Έκτακτη μετάθεση αστυνομικών για ανάθεση καθηκόντων ασφαλείας υπουργών, αναπλ. υπουργών, υφυπουργών ή γενικών γραμματέων υπουργείων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση39958230-1e74-4d5d-8f17-906cf0a415fa 399582

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση αστυνομικού προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκτακτη μετάθεση του αστυνομικού προσωπικού από και προς τη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων/Υπηρεσία Ασφάλειας Μελών της Κυβέρνησης και Πολιτικών Προσώπων, για την ανάθεση καθηκόντων ασφαλείας Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών ή Γενικών Γραμματέων Υπουργείων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση αστυνομικού προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας, οι αστυνομικοί μετατίθενται στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων/Υπηρεσία Ασφάλειας Μελών της Κυβέρνησης και Πολιτικών Προσώπων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και στη συνέχεια αποσπώνται στο αντίστοιχο Υπουργείο.

Η συνοδεία ασφαλείας παρέχεται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής της παραγράφου 6 του άρθρου 70 του Π.Δ. 141/1991, η οποία καταρτίζει έκθεση εκτίμησης κινδύνου, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η υπηρεσία που διαθέτει τη συνοδεία ασφαλείας, ο αριθμός των διατιθέμενων, κατά περίπτωση, αστυνομικών και των τυχόν συνοδευτικών οχημάτων ή άλλων μέσων. Δεν επιτρέπεται η διάθεση συνοδευτικών οχημάτων σε ιδιώτες. Μετά τη λήξη της απόσπασης οι αστυνομικοί επιστρέφουν στην Υπηρεσία από την οποία μετατέθηκαν. Αν για υπηρεσιακούς λόγους δεν δύνανται να επιστρέψουν σ’ αυτήν, μετατίθενται σε άλλη Υπηρεσία της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

Έκτακτες μεταθέσεις του αστυνομικού προσωπικού μπορεί να ενεργούνται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τον αριθμό των μορίων και το χρόνο παραμονής του μετατιθέμενου στην ίδια περιοχή μετάθεσης.

Τελευταία ενημέρωση

26/10/2023

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Έκτακτη μετάθεση αστυνομικών για ανάθεση καθηκόντων ασφαλείας υπουργών, αναπλ. υπουργών, υφυπουργών ή γενικών γραμματέων υπουργείων.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Αίτηση αναστολής, ακύρωσης ή τροποποίησης κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 18 του Π.Δ. 100/2003.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Έκτακτη μετάθεση αστυνομικών για ανάθεση καθηκόντων ασφαλείας υπουργών, αναπλ. υπουργών, υφυπουργών ή γενικών γραμματέων υπουργείων


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Εργασιακές Το αστυνομικό προσωπικό δύναται να μετατίθεται για την ανάθεση καθηκόντων ασφαλείας Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών ή Γενικών Γραμματέων Υπουργείων.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 17, 18 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 17 παρ. 1 περίπτωση ιστ΄ περιγράφονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που ακολουθείται στις περιπτώσεις έκτακτης μετάθεσης του αστυνομικού προσωπικού για την ανάθεση καθηκόντων ασφαλείας Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών ή Γενικών Γραμματέων Υπουργείων. Στο άρθρο 18 περιγράφεται η διαδικασία προσφυγής επί της διαταγής μετάθεσης του αστυνομικού προσωπικού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • Προεδρικό Διάταγμα 70, 156 141 1991 58 Α

       Περιγραφή Στο άρθρο 70 παρ. 6 & 7 περιγράφονται -κατά περίπτωση- τα καθήκοντα της αρμόδιας επιτροπής για την εξέταση κάθε περίπτωσης λήψης μέτρων προστασίας ευπαθούς στόχου και για την επανεξέταση της αναγκαιότητας διατήρησης, ενίσχυσης ή μείωσης των μέτρων προστασίας ευπαθών στόχων που έχουν ληφθεί. Στο άρθρο 156 παρ. 1 & 3 περιγράφονται αναλυτικά τα πρόσωπα στα οποία παρέχονται οι συνοδείες ασφαλείας για την προστασία τους καθώς και οι διαδικασίες για την παροχή συνοδευτικής ασφάλειας (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 4 του Π.Δ. 100/2012).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100058

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Πρόταση της Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποστέλλεται σχετική πρόταση στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, από την Υπηρεσία που εισηγείται τη μετακίνηση του αστυνομικού στη δύναμή της.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 3 Λήψη απόφασης έκτακτης μετάθεσης στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων/Υπηρεσία Ασφάλειας Μελών της Κυβέρνησης και Πολιτικών Προσώπων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Λαμβάνεται απόφαση -από το εκάστοτε αρμόδιο για τις μεταθέσεις Συμβούλιο- για την έκτακτη μετάθεση του αστυνομικού στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων/Υπηρεσία Ασφάλειας Μελών της Κυβέρνησης και Πολιτικών Προσώπων.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 4 Έκδοση διαταγής μετάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται σχετική διαταγή και κοινοποιείται στην Υπηρεσία του αστυνομικού.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση διαταγής απόσπασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκτακτης μετάθεσης, εκδίδεται σχετική διαταγή απόσπασης του αστυνομικού στο αντίστοιχο Υπουργείο. Η απόφαση λαμβάνεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 6 Λήξη διαδικασίας       Ναι Ναι


      • 7 Έκδοση διαταγής λήξης απόσπασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας λήγει η απόσπαση του αστυνομικού στο Υπουργείο όπου ήταν αποσπασμένος.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 8 Λήψη απόφασης έκτακτης μετάθεσης από τη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων/Υπηρεσία Ασφάλειας Μελών της Κυβέρνησης και Πολιτικών Προσώπων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Λαμβάνεται απόφαση -από το εκάστοτε αρμόδιο για τις μεταθέσεις Συμβούλιο- για την έκτακτη μετάθεση του αστυνομικού από τη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων/Υπηρεσία Ασφαλείας Μελών της Κυβέρνησης και Πολιτικών Προσώπων στην προηγούμενη Υπηρεσία όπου ανήκε οργανικά, πριν από την έκτακτη μετάθεσή του στην ως άνω Γενική Διεύθυνση. Αν για υπηρεσιακούς λόγους δεν δύναται να επιστρέψει σ’ αυτήν, μετατίθεται σε άλλη Υπηρεσία της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 9 Έκδοση διαταγής μετάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται σχετική διαταγή έκτακτης μετάθεσης και κοινοποιείται στην Υπηρεσία του αστυνομικού.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 10 Λήξη διαδικασίας       Ναι Ναι


      • 11 Παραλαβή τυχόν ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η ενδικοφανής προσφυγή παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου και διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Κάθε μετατιθέμενος δικαιούται όπως εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης υποβάλει ιεραρχικά αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης. Νέα αίτηση είναι απαράδεκτη. Η υποβολή αίτησης έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, μέχρις ότου κοινοποιηθεί στον αιτούντα η απάντηση επί του αιτήματός του.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 12 Λήψη απόφασης επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Επί των αιτημάτων αναστολής, ακύρωσης ή τροποποίησης μετάθεσης αποφασίζει το όργανο που εξέδωσε την απόφαση.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 13 Έκδοση διαταγής επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή και η απόφαση του οργάνου κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.