Έκτακτη μετάθεση αστυνομικών, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων σε περίπτωση παραπομπής σε δίκη για συγκεκριμένα αδικήματα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf1e37687-921d-4ee5-ae26-dd7f8baef7da 137687

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκτακτη μετάθεση του αστυνομικού προσωπικού, των Ειδικών Φρουρών και των Συνοριακών Φυλάκων που γίνεται σε περίπτωση παραπομπής σε δίκη για αδίκημα εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2713/1999 (Α΄ - 89), με αμετάκλητο δικαστικό βούλευμα ή καταδίκης έστω και με οριστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου για τα ίδια αδικήματα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2713/1999 είναι αυτά που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 134, 137 Δ, 216, 222, 235, 246, 252, 263Α, 322 324, 336, 353, 372, 399, 402, 406 του Ποινικού Κώδικα και της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, τα παίγνια, τα όπλα, τις αρχαιότητες, τη λαθρεμπορία και τους αλλοδαπούς και των εγκλημάτων των άρθρων 216 έως & 222, 235 έως και 246, 252 έως & 263Α, 323Α, 323Β, 324 & 385 του Ποινικού Κώδικα.

Έκτακτες μεταθέσεις του αστυνομικού προσωπικού μπορεί να ενεργούνται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τον αριθμό των μορίων και τον χρόνο παραμονής του μετατιθέμενου στην ίδια περιοχή μετάθεσης.

Έκτακτες μεταθέσεις των Ειδικών Φρουρών και των Συνοριακών Φυλάκων μπορούν να ενεργούνται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τα αντικειμενικά κριτήρια και τον χρόνο παραμονής τους στην ίδια περιοχή μετάθεσης και μόνο σε Υπηρεσίες που έχουν κατανεμηθεί θέσεις της κατηγορίας τους.

Τελευταία ενημέρωση

26/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Έκτακτη μετάθεση αστυνομικών, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων σε περίπτωση παραπομπής σε δίκη για συγκεκριμένα αδικήματα.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Αίτηση αναστολής, ακύρωσης ή τροποποίησης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 18 του Π.Δ. 100/2003 για το αστυνομικό προσωπικό ή κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 14 του Π.Δ. 211/2005 για τους Ειδικούς Φρουρούς και Συνοριακούς Φύλακες.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκτακτη μετάθεση αστυνομικών, ειδικών φρουρών και συνοριακών φυλάκων σε περίπτωση παραπομπής σε δίκη για συγκεκριμένα αδικήματα


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Δικαστικές Η παραπομπή σε δίκη αστυνομικού/Eιδικού Φρουρού/Συνοριακού Φύλακα για αδίκημα εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2713/1999 (Α΄ - 89), με αμετάκλητο δικαστικό βούλευμα ή καταδίκης έστω και με οριστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου για τα ίδια αδικήματα.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 13, 14 211 2005 254 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 13 παρ. 1 περίπτωση β΄ περιγράφονται οι προϋποθέσεις οι οποίες διέπουν την έκτακτη μετάθεση των Ειδικών φρουρών και των Συνοριακών Φυλάκων σε περίπτωση παραπομπής σε δίκη για τα συγκεκριμένα αναγραφόμενα αδικήματα με αμετάκλητο δικαστικό βούλευμα ή καταδίκης έστω και με οριστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου για τα ίδια αδικήματα. Στο άρθρο 14 περιγράφεται η διαδικασία προσφυγής επί της διαταγής μετάθεσης των Ειδικών Φρουρών και των Συνοριακών Φυλάκων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100254

      • Προεδρικό Διάταγμα 17, 18 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 17 παρ. 1 περίπτωση η΄ περιγράφονται οι προϋποθέσεις οι οποίες διέπουν την έκτακτη μετάθεση του αστυνομικού προσωπικού σε περίπτωση παραπομπής σε δίκη για τα συγκεκριμένα αναγραφόμενα αδικήματα με αμετάκλητο δικαστικό βούλευμα ή καταδίκης έστω και με οριστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου για τα ίδια αδικήματα. Στο άρθρο 18 περιγράφεται η διαδικασία προσφυγής επί της διαταγής μετάθεσης του αστυνομικού προσωπικού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • Νόμος 1 2713 1999

       Περιγραφή Στο άρθρο 1 παρ. 2 περιγράφονται τα συγκεκριμένα εγκλήματα, για τα οποία η Υπηρεσία Εσωτερικών υποθέσεων έχει ως αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξή τους σε όλη την επικράτεια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100089

      • 1 Πρωτοβουλία της Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας κινείται διαδικασία έκτακτης μετάθεσης του αστυνομικού/Ειδικού Φρουρού/Συνοριακού Φύλακα σε περίπτωση παραπομπής του σε δίκη για αδίκημα εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2713/1999 (Α΄ - 89), με αμετάκλητο δικαστικό βούλευμα ή καταδίκης έστω και με οριστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου για τα ίδια αδικήματα. Ειδικότερα τα αδικήματα είναι αυτά που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 134, 137 Δ, 216, 222, 235, 246, 252, 263Α, 322 324, 336, 353, 372, 399, 402, 406 του Ποινικού Κώδικα και της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, τα παίγνια, τα όπλα, τις αρχαιότητες, τη λαθρεμπορία και τους αλλοδαπούς, των εγκλημάτων των άρθρων 216 έως και 222, 235 έως και 246, 252 έως και 263Α, 323Α, 323Β, 324, 385 του Ποινικού Κώδικα.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Λαμβάνεται απόφαση -από το εκάστοτε αρμόδιο για τις μεταθέσεις Συμβούλιο- για την έκτακτη μετάθεση του αστυνομικού/Ειδικού Φρουρού/Συνοριακού Φύλακα. Η έκτακτη μετάθεση ενεργείται κατά την κρίση των αρμόδιων για τις τακτικές μεταθέσεις οργάνων. Ειδικά η έκτακτη μετάθεση Συνοριακού Φύλακα εκτός του νομού ή νησιού για το οποίο προσλήφθηκε αποφασίζεται από το οικείο Συμβούλιο Μεταθέσεων.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται σχετική διαταγή και κοινοποιείται στην Υπηρεσία του αστυνομικού/Ειδικού Φρουρού/Συνοριακού Φύλακα.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 4 Λήξη διαδικασίας       Ναι Ναι


      • 5 Παραλαβή τυχόν ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ενδικοφανής προσφυγή παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου και διαβιβάζεται στην αρμόδια Διεύθυνση. Κάθε μετατιθέμενος δικαιούται όπως εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης υποβάλει ιεραρχικά αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης. Νέα αίτηση είναι απαράδεκτη. Η υποβολή αίτησης έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, μέχρις ότου κοινοποιηθεί στον αιτούντα η απάντηση επί του αιτήματός του.

       Ναι Όχι


      • 6 Λήψη απόφασης επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Επί των αιτημάτων αναστολής, ακύρωσης ή τροποποίησης μετάθεσης αποφασίζει το όργανο που εξέδωσε την απόφαση.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση διαταγής επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή και η απόφαση του οργάνου κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.