Έκδοση / τροποποίηση / ανάκληση εγκριτικής πράξης νηολόγησης πλοίου άρθρου 13 ν.δ. 2687/53

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0802bc4f-574b-4a4d-baf9-23e6334633a8 931301

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

8

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση, την τροποποίηση και την ανάκληση εγκριτικής πράξης νηολόγησης πλοίου (ολικής χωρητικότητας >1500 κόρων), βάσει του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/53.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Για την τροποποίηση ή την ανάκληση εγκριτικής πράξης νηολόγησης πλοίου βάσει του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/53 απαιτούνται: η αίτηση των ενδιαφερομένων και η συναίνεση των ενυπόθηκων δανειστών (εφόσον υπάρχουν).

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση προς ΥΝΑΝΠ/Δ/ΝΣΗ ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ/ Τμήμα δ΄


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση / τροποποίηση / ανάκληση εγκριτικής πράξης νηολόγησης πλοίου άρθρου 13 ν.δ. 2687/53


      Μητρώα που τηρούνται

      Ευρετήριο σηματολογημένων ελληνικών πλοίων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Διοικητικές Η έκδοση ΚΥΑ εγκριτικής πράξης νηολόγησης πλοίου σύμφωνα με το άρθρο 13 ν.δ. 2887/53, εκκινείται εφόσον η πλοιοκτήτρια εταιρεία είναι άνω του ημίσεως του κεφαλαίου της (50%) ελληνικών συμφερόντων καθώς και όταν η συνολική χωρητικότητα του πλοίου είναι άνω των 1500 κόρων.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό Οικείου Προξενείου ή Αρχής, από το οποίο να προκύπτει η σύσταση και ύπαρξη της πλοιοκτήτριας εταιρείας . Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Οικείου Προξενείου ή Αρχής, από το οποίο να προκύπτει η σύσταση και ύπαρξη της πλοιοκτήτριας εταιρείας .

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Πρόσφατο πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πλοιοκτήτριας εταιρείας κανονικά θεωρημένο από το οποίο να προκύπτει, ποιος ορίζεται υπεύθυνος να υπογράφει για λογαριασμό της πλοιοκτήτριας εταιρείας και να την δεσμεύει με την υπογραφή του. Πρακτικό

       Πρόσφατο πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου πλοιοκτήτριας εταιρείας κανονικά θεωρημένο από το οποίο να προκύπτει, ποιος ορίζεται υπεύθυνος να υπογράφει για λογαριασμό της πλοιοκτήτριας εταιρείας και να την δεσμεύει με την υπογραφή του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ειδικά για τις Λιβεριανές εταιρείες απαιτείται και Πιστοποιητικό Αξιωματούχων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8360

      • 3 Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της πλοιοκτήτριας εταιρείας περί διορισμού εκπροσώπου - εγγυητή (σε τρία αντίγραφα θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής) Δήλωση

       Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της πλοιοκτήτριας εταιρείας περί διορισμού εκπροσώπου - εγγυητή (σε τρία αντίγραφα θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 4 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του εκπροσώπου-εγγυητή της πλοιοκτήτριας εταιρείας για την ύπαρξη ελληνικών συμφερόντων πάνω από 50% (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του εκπροσώπου-εγγυητή της πλοιοκτήτριας εταιρείας για την ύπαρξη ελληνικών συμφερόντων πάνω από 50% (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Δήλωση περί αποδοχής εκπροσώπου-εγγυητή (σε τρία αντίγραφα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής). Δήλωση

       Δήλωση περί αποδοχής εκπροσώπου-εγγυητή (σε τρία αντίγραφα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 6 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του εκπροσώπου-εγγυητή της πλοιοκτήτριας εταιρείας θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα φαίνονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής με τα πλήρη στοιχεία τους (δηλαδή Ονοματεπώνυμο -Πατρώνυμο- Μητρώνυμο-Τόπος και Έτος Γεννήσεως-Διεύθυνση Κατοικίας και Εργασίας). Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του εκπροσώπου-εγγυητή της πλοιοκτήτριας εταιρείας θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα φαίνονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής με τα πλήρη στοιχεία τους (δηλαδή Ονοματεπώνυμο -Πατρώνυμο- Μητρώνυμο-Τόπος και Έτος Γεννήσεως-Διεύθυνση Κατοικίας και Εργασίας).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Απόδειξη καταβολής εφάπαξ εισφοράς υπέρ Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Απόδειξη καταβολής εφάπαξ εισφοράς υπέρ Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 8 Βεβαίωση της οικείας ένωσης (Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, ΕΕΝΜΑ) περί της ελληνικότητας των συμφερόντων πλοίου που προτίθεται να νηολογηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 13 Ν.Δ. 2687/53. Βεβαίωση

       Βεβαίωση της οικείας ένωσης (Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, ΕΕΝΜΑ) περί της ελληνικότητας των συμφερόντων πλοίου που προτίθεται να νηολογηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 13 Ν.Δ. 2687/53.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Άλλο 13 2687 1953 317 Α

       Περιγραφή Περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19530100317

      • Άλλο 2928 1954 163 Α

       Περιγραφή Περί αυθεντικής ερμηνείας του άρθρου 13 του Ν.Δ. 2687/53 Περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19540100163

      • 1 Έλεγχος αίτησης και συνημμένων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Προετοιμασία σχεδίου ΚΥΑ έκδοσης / τροποποίησης / ανάκλησης εγκριτικής πράξης νηολόγησης πλοίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Προετοιμασία σχεδίου έγκρισης, έλεγχος και υποβολή προς τον Διευθυντή για υπογραφή

       Όχι Όχι


      • 3 Υπογραφή σχεδίου ΚΥΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Υπογραφή σχεδίου ΚΥΑ και προώθηση σε Γρ. κ.ΥΝΑΝΠ για τελική υπογραφή

       Όχι Όχι


      • 4 Υπογραφή σχεδίου ΚΥΑ από κ. ΥΝΑΝΠ και προώθηση στα συναρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Οικονομικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Επιστροφή υπογεγραμμένου σχεδίου ΚΥΑ από τα συναρμόδια Υπουργεία προώθηση σε Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 6 Προώθηση σε Εθνικό Τυπογραφαίο & δημοσίευση σε ΦΕΚ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.