Έκτακτη μετάθεση σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή τέκνου ή πάθησης από δυσίατο νόσημα (Ελληνική Αστυνομία)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηbd975d73-be02-49c7-b7cb-4cf11feaddb4 975732

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση αστυνομικού προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 5 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έκτακτη μετάθεση αστυνομικών (ανεξάρτητα από τον αριθμό μορίων και το χρόνο παραμονής του μετατιθέμενου στην ίδια περιοχή μετάθεσης), στην περίπτωση θανάτου συζύγου ή τέκνου αλλά και στην περίπτωση πάθησης από δυσίατο νόσημα όπως αυτό ορίζεται στην υπ αριθ. Υ1/Γ.Π./οικ.16884 από 12-10-2001 Απόφασή του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 1386) του ιδίου ή μέλους της ιδίας οικογένειας

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση αστυνομικού προσωπικού / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


Σημειώσεις

Η κατάθεση από τον αιτούντα πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line (εσωτερικό ΟΠΣ).

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κατ εφαρμογή άρθρου 18 του Προεδρικού Διατάγματος 100/2003, ο μετατιθέμενος εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της διαταγής μετάθεσης, δύναται να υποβάλει αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης, με ανασταλτικό αποτέλεσμα, έως ότου κοινοποιηθεί η απάντηση επί του αιτήματος. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος έκτακτης μετάθεσης δύναται να υποβληθεί αίτηση θεραπείας κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκτακτη μετάθεση σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή τέκνου ή πάθησης από δυσίατο νόσημα του αστυνομικού ή μέλους της ιδίας οικογένειας.

      Επίσημος τίτλος

      Έκτακτη μετάθεση σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή τέκνου ή πάθησης από δυσίατο νόσημα.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εσωστρεφής


      • 1 Υγειονομικές Το δυσίατο νόσημα να εμπίπτει στην υπαριθ. Υ1/Γ.Π./οικ.16884 από 12-10-2001 (Β΄ 1386) Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

       Όχι Όχι

      • 2 Οικογενειακές Μέλη της οικογένειας του αστυνομικού θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα άγαμα παιδιά μέχρι ηλικίας 20 ετών ή μέχρι ηλικίας 25 ετών, εφόσον φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας σχολής καθώς και τα ανίκανα για εργασία, λόγω αναπηρίας άγαμα παιδιά ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας.

       Όχι Όχι

      • 1 Πλήρες ιστορικό της νόσου από τον θεράποντα ιατρό. Καταστατικό εταιρείας / οργανισμού

       Πλήρες ιστορικό της νόσου από τον θεράποντα ιατρό.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Η κατάθεση από τον αιτούντα πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1130

      • 2 Αντίγραφα των εντολών υγειονομικής περίθαλψης (σχετικών προς τη νόσο) και συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Καταστατικό εταιρείας / οργανισμού

       Αντίγραφα των εντολών υγειονομικής περίθαλψης (σχετικών προς τη νόσο) και συνταγογραφούμενων φαρμάκων.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Η κατάθεση από τον αιτούντα πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιατρικές

       Όχι 1130

      • 3 Γνωμάτευση Διευθυντή Κλινικής Κρατικού Νοσοκομείου ειδικού επί της παθήσεως. Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση Διευθυντή Κλινικής Κρατικού Νοσοκομείου ειδικού επί της παθήσεως.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Η κατάθεση από τον αιτούντα πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιατρικές

       Όχι 8520

      • 4 Γνωμάτευση Διευθυντή Κλινικής Κρατικού Νοσοκομείου ή ιατρού ειδικού επί της παθήσεως, του τόπου για τον οποίο επιθυμεί απόσπαση ο αστυνομικός, από την οποία να προκύπτει ότι ο έχων την πάθηση θα δύναται να παρακολουθείται στον συγκεκριμένο τόπο. Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση Διευθυντή Κλινικής Κρατικού Νοσοκομείου ή ιατρού ειδικού επί της παθήσεως, του τόπου για τον οποίο επιθυμεί απόσπαση ο αστυνομικός, από την οποία να προκύπτει ότι ο έχων την πάθηση θα δύναται να παρακολουθείται στον συγκεκριμένο τόπο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Η κατάθεση από τον αιτούντα πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιατρικές

       Όχι 8520

      • 5 Γνωμάτευση από την Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Υ.Ε.). Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση από την Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Υ.Ε.).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιατρικές

       Όχι 8520

      • 6 Αντίγραφο του ατομικού δελτίου ασθενειών, εφόσον η πάθηση αφορά τον ίδιο τον αστυνομικό Δελτίο

       Αντίγραφο του ατομικού δελτίου ασθενειών, εφόσον η πάθηση αφορά τον ίδιο τον αστυνομικό

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Η κατάθεση από τον αιτούντα πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιατρικές

       Όχι 3201

      • 7 Πιστοποιητικό θανάτου του/της συζύγου ή τέκνου. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό θανάτου του/της συζύγου ή τέκνου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Η κατάθεση από τον αιτούντα πραγματοποιείται είτε ταχυδρομικά είτε μέσω του πληροφοριακού συστήματος Police On Line

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 8619

      • Προεδρικό Διάταγμα 17 παράγραφος 1 περίπτωση δ΄ 100 2003 94 Α

       Περιγραφή Η εν λόγω περίπτωση ρυθμίζει τη διαδικασία έκτακτης μετάθεσης αστυνομικών στην περίπτωση επέλευσης θανάτου συζύγου ή τέκνου ή πάθησης από δυσίατο νόσημα του ιδίου του αστυνομικού ή μέλους της ιδίας οικογένειας. (όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 10 Π.Δ. 75/2016, άρθρο 9 Π.Δ. 85/2011)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20030100094

      • 1 Παραλαβή αίτησης έκτακτης μετάθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερόμενου παραλαμβάνει την αίτηση έκτακτης μετάθεσης κατ εφαρμογή της εν λόγω διάταξης και τη διαβιβάζει στην προϊστάμενη Υπηρεσία.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 2 Παραπομπή στην Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, παραπέμπει τον αστυνομικό ενώπιον της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Υ.Ε.), διαβιβάζοντας τη σχετική αλληλογραφία, προκειμένου να αποφανθεί εάν η πάθηση εμπίπτει στην υπαριθ. Υ1/Γ.Π./οικ.16884 από 12-10-2001 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄-1386), εάν στον τόπο που αιτείται την έκτακτη μετάθεση ο αστυνομικός πληρούνται οι προϋποθέσεις επαρκούς ιατρικής παρακολούθησης και εάν η κατάστασή του επιτρέπει την ασφαλή μετακίνησή του. Η αυτοπρόσωπη παρουσία του πάσχοντος δεν απαιτείται στην περίπτωση που συντρέχουν σοβαροί λόγοι αδυναμίας μετακίνησης, οι οποίοι να προκύπτουν από γνωμάτευση του εκτελούντος χρέη υπηρεσιακού ιατρού στον τόπο διαμονής του ενδιαφερόμενου. Στην περίπτωση που το δυσίατο νόσημα αφορά τον ίδιο τον αστυνομικό η Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή (Α.Υ.Ε.) προχωρά σε κρίση της σωματικής του ικανότητας από υγειονομική πλευράς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 3 Λήψη απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το εκάστοτε αρμόδιο για τις μεταθέσεις Συμβούλιο, εξετάζει το υποβληθέν αίτημα με τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά καθώς και τη Γνωμάτευση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Υ.Ε.) και αποφασίζει για την ικανοποίηση ή όχι του αιτήματος έκτακτης μετάθεσης. Αίτηση για μετάθεση σε οποιαδήποτε Υπηρεσία άλλης περιοχής μετάθεσης λογίζεται ότι αφορά όλες τις Υπηρεσίες της περιοχής αυτής.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση σχετικής διαταγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Αφού ληφθεί απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται διαταγή η οποία αφορά είτε την ικανοποίηση είτε την απόρριψη του υποβληθέντος αιτήματος. Η διαταγή (έκτακτης μετάθεσης ή απόρριψης) κοινοποιείται στην Υπηρεσία του ενδιαφερομένου.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Όχι Όχι


      • 5 Λήξη διαδικασίας       Ναι Ναι


      • 6 Παραλαβή τυχόν ενδικοφανούς προσφυγής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερομένου παραλαμβάνει την τυχόν υποβληθείσα εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της διαταγής έκτακτης μετάθεσης αίτηση ακύρωσης, τροποποίηση ή αναστολής της διαταχθείσας μετάθεσης (ενδικοφανής προσφυγή) και την υποβάλει στην προϊστάμενη Υπηρεσία. Η υποβολή προσφυγής έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

       Ναι Όχι


      • 7 Παραλαβή τυχόν αίτησης θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία του ενδιαφερομένου, σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος έκτακτης μετάθεσης, παραλαμβάνει τυχόν υποβληθείσα αίτηση θεραπείας για την επανεξέταση του αιτήματος.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 8 Λήψη απόφασης επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής ή αίτησης θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το εκάστοτε αρμόδιο για τις μεταθέσεις Συμβούλιο, εξετάζει την υποβληθείσα ενδικοφανή προσφυγή ή αίτηση θεραπείας καθώς και τους τυχόν πρόσθετα αναφερόμενους λόγους ή πρόσθετα δικαιολογητικά και αποφασίζει για την ικανοποίηση ή όχι.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Όχι


      • 9 Έκδοση διαταγής επί τυχόν υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής ή αίτησης θεραπείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται διαταγή με την οποία κοινοποείται στον ενδιαφερόμενο η απόφαση του εκάστοτε αρμόδιου για τις μεταθέσεις Συμβουλίου, επί της υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής ή αίτησης θεραπείας.

       Σημειώσεις Ο αναφερόμενος χρόνος διεκπεραίωσης είναι ενδεικτικός.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.