Έκτακτη μετάθεση αστυνομικών, ειδικών φρουρών & συνοριακών φυλάκων σε περίπτωση σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος ή ποινικού αδικήματος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7e3eef92-3b83-41d9-aafd-78e71ce112a6 739238

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκτακτη μετάθεση:

α) Του αστυνομικού προσωπικού σε περίπτωση διάπραξης ποινικού αδικήματος ή σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος, το οποίο δημιουργεί γενικότερο πρόβλημα πειθαρχίας ή ηθικής τάξεως στην Υπηρεσία που αυτό υπηρετεί.

β) Των Ειδικών Φρουρών και των Συνοριακών Φυλάκων που γίνεται σε περίπτωση διάπραξης σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος, το οποίο δημιουργεί γενικότερο πρόβλημα πειθαρχίας ή ηθικής τάξεως στην Υπηρεσία που υπηρετούν.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Έκτακτες μεταθέσεις του αστυνομικού προσωπικού μπορεί να ενεργούνται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τον αριθμό των μορίων και το χρόνο παραμονής του μετατιθέμενου στην ίδια περιοχή μετάθεσης. Έκτακτες μεταθέσεις των Ειδικών Φρουρών και των Συνοριακών Φυλάκων μπορούν να ενεργούνται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τα αντικειμενικά κριτήρια και τον χρόνο παραμονής τους στην ίδια περιοχή μετάθεσης και μόνο σε Υπηρεσίες που έχουν κατανεμηθεί θέσεις της κατηγορίας τους. Αστυνομικοί και Ειδικοί Φρουροί που μετατίθενται για λόγους πειθαρχίας, δεν επιτρέπεται για οποιοδήποτε λόγο να μετατεθούν εκ νέου σε Υπηρεσίες της περιοχής από την οποία μετατέθηκαν πριν την παρέλευση δεκαετίας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Έκτακτη μετάθεση αστυνομικών, ειδικών φρουρών & συνοριακών φυλάκων σε περίπτωση σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος ή ποινικού αδικήματος.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Αίτηση αναστολής, ακύρωσης ή τροποποίησης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 18 του Π.Δ. 100/2003 για το αστυνομικό προσωπικό ή κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 14 του Π.Δ. 211/2005 για τους Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκτακτη μετάθεση αστυνομικών, ειδικών φρουρών & συνοριακών φυλάκων σε περίπτωση σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος ή ποινικού αδικήματος


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Εργασιακές Οι περιπτώσεις διάπραξης ποινικού αδικήματος ή σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος από το αστυνομικό προσωπικό.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Οι περιπτώσεις διάπραξης σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος από τους Ειδικούς Φρουρούς ή τους Συνοριακούς Φύλακες.

       Ναι Ναι

      • Προεδρικό Διάταγμα 12, 13, 14 211 2005 254 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 12 παρ. 10 περιγράφεται χρονικός περιορισμός συνεπεία της έκτακτης μετάθεσης των Ειδικών Φρουρών για λόγους πειθαρχίας (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 20 παρ. 4 του Π.Δ. 75/2016). Στο άρθρο 13 παρ. 1 περίπτωση α΄ περιγράφονται οι προϋποθέσεις οι οποίες διέπουν την έκτακτη μετάθεση των Ειδικών φρουρών και των Συνοριακών Φυλάκων σε περίπτωση διάπραξης σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος, το οποίο δημιουργεί γενικότερο πρόβλημα πειθαρχίας ή ηθικής τάξεως στην Υπηρεσία που υπηρετούν. Στο άρθρο 14 περιγράφεται η διαδικασία προσφυγής επί της διαταγής μετάθεσης των Ειδικών Φρουρών και των Συνοριακών Φυλάκων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100254

      • Προεδρικό Διάταγμα 12, 17, 18 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 12 παρ. 9 περιγράφεται χρονικός περιορισμός συνεπεία της έκτακτης μετάθεσης του αστυνομικού προσωπικού για λόγους πειθαρχίας. Στο άρθρο 17 παρ. 1 περίπτωση α΄ περιγράφονται οι προϋποθέσεις οι οποίες διέπουν την έκτακτη μετάθεση του αστυνομικού προσωπικού σε περίπτωση διάπραξης ποινικού αδικήματος ή σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος, το οποίο δημιουργεί γενικότερο πρόβλημα πειθαρχίας ή ηθικής τάξεως στην Υπηρεσία που αυτό υπηρετεί. Στο άρθρο 18 περιγράφεται η διαδικασία προσφυγής επί της διαταγής μετάθεσης του αστυνομικού προσωπικού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • 1 Πρόταση πειθαρχικού συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αποστέλλεται πρόταση του αρμοδίου πειθαρχικού συμβουλίου, το οποίο υποχρεούται να κάνει ειδική μνεία στο σχετικό πρακτικό για την αναγκαιότητα ή μη της μετάθεσης του κρινόμενου αστυνομικού/Ειδικού Φρουρού/Συνοριακού Φύλακα.

       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Λαμβάνεται απόφαση -από το εκάστοτε αρμόδιο για τις μεταθέσεις Συμβούλιο- για την έκτακτη μετάθεση του αστυνομικού/Ειδικού Φρουρού/Συνοριακού Φύλακα. Η έκτακτη μετάθεση ενεργείται κατά την κρίση των αρμόδιων για τις τακτικές μεταθέσεις οργάνων. Ειδικά η έκτακτη μετάθεση Συνοριακού Φύλακα εκτός του νομού ή νησιού για το οποίο προσλήφθηκε αποφασίζεται από το οικείο Συμβούλιο Μεταθέσεων.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται σχετική διαταγή και κοινοποιείται στην Υπηρεσία του αστυνομικού/Ειδικού Φρουρού/Συνοριακού Φύλακα.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 4 Λήξη διαδικασίας       Ναι Ναι


      • 5 Παραλαβή τυχόν ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ενδικοφανής προσφυγή παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου και διαβιβάζεται στην αρμόδια Διεύθυνση. Κάθε μετατιθέμενος δικαιούται όπως εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης υποβάλει ιεραρχικά αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης. Νέα αίτηση είναι απαράδεκτη. Η υποβολή αίτησης έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, μέχρις ότου κοινοποιηθεί στον αιτούντα η απάντηση επί του αιτήματός του.

       Ναι Όχι


      • 6 Λήψη απόφασης επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Επί των αιτημάτων αναστολής, ακύρωσης ή τροποποίησης μετάθεσης αποφασίζει το όργανο που εξέδωσε την απόφαση.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση διαταγής επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή και η απόφαση του οργάνου κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.