Έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7ab9006c-5f30-476b-b731-4a2d223e5461 197355

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών.

Παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 30 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κώδικας Φ.Π.Α.» από τους εγκεκριμένους αποθηκευτές.

Σκοπός της διαδικασίας είναι η διευκόλυνση της εμπορικής δραστηριότητας, λόγω της εφαρμογής νέας απλούστερης διαδικασίας έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών των εγκεκριμένων αποθηκευτών, η αποφόρτιση των Τελωνειακών Αρχών, η μείωση του διοικητικού βάρους και η διευκόλυνση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς εμπορίου των ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Ε.Φ.Κ.) ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.)


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκπτωση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Φορολογικές Υποβολή Δήλωσης Ε.Φ.Κ. από το υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο -εγκεκριμένο αποθηκευτή ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών.

       Όχι Όχι

      • 1 Συγκεντρωτική Κατάσταση Λογιστικών Στοιχείων (Παραστατικών) σύμφωνα με το συνημμένο στην αριθ. ΠΟΛ 1034/2018 απόφαση του Διοικητή- Υπόδειγμα- στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία παραστατικών (αντίγραφα) που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.4308/2014 (π.χ. ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού, ο Α.Φ.Μ. του εκδότη κ.λ.π. ) καθώς και σχετικά με το ποσό Φ.Π.Α. στοιχεία ( π.χ. ποσό Φ.Π.Α. κατά παραστατικό, το ποσό Φ.Π.Α. προς έκπτωση κ.λ.π.) που εκδόθηκαν ή λήφθησαν του προηγουμένου μήνα της υποβολής Δ.Ε.Φ.Κ. Πίνακας / Κατάσταση / Κατάλογος

       Συγκεντρωτική Κατάσταση Λογιστικών Στοιχείων (Παραστατικών) σύμφωνα με το συνημμένο στην αριθ. ΠΟΛ 1034/2018 απόφαση του Διοικητή- Υπόδειγμα- στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία παραστατικών (αντίγραφα) που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.4308/2014 (π.χ. ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού, ο Α.Φ.Μ. του εκδότη κ.λ.π. ) καθώς και σχετικά με το ποσό Φ.Π.Α. στοιχεία ( π.χ. ποσό Φ.Π.Α. κατά παραστατικό, το ποσό Φ.Π.Α. προς έκπτωση κ.λ.π.) που εκδόθηκαν ή λήφθησαν του προηγουμένου μήνα της υποβολής Δ.Ε.Φ.Κ.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.aade.gr/epiheiriseis/teloneiakes-ypiresies/ilektronikes-synallages-e-customs/teloneia/eidikoi-foroi-katanalosis-efk

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8689

      • Απόφαση Επικεφαλής Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛ 1034 2018 816 Β

       Περιγραφή Διαδικασία έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200816

      • Εγκύκλιος ΠΟΛ 1093 2018

       Περιγραφή Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1034/21.02.2018 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. –Εκπτώσεις Φ.Π.Α. εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών.

       Νομικές παραπομπές https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/pol-1093-17-05-2018

      • 1 Υποβολή Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Υποβάλλεται και παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά από την αρμόδια τελωνειακή αρχή Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.), από το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο -εγκεκριμένο αποθηκευτή ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών.

       Σημειώσεις Υποβολή μέσω https://www.aade.gr/epiheiriseis/teloneiakes-ypiresies/ilektronikes-synallages-e-customs/teloneia/eidikoi-foroi-katanalosis-efk

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή Συγκεντρωτικής Κατάστασης Λογιστικών Στοιχείων (Παραστατικών).

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Τελωνειακή αρχή

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Συνυποβάλλεται (με την Δ.Ε.Φ.Κ.) και παραλαμβάνεται ηλεκτρονικά από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, Συγκεντρωτική Κατάσταση Λογιστικών Στοιχείων (Παραστατικών) σύμφωνα με το συνημμένο στην αριθ. ΠΟΛ 1034/2018 απόφαση του Διοικητή- Υπόδειγμα- στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία παραστατικών (αντίγραφα) που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.4308/2014 (π.χ. ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού, ο Α.Φ.Μ. του εκδότη κ.λ.π. ) καθώς και σχετικά με το ποσό Φ.Π.Α. στοιχεία ( π.χ. ποσό Φ.Π.Α. κατά παραστατικό, το ποσό Φ.Π.Α. προς έκπτωση κ.λ.π.) που εκδόθηκαν ή λήφθησαν του προηγουμένου μήνα της υποβολής Δ.Ε.Φ.Κ.

       Σημειώσεις Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής κατά την υποβολή της Δ.Ε.Φ.Κ. και της επισυναπτόμενης Συγκεντρωτικής Κατάστασης δεν έχει την υποχρέωση υποβολής των πρωτότυπων παραστατικών που αναγράφονται επί αυτής, αλλά υποχρεούται να τα τηρεί σε αρχείο στον τόπο εγκατάστασης της φορολογικής του αποθήκης για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.4308/2014 (Α΄ 251) και να τα θέτει στη διάθεση των τελωνειακών αρχών σε κάθε περίπτωση ελέγχου).

       Όχι Όχι


      • 3 Σχηματισμός ξεχωριστού φακέλου για τα επενδυτικά αγαθά.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σχηματίζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ξεχωριστός φάκελος για τις περιπτώσεις επενδυτικών αγαθών, που έχουν 5ετη διακανονισμό του Φ.Π.Α. τους, καθόσον σε πιθανή μεταβολή του δικαιώματος έκπτωσης γεννάται υποχρέωση για την καταβολή του οφειλόμενου Φ.Π.Α. ή μέρους αυτού.

       Όχι Όχι


      • 4 Παρακολούθηση συμψηφισμού σε μεταγενέστερη Δ.Ε.Φ.Κ., ποσού Φ.Π.Α. εισροών που προέκυψε ως υπερβάλλον ποσό από το ποσό για καταβολή σε συγκεκριμένη Δ.Ε.Φ.Κ και δεν δύναται να εκπέσει.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κατά την παραλαβή της υποβληθείσας σχετικής Δ.Ε.Φ.Κ. η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή σημειώνει και παρακολουθεί τη διαφορά του Φ.Π.Α. εισροών που δεν μπορεί να εκπέσει καθώς είναι μεγαλύτερο από το ποσό για καταβολή και δύναται να εκπέσει σε μεταγενέστερη Δ.Ε.Φ.Κ.

       Σημειώσεις Δημιουργείται αρχείο παρακολούθησης των συγκεκριμένων Δ.Ε.Φ.Κ. καθ όλη τη διάρκεια του έτους, που τηρείται ξεχωριστά στο αρμόδιο Τελωνείο.

       Όχι Όχι


      • 5 Διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενέργεια, αρμοδίως, τακτικών και εκτάκτων ελέγχων, από το αρμόδιο τελωνείο ή/και από την χωρικά αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ. για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων της της διαδικασίας έκπτωσης ΦΠΑ. Στη συνέχεια συντάσσεται και υποβάλλεται αρμοδίως σχετική Έκθεση των αποτελεσμάτων του ελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 6 Επιβολή συμπληρωματικής χρέωσης και είσπραξης αυτής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Βεβαιώνονται και εισπράττονται με πράξη καταλογισμού οι συμπληρωματικές χρεώσεις του Φ.Π.Α. με τις αναλογούσες σε αυτές προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής, σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστώνονται διαφορές κατά την εφαρμογή της διαδικασίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.2859/2000 και της προβλεπόμενης από την ΠΟΛ 1034/21-02-2018 απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. διαδικασίας.

       Ναι Όχι


      • 7 Επιβολή προστίμου και είσπραξης αυτού.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επιβάλλεται με πράξη καταλογισμού το πρόστιμο της παραγράφου 2 του άρθρου 147 του ν.2960/2001 (Α΄265) και βεβαιώνεται και εισπράττεται ο οφειλόμενος Φ.Π.Α., με τις αναλογούσες σε αυτόν προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής, σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων του άρθρου 30 του ν.2859/2000 (Α΄248) και της προβλεπόμενης από την παρούσα απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. διαδικασίας

       Ναι Όχι


      • 8 Ολοκλήρωση ελέγχου χωρίς ευρήματα.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ολοκλήρωση ελέγχου χωρίς εντοπισμό διαφορών στην τήρηση της διαδικασίας ή παραβάσεων από την ελεγχόμενη επιχείρηση

       Ναι Όχι


      • 9 Ολοκλήρωση διαδικασίας.


       Περιγραφή Ολοκλήρωση διαδικασίας μετά τον δειγματοληπτικό ή καθολικό εκ των υστέρων έλεγχο από την αρμόδια τελωνειακή αρχή ή την χωρικά αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ.

       Σημειώσεις Ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί με ακρίβεια, καθόσον είναι ανάλογος του χρόνου υποβολής της Δ.Ε.Φ.Κ.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.