΕΠ).

       Όχι Όχι


      • 3 Ορισμός διενέργειας επιθεώρησης από το Κλάδο Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ) ή το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεωρήσεων (ΤΚΕΠ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος έκαστου τμήματος αποφασίζει εάν η επιθεώρηση θα διενεργηθεί από επιθεωρητή του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ) ή από επιθεωρητή του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεωρήσεων (ΤΚΕΠ) μιας Λιμενικής Αρχής.

       Σημειώσεις Ο καθορισμός του επιθεωρητή δύναται να γίνει εναλλακτικά από τον Διευθυντή ή τον Διευθυντή του Κλάδου ή άλλο ανώτερω ιεραρχικά κλιμάκιο.

       Όχι Όχι


      • 4 Επιθεώρηση από επιθεωρητή του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι αρμόδιοι επιθεωρητές κατόπιν συνεννόησης με τον ενδιαφερόμενο μεταβαίνουν επί του πλοίου, για την διενέργεια επιθεώρησης τομέα αρμοδιότητάς τους.

       Σημειώσεις Η ανωτέρω διαδικασία δύναται να επαναληφθεί, εφόσον κατά την επιθεώρηση διαπιστωθούν παρατηρήσεις/αντικανονικότητες τις οποίες το πλοίο οφείλει να αποκαταστήσει προκειμένου να ολοκληρωθεί η επιθεώρηση.

       Ναι Όχι


      • 5 Επιθεώρηση από επιθεωρητή του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεωρήσεων (ΤΚΕΠ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Λιμενική Αρχή, κατόπιν διαταγής από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων (ΔΕΠ) ορίζει επιθεωρητές, οι οποίοι σε συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο μεταβαίνουν επί του πλοίου για την διενέργεια της επιθεώρησης.

       Σημειώσεις Ο εκτιμώμενος χρόνος είναι μια μέση τιμή του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθόσον για την υλοποίησή της συντελούν και αστάθμητοι με την Υπηρεσία παράγοντες όπως δήλωση ετοιμότητας από ενδιαφερόμενο, αποκατάσταση παρατηρήσεων, διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και συνεργείων.

       Ναι Όχι


      • 6 Ολοκλήρωση επιθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Οι επιθεωρητές αφού έχουν ήδη διαπιστώσει τη συμμόρφωση πλοίων υπό Ελληνική σημαία με την κείμενη Νομοθεσία που αφορά στην ανανέωση/θεώρηση του πιστοποιητικού αξιοπλοΐας ολοκληρώνουν την επιθεώρησή τους.

       Όχι Όχι


      • 7 Σύνταξη εκθέσεων επιθεωρητή του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων (ΚΕΠ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης συντάσσονται οι εκθέσεις επιθεώρησης από τους επιθεωρητές και γίνεται εισήγηση για την ανανέωση ή θεώρηση του πιστοποιητικού αξιοπλοΐας. Η έκθεση ελέγχεται από τον αρμόδιο κάθε φορά Τμηματάρχη, εγκρίνεται και διαβιβάζεται με Υπηρεσιακό Σημείωμα στο Τμήμα Συντονισμού και Αρχείου Πλοίων.

       Ναι Όχι


      • 8 Σύνταξη εκθέσεων επιθεωρητή του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεωρήσεων (ΤΚΕΠ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης συντάσσονται οι εκθέσεις επιθεώρησης από τους επιθεωρητές και αποστέλλονται συμπληρωμένες και θεωρημένες από τον Προϊστάμενο ΤΚΕΠ, στη Διεύθυνση Ελέγχου Πλοίων (ΔΕΠ) για έλεγχο. Οι εκθέσεις ελέγχονται από τους Τμηματάρχες και εφόσον δεν υφίστανται παρατηρήσεις διαβιβάζονται στο Τμήμα Συντονισμού και Αρχείου Πλοίων με εισήγηση περί ανανέωσης ή θεώρησης του πιστοποιητικού αξιοπλοΐας.

       Σημειώσεις Εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ελλείψεις αποστέλλεται διαταγή προς την Λιμενική Αρχή για αποκατάσταση αυτών.

       Ναι Όχι


      • 9 Επεξεργασία του Αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά το πέρας των επιθεωρήσεων με ικανοποιητικά αποτελέσματα οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα δικαιολογητικά αυτών διαβιβάζονται με Υπηρεσιακό Σημείωμα (Υ.Σ.) στο ΣΕΠ. Ο εισηγητής ΣΕΠ δημιουργεί φάκελο για κάθε πλοίο που περιλαμβάνει την αίτηση και τις εκθέσεις επιθεώρησης. Επιπλέον, για λόγους πληρότητας του φακέλου, ελέγχει την ύπαρξη φωτοαντιγράφων των λοιπών πιστοποιητικών που πρέπει να φέρει το πλοίο (Βεβαίωση G.T.-Π.Γ.Φ.-Π.Π.Ρ.Λ.- Π.Π.Ρ.Π.-Π.Π.Ρ.Α.-Π.Α.Μ.-Υφαλοχρώματα κ.λ.π.) και ότι αυτά παραμένουν σε ισχύ.

       Όχι Όχι


      • 10 Εκδοση / Θεώρηση του Πιστοποιητικού Αξιοπλοίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εν συνεχεία, εκδίδει ή θεωρεί το Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας αντλώντας στοιχεία από τα Υ.Σ. των τμημάτων και τα λοιπά δικαιολογητικά και το προωθεί στην ιεραρχία για υπογραφή. Μετά την υπογραφή ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στο Τμήμα Συντονισμού και Αρχείου Πλοίων και παραλαμβάνει το Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας.

       Όχι Όχι


      • 11 Παραλαβή του Πιστοποιητικου Αξιοπλοίας και Αρχειοθέτηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τέλος, ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει το θεωρημένο πιστοποιητικό ή καταβάλει στον αρμόδιο υπόλογο το απαιτούμενο ποσό των διατιμημένων ενσήμων Ν.Α.Τ. (Ε.Δ.Ε.Ν.), τα οποία και επικολλούνται επί του εκδοθέντος Πιστοποιητικού Αξιοπλοΐας και υπέρ ΕΚΟΕΜΝ παραλαμβάνοντας τη σχετική απόδειξη την οποία και παραδίδει στο Τμήμα Συντονισμού και Αρχείου Πλοίων. Αντίγραφο του εκδοθέντος ή θεωρημένου πιστοποιητικού φυλάσσεται στο αρχείο πλοίων.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.